Vesi-ihmemaan saavuttaminen

torstai 2. marraskuuta 2017

TANSKA: Tanska pyrkii olemaan maailman ensimmäinen maa, jossa on hiilineutraali vesilaitossektori. Tanskan vesilaitossektorin energiankulutus on pudonnut viimeisten viiden vuoden aikana 20 %, ja tanskalaiset ovat onnistuneet jopa luomaan maailman ensimmäisen energianeutraalin talteenottoalueen.

Nykyään vesilaitossektori käyttää 4 % maailman sähköstä. Kansainvälisen energiajärjestön vuoden 2016 vuosikertomuksen mukaan luku voi kaksinkertaistua vuoteen 2040 mennessä, ellei sen ehkäisemiseksi aleta toimia. Tämä on erittäin vakava haaste, kun otetaan huomioon, että vesilaitossektori käyttää jo yhtä paljon sähköä kuin koko Venäjä.

Tässä valossa katsottuna Tanska on vesi-ihmemaa, jonka esimerkkiä kannattaa seurata. Tanskassa vesilaitokset käyttävät vain 1,8 % sähköstä, ja luvun odotetaan putoavan lähivuosina. Konsulttitoimisto Nirasin laatima raportti kuvaa, miten maan vesilaitossektorista voi tulla hiilineutraali muutamassa vuodessa pelkkien olemassa olevien teknologioiden avulla.

Nirasin raportti ennustaa aivan oikein, että Tanskan jätevedenpuhdistamot pystyvät tuottamaan vesilaitossektorin omaa tarvetta enemmän energiaa. Juuri näin tapahtui, kun Aarhus Water ja Danfoss paransivat yhdessä Marselisborgin vesi- ja jätevesilaitosta.

Maailman ensimmäinen energianeutraali vesikierto
Laitoksen moottorit optimoitiin ja niitä ohjattiin vaihtuvanopeuksisilla taajuusmuuttajilla. Lisäksi otettiin käyttöön antureita ja edistyneitä prosessiohjaimia. Seurauksena oli merkittäviä energian säästöjä jätevedenpuhdistuksessa, kun samalla tehtiin toimia biokaasun tuotannon lisäämiseksi erotellusta liejusta/hiilestä. Vuonna 2016 tällä tuotettiin 234 % Marselisborgin laitoksen tarvitsemasta energiasta, riittävästi laitoksen omien energiatarpeiden täyttämiseen ja vielä 134 % muulle vesikierrolle (vedensyöttö ja jäteveden pumppaaminen) sekä kuluttajakäyttöön. 

Lopputuloksena Aarhusissa on energianeutraali vesikierto kaupungin 200 000 asukkaalle - ensimmäinen laatuaan maailmassa. Laitoksen ylijäämäenergia toimitetaan kuluttajille vihreänä energiana, ja 500 kodille riittävä ylijäämälämpö toimitetaan kaukolämpöverkkoon.

Marselisborgin ratkaisu toimii niin kauan, kun asukkaat tuottavat jätevettä. Mikä on vielä parempaa, se voidaan kopioida muihin laitoksiin ympäri maailman. 

"Olemme Marselisborgissa osoittaneet tehokkaasti, että energiankulutus on mahdollista vähentää nollaan", sanoo Mads Warming Danfossin Global Director of Water and Wastewater. 
Tärkeä oppi tästä on, että vesilaitossektori voi maailmanlaajuisesti muuttua suuresta energiankuluttajasta yhteisö tukevaksi energiantuottajaksi käyttämällä pelkkiä olemassa olevia teknologioita. Aarhusissa veden kuluttajahinta laski 9 % vuonna 2016, kun maailmanlaajuisesti veden hinta nousi 3,5 %. Voimme siis säästää ympäristöä ja kuluttajien rahaa samanaikaisesti.

Kaupunkien energiatehokkuus on avain kestävään kasvuun

YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailman asukasluku on kasvanut noin 9,8 miljardiin ihmiseen – joista lähes 70 % asuu kaupungeissa.

Meidän on keskityttävä kaupunkeihin saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitteet ja sen määrittämät kehykset maapallon lämpenemisen pitämiseksi alle 2 Celsius-asteessa.

Tutki kaupunkien energiatehokkuuden teemasivustoamme, niin huomaat, miksi se on tehokkain tapa kääntää kaupunkiemme haasteet mahdollisuuksiksi.