Dynaamisilla venttiileillä saavutetut energiansäästöt kerrostaloissa Tanskan Boviassa

keskiviikko 8. lokakuuta 2014

Vuonna 1958 rakennetussa asuinrakennuksessa suoritettu kenttätesti osoitti, että RA-DV venttiilien asentaminen johtaa parempaan vesikiertoisen järjestelmän tasapainottamiseen, huomattavaan energiansäästöön ja parempaan asumismukavuuteen.

Automaattinen tasapainotus on asukkaiden mieleen

Kerrostalo on tyypillinen esimerkki rakennuksesta, jossa esiintyy lämmitysjärjestelmää koskevia melu- ja energiatehokkuusvalituksia. Automaattinen järjestelmän tasapainotus on osoittautunut yksinkertaiseksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi.

Kenttätestiä varten 36 asuntoon ja kuuteen pientaloon asennettiin uudet dynaamiset venttiilit. Kun vanhat manuaaliset tai termostaattiset venttiilit korvattiin uusilla dynaamisilla venttiileillä, rakennuksen kaikkiin huoneistoihin saatiin tasainen lämmön virtaus ja asukkaiden lämpömukavuus parani huomattavasti. Aiemmat käyttäjien valitukset siitä, että huonelämpötilat ovat liian korkeita tai liian alhaisia virheellisesti tasapainotetun lämmitysjärjestelmän takia, ovat loppuneet, ja rakennuksen omistaja on tyytyväinen uuteen ratkaisuun.

”Uudet venttiilit ovat parantaneet asukkaiden mukavuutta. Oikea lämmitystaso on aina käytettävissä, kun asukkaat tarvitsevat sitä, ja lämpötilaa on helppo säätää jokaisessa huoneessa. Uudet venttiilit miellyttävät myös talonmiehiämme. Heiltä ei mene enää aikaa lämmitysjärjestelmän ongelmien ratkaisemiseen”, sanoo Lars Johnsen, Bovia-kiinteistöyhtiön energiatehokkuudesta vastaava päällikkö. Yhtiöllä on yli 5 000 vuokra-asuntoa.

Osana kenttätestiä vaihdettiin 87 manuaalista ja 88 termostaattista patteriventtiiliä 175 uuteen, dynaamiseen venttiiliin ja uusiin antureihin. Kaikki asukkaiden dynaamiset automaattiset linjasäätöventtiilit esiasetettiin vastaamaan huoneiden lämpövaatimusten mukaisia vesivirtauksia. Danfoss Dynamic Valve™ -venttiilien asentaminen on johtanut huomattavaan energiansäästöön. Järjestelmän takaisinmaksuajaksi on laskettu kahdeksan vuotta.

Helppo asennus

Uudet dynaamiset venttiilit soveltuvat asuinrakennuksiin, joissa on perinteinen kaksiputkilämmitysjärjestelmä. Kenttätestissä mukana olleen asentajan mukaan dynaamisten venttiilien asentaminen oli nopeaa ja helppoa.

”Uusi venttiili on loistava saavutus. Olemme odottaneet tällaista venttiiliä jo pitkään. Uusi venttiili säätää veden virtauksen jokaiseen patteriin automaattisesti lämpötilatasojen ja järjestelmän kuormitusten mukaan. 175 dynaamisen venttiilin asennuksen aikana oli selvää, että uusi venttiili on yhtä helppo asentaa kuin mikä tahansa muu venttiili, joten kaiken kaikkiaan dynaaminen venttiili on hyvä asia”, sanoo Lars Petrowski, kenttätestin asennukset tehneen Petrowski Plumbers -yhtiön johtaja ja omistaja. Muita linjasäätöventtiileitä ei tarvita järjestelmässä, kun Danfoss Dynamic Valve™ -venttiilit on asennettu kaikkiin pattereihin. Kenttätesti osoitti, että uudet venttiilit lisäsivät ΔT-arvoa noin 5 °C ja vastasivat kaukolämpötoimittajan vaatimuksia.
”Olemme iloisia, että saimme tilaisuuden olla mukana uusien venttiilien testiasennuksessa. Harkitsemme nyt vastaavia energiatehokkuuden parannusprojekteja joihinkin muihin rakennuksiimme energian säästämiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi”, sanoo Lars Johnsen Boviasta.

Tietoa Danfoss Dynamic Valve™ -venttiilistä

Danfoss Dynamic Valve™ on uusi 2-in-1-patteriventtiili, jossa yhdistyy lämpötilan säätö ja automaattinen järjestelmän linjasäätö. Jokaisessa venttiilissä on sisäänrakennettu paineensäädin, joka estää paineenvaihtelut, jotka ovat tavallisimpia syitä lämmitysjärjestelmää koskeviin valituksiin esimerkiksi melusta ja epätasaisesta lämmityksestä. Uudessa venttiilissä on sisäänrakennettu esiasetus enimmäisvirtaukselle, jolloin jokainen patteri saa tarkasti oikean määrän vettä. Kun kaikki järjestelmän venttiilit on asennettu ja esimääritetty, järjestelmä otetaan käyttöön ja optimoidaan koko käyttöajaksi. Muuta käyttöönottoa ei tarvita.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Danfoss RA-DV dynaaminen venttiili; } else if (isBigColumns) { Danfoss RA-DV dynaaminen venttiili } else { Danfoss RA-DV dynaaminen venttiili }
    Danfoss RA-DV dynaaminen venttiili

    Danfoss RA-DV, uusi innovatiivinen paineesta riippumaton 2-in-1-patteriventtiili, joka varmistaa sekä optimaalisen lämpötilan säädön että automaattisen verkoston linjasäädön 2-putkisissa lämmitysjärjestelmissä – vain yhden venttiilin voimin.