Huomispäivän arkkitehtuurin visioiden suunnitteleminen

tiistai 20. kesäkuuta 2017

180 000 ihmistä muuttaa kaupunkeihin joka päivä, joten uusien asumisratkaisujen etsintä kiihtyy. Tilahaasteen ratkaisemisen lisäksi meidän on varmistettava, että asumisratkaisut ovat houkuttelevia, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä.

Kestävän ratkaisun löytäminen nykyiseen urbanisaatiohaasteeseen edellyttää uusien resurssien löytämistä kaupungeissa, kuten Tanskan arkkitehtuurikeskuksen johtaja Kent Martinussen selittää.
"Kaupunkeihin muuttavat ihmiset ovat ongelma, mutta myös ratkaisu. Miten siis teemme ongelmasta osan ratkaisua? Ajattelemme älykkäästi. Älykkäällä ajattelulla tarkoitan kestävyyden ajattelemista. Kestävät ratkaisut näyttävät hyviltä. Ne ovat mukavia asua, mutta ne ovat myös tehokkaita."

Älykäs ajattelu vaatii syvempää yhteistyötä sidosryhmien välillä ja vahvempien suhteiden rakentamista suunnittelijoiden, arkkitehtien ja erityisesti urakoitsijoiden välille. Urban Rigger -opiskelija-asuntoprojekti Kööpenhaminassa on yksi esimerkki siitä, miten yhteistyöllä voi olla todellista merkitystä elämälle kasvavassa kaupungissa.

Opiskelijat kokevat ensimmäisten joukossa asunnon löytämisen haasteet markkinoilla, joilla ei ole riittävästi tarjontaa. He ovat usein vasta muuttaneet kaupunkiin, ja heillä on vähän rahaa käytettävissään, joten edullisen ja pysyvän asunnon löytäminen on haastavaa. Itse asiassa kasvavan kaupungistumisen Euroopan suurissa kaupungeissa ennakoidaan johtavan yli neljän miljoonan vuodepaikan vajeeseen vuoteen 2025 mennessä.

Urban Rigger -projekti osoittaa, miten älykäs ajattelu voi johtaa luoviin tapoihin ratkaista asuntohaasteita. Esimerkiksi rakennusten sijoittamiseen veden eikä maan päälle. Udvikling Danmarkin Kim Loudrupin läheisessä yhteistyössä Bjarke Ingelsin ja BIG:n arkkitehtien kanssa kehittämät kelluvat asuntolat ovat kunnianhimoinen yritys vastata Kööpenhaminan opiskelija-asuntohaasteeseen.

Kierrätetyistä kuljetuskonteista valmistettu prototyyppi valmistui kesällä 2016, ja Rigger sijaitsee nyt kaupungin satamassa. Siellä asuminen tuntuu ihmisistä hyvältä modernin tyylin ja vihreiden etujen ansiosta. "Hedonistisen kestävyyden äärimmäisenä symbolina opiskelijat voivat ottaa pitkiä lämpimiä suihkuja tuntematta syyllisyyttä", sanoo Bjarke Ingels, BIG:n perustaja ja luova osakas.

Urban Rigger on myös vahva esimerkki siitä, miten innovatiiviset suunnitteluratkaisut voivat tuoda arkkitehtien visiot elämään ja ratkaista urbaaneja haasteita.

"Kestävyys on nykyään lähes synonyymi maalaisjärjelle eli käytännöllisyydelle ja älykkyydelle. Danfossin kaltaiset yhtiöt ovat olleet innovaation edelläkävijöitä ja tuoneet saataville huipputeknologiaa", sanoo Bjarke Ingels, BIG:n perustaja ja luova osakas.

Danfossilla on ollut tärkeä rooli Riggerin lämmitys- ja ilmanvaihtoinfrastruktuurissa. Teknologiat, kuten lämpöpumput, vesikiertoinen lattialämmitys ja lämmöntalteenottojärjestelmä, auttavat varmistamaan ihanteellisen huoneilman ylläpitämisen ja edesauttavat Urban Riggerin tavoitetta minimaalisesta hiilijalanjäljestä.


Urban Riggerin ns. vesilähdelämmitys on tehokas, taloudellinen ja kestävä ratkaisu, jossa ympäröivää vettä käytetään ilmaisena ja puhtaana lämmönlähteenä. Lämpöpumppu takaa, että 75 % lämmitykseen ja kuumaan veteen tarvittavasta energiasta otetaan merestä. Yhdessä aurinkopaneelien kanssa tämä tarkoittaa, että Danfossin 13KW-lämpöpumput käyttävät hyvin vähän sähköä. Lisäksi Riggerin ilmanvaihtoyksikkö poistaa seisovaa ilmaa ja toimittaa jatkuvasti raitista ilmaa minimoiden samalla lämmönhukkaa jopa 95 %:n lämmöntalteenotolla.

Olemme tottuneet mieltämään rakennukset maahan, mutta voisiko urbaaneista vesialueista löytyä edes osaratkaisu maailman kasvavaan asuntopulaan? Potentiaali on selvä. Eri puolelle maailmaa rakennettavat Urban Rigger -asuinalueet voisivat luoda jopa 1,5 miljoonaa energiatehokasta opiskelijakotia. Kim Loudrup, Udvikling Danmarkin perustaja ja toimitusjohtaja sekä yrittäjä hankkeen takana, on sitä mieltä, että tämä on vain alku.

"Toivomme inspiroivamme seuraavaa opiskelijasukupolvea, ja yleisenä toiveenani on vain saada heille katto pään päälle siellä. Hehän ovat tulevaisuutemme."

Tähän mennessä tulokset Urban Riggeristä ovat vaikuttaneet lupaavilta, ja projekti on vain yksi esimerkki siitä, miten Danfoss uurtaa jatkuvasti uria varmistaakseen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden. Rune Andersen, Danfossin suunnittelu- ja tuotepäällikkö, on samaa mieltä.

"Mielestäni Urban Riggerillä on mahdollisuus olla tärkeässä roolissa kaupungistumisen haasteiden ratkaisemisessa. Se, että Danfoss on mukana tällaisessa projektissa, ajaa meitä eteenpäin."

Engineering the world of Tomorrow

180 000 ihmistä maailmassa muuttaa kaupunkeihin joka päivä, joten uusien asumisratkaisujen etsintä kiihtyy. Tilahaasteen ratkaisemisen lisäksi meidän on varmistettava, että asumisratkaisut ovat houkuttelevia, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä.

Kestävän ratkaisun löytäminen nykyiseen kaupungistumishaasteeseen edellyttää uusien resurssien löytämistä kaupungeissa.