ECL työkalu

ECL Comfort -säätimien hallinta ja muokkaus

ECL-työkalun avulla huoltohenkilöstö voi muodostaa yhteyden ECL Comfort 210/310 -säätimeen ja ladata, muokata ja tallentaa sen kaikkien parametrien asetuksia. Nykyisistä/muutetuista asetuksista voidaan tulostaa raportti lämmitysasennuksen käyttöönoton jälkeen.