Jäteveden puhdistaminen ylijäämäenergialla

torstai 16. huhtikuuta 2015

Danfossin taajuusmuuttajien avulla Aarhusin jätevedenpuhdistamo Tanskassa tekee muutakin kuin puhdistaa vettä - se myös tuottaa enemmän sähköä ja lämpöä kuin kuluttaa.

Vesi- ja jätevesilaitokset ovat useimpien kuntien suurimpia sähkönkuluttajia, jotka tyypillisesti muodostavat 25–40 % paikallisviranomaisten kokonaisenergiankulutuksesta. Paikallinen vesiyhtiö on tanskalaisessa Aarhusin kaupungissa onnistunut muuntamaan jätevedenpuhdistamon myös yhdistetyksi lämpö- ja sähkövoimalaksi.

Vuonna 2014 Aarhusin jätevedenpuhdistamo tuotti 140 % sähköstään ja 2,5 GWh ylimääräistä lämpöä, joka johdetaan kaupungin kaukolämmitysjärjestelmään pienentäen siten laitoksen hiilijalanjälkeä. Lämmön ja sähkön tuotanto yhdessä vastaa 190–200 % energiantuotantoa, mikä on 90 % enemmän kuin mitä laitos kuluttaa. 

Tämä saavutetaan kehittyneellä prosessien optimoinnilla ja käyttämällä yli 120 vaihtuvanopeuksista Danfossin VLT® AQUA Drive -taajuusmuuttajaa lähes kaikkien pyörivien laitteiden ohjaimina. Taajuusmuuttajien avulla jätevedenpuhdistamo pystyy sopeutumaan kuormituksen muutoksiin 24 tunnin jakson aikana ja säästämään energiaa. Optimaalisesti tehtynä tämä luo myös maksimimäärän lietettä/hiiltä mädättämölle luoden kaasua, jota voidaan käyttää sekä sähkön että lämmön tuotannossa.

Aarhus Waterin visiona on laajentaa energiantuotantoa vielä pidemmälle ja tuottaa niin paljon ylijäämäenergiaa vedenpuhdistamoista, että se kattaa myös kaupungin juomavedentuoton energiavaatimukset. Tämä muuntaa kunnan suurimman sähkönkuluttajan energianeutraaliksi toimijaksi.

Lisätietoja
VLT® AQUA Drive -videosta
VLT® -taajuusmuuttajista vesi- ja jätevesisovelluksiin

Engineering the world of Tomorrow

Danfoss suunnittelee edistyneitä teknologioita, joiden avulla voimme rakentaa parempaa, älykkäämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta. Takaamme maailman kasvavissa kaupungeissa tuoreen ruoan säilytyksen ja ihanteelliset olosuhteet koteihimme ja toimistoihimme sekä vastaamme samalla energiatehokkaan infrastruktuurin, verkottuneiden järjestelmien ja integroidun uusiutuvan energian tarpeeseen.

Ratkaisujamme käytetään esimerkiksi jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottorinohjauksessa ja liikkuvissa koneissa.

Innovatiivinen suunnittelumme alkoi jo vuonna 1933, ja Danfoss on tänään markkinajohtaja, joka työllistää 26 000 henkeä ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Yhtiö on sen perustajaperheen yksityisessä omistuksessa.