Kaupungeilla on toivoa

torstai 26. lokakuuta 2017

Kaupunkimme, ihmiskunnan hienoimmat luomukset, ovat paineen alla. Seuraavien 33 vuoden aikana maailman kaupunkialueilta on löydyttävä tilaa 2,5 miljardille lisäihmiselle. Yli 200 000 uutta kaupunkilaista joka päivä. Hyvä uutinen on, että meillä on jo teknologiat, joilla voimme vastata urbanisaation haasteisiin.

Urbanisaatio on maailman vedenjakaja. 1950-luvulla kaksi kolmasosaa ihmisistä asui maaseudulla. Vuoteen 2050 mennessä luvun ovat kääntyneet ympäri ja kaksi kolmasosaa asuu kaupungeissa. Ensimmäistä kertaa historian aikana suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa, "ihmiskunnan hienoimmissa luomuksissa", kuten tunnettu arkkitehti Daniel Liebeskind niitä kutsuu.
Väestönkasvu ja lisääntyvä kaupungistuminen tarkoittavat, että kaupungeissa on 2,5 miljardia lisäasukasta vuonna 2050. Yhdeksän kymmenestä kaupunkilaisesta on Aasiassa tai Afrikassa. Kolme maata, Intia, Kiina ja Nigeria, muodostavat 37 % väestön kokonaiskasvusta. Intiassa tulee olemaan 400 miljoonaa uutta kaupunkilaista, Kiinassa 300 miljoonaa ja Nigeriassa 200 miljoonaa. 

Mahdollisuuksia
Kaupungit antavat mahdollisuuksia. Vaikka "vain" puolet maailman ihmisistä asuu tällä hetkellä kaupungeissa, yli 80 % maailman BKT:stä luodaan niissä. Tämä selittää kaupunkien houkuttelevuutta. Kaupungistuminen on aina liittynyt suuriin ekonomisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Kaupungit vievät eteenpäin kehitystä ja köyhyydentorjuntaa urbaaneilla alueilla ja maaseudulla, sillä ne keskittyvät liike-elämään, päätöksentekoon, kauppaan ja kuljetukseen ja ne muodostavat yhteyksiä urbaanien alueiden ja maaseudun välille sekä yli rajojen. Kaupunkielämä liitetään usein tietoon, koulutukseen, terveyteen, sosiaalisiin etuihin ja mahdollisuuksiin sekä kulttuuriin ja politiikkaan.

Haasteet
"Ihmiskunnan hienoimmat luomukset" ovat kuitenkin haastavassa asemassa. Kaupungistuminen ohittaa kaupunkiemme kestävän kasvun, kun se tapahtuu suunnittelemattomasti ja ilman riittävää infrastruktuuria. Kaupungin edut eivät jakaudu tasaisesti. Epätasa-arvo on näkyvämpää kaupungeissa. Sadat miljoonat ihmiset asuvat vaikeissa olosuhteissa kaupunkialueilla väestön, saasteiden, ympäristön tuhoutumisen ja kestämättömien tuotanto- ja kulutusmallien lisääntyessä. 

Kaupunkeihin virtaava ihmisvirta voi olla kasvun ja vaurauden lähde. Mutta se voi olla myös kirous, joka rikkoo ihmisiä ja ympäristöä. Kaikki riippuu siitä, miten vastaamme urbanisaation haasteisiin. 

Ratkaisut
Hyvä uutinen on, että meillä on jo teknologiat, joilla voimme muuttaa haasteet yhteisen edun mahdollisuuksiksi. Se on mahdollista kaikissa kaupungeissa. Tehokkain tapa on aloittaa siitä, mistä kaupungit muodostuvat: rakennuksista. Ne muodostavat 40 % maailman energiankulutuksesta ja kolmanneksen CO2-päästöistä. Puolet vuonna 2050. Voimme kuitenkin tehdä paljon. Voimme parantaa uusia ja olemassa olevia rakennuksia sekä rakentaa kaukolämmitysjärjestelmiä ja jätevesilaitoksia, jotka tuottavat samanaikaisesti sekä puhdasta vettä että energiaa. Voimme lisätä teollisuutemme energiatehokkuutta. Voimme tehdä enemmän vähemmällä parantamalla kaupunkejamme. 

Urbaanissa tehokkuudessa energiansiirto on tärkeässä asemassa. Selkeä kansallinen ja kansainvälinen toimintamallikehys auttaa yrityksiä investoimaan energiatehokkuuteen ja taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Käytäntöjen on tuettava urbaania tehokkuutta, jotta energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönotto nopeutuu. Kaikki kaupunki- ja aluetason sekä kansallisen tason poliittiset päättäjät ovat vastuussa siitä, että tartutaan älykkään ja tehokkaan kaupunkisuunnittelun helposti saavutettaviin etuihin. Ratkaisut odottavat käyttöönottoa. Pidetään huolta kaupunkiemme tulevaisuudesta.

Engineering the world of Tomorrow

Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.

Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.

Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.