Istukkaventtiilit

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK
  • Tapauskertomukset
  • Videot

Danfossin kaukolämpöjärjestelmiä varten suunniteltuja moottoroituja säätöventtiilejä (MCV) voi käyttää vesi- ja glykolipohjaisissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Moottoroiduilla säätöventtiileillä vettä voidaan ohjata tarkasti ja tehokkaasti. Se puolestaan parantaa lämpötilansäätöä ja tuottaa viihtyisämmän sisäilmaston. Moottoroitujen säätöventtiilien valikoimaan kuuluu sekä tavallisia venttiilejä että paineenalennusventtiilejä, jotka toimivat suurella paine-erolla.

Kun lämpötilansäätö toimii optimaalisesti, myös lämpöhäviö pienenee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Säätimien optimaalinen toiminta edellyttää esimerkiksi hyviä säätösuhteita ja nopeaa reagointia lämpimän käyttöveden tarpeeseen.

Istukkaventtiilivalikoima tuo edistystä monille tärkeille alueille. Valikoiman venttiilit vastaavat yhä tiukempiin säätösuorituskyvyn, ominaisuuksien, pienen koon ja hinta-laatusuhteen vaatimuksiin. 

Venttiilejä on saatavilla eri materiaaleissa, jotka täyttävät raskaiden käyttökohteiden vaatimukset, ja erilaisilla liitännöillä varustettuina. Valikoimassamme on tällä hetkellä istukkaventtiilejä, jotka soveltuvat edellä mainittuihin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet ja edut

Näin vaikeimmatkin kaukolämpöjärjestelmien säädöt voidaan toteuttaa siten, että lämmin käyttövesi pysyy välittömästi saatavilla.

Asennus, käyttöönotto ja huolto on helppoa, joten säästät aikaa, rahaa ja vaivaa.

Sähköisen toimilaitteen sisäinen lämpö- ja ylikuormitussuoja vähentää olennaisesti sekä venttiilin että koko järjestelmän toimintahäiriöitä.

Asiakirjat

Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi

Työkalut ja sovellukset

Sovellusopas

UKK

Mitä eroa on paineenalennusventtiilillä ja venttiilillä, joka ei alenna painetta?

Paine-eron ollessa sama paineenalennusventtiilin voi sulkea paljon vähemmällä voimalla. Varsinainen etu useimmissa tapauksissa on, että voimme tarjota yhden toimilaitteen koko venttiilivalikoimaa varten.

Miten säätösuhde vaikuttaa venttiiliin?

Säätöventtiilin säätösuhde ilmaisee, miten vakaat säätöominaisuudet venttiilillä on. Säätösuhde ilmaisee pienintä säädettävää virtausta, jota venttiili pystyy käsittelemään. Se on virtauksen vähimmäis- ja enimmäismäärän suhde painehäviön ollessa vakio. Mitä suurempi säätöventtiilin säätösuhde on, sitä parempi säätökyky sillä on.

Onko olemassa taulukkoa, jossa eri venttiilityypit (DN) ja säätösuhteet näkyisivät kootusti?

Tiedot ovat yksittäisten säätöventtiilien teknisisissä esitteissä, joissa säätösuhde on esitetty DN-koon mukaan. Käytä alla olevaa linkkiä.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/

Mitä etua on VFS2-venttiilin erityisestä teräsistukasta ja -kartiosta?

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka ja kartio ehkäisevät eroosiota ja kavitaatiota. Istukka ja kartio ovat lisäksi ohjattuja, mikä vähentää tärinää ja parantaa tiiveyttä.

Miksi kannattaa valita pehmeällä tiivisteellä varustettuja venttiileitä?

Pehmeällä tiivisteellä varustetut, niin sanotut vesitiiviit venttiilit eivät vuoda ja säästävät mittavasti energiaa. Vuodottomuus tarkoittaa myös, ettei paine alene, jolloin pumpun ei tarvitse työskennellä jatkuvasti.

Onko suurissa VF3-venttileissä pehmeä vai metallinen tiiviste?

Patentoidussa suurten VF3-venttilien rakenteessa (koot DN 200, DN 250 ja DN 300) on pehmeä tiiviste, joten niiden tiivistyskyky on paljon parempi kuin metallitiivisteellä varustetuilla venttiilityypeillä.
Danfossin suurissa venttiileissä on A-AB-pääportin lisäksi pehmeällä tiivisteellä varustettu B-AB-portti.

Teknisessä esitteessä on suhteellisen suuria eroja sulkupaine-eron enimmäisarvoissa. Miten se on mahdollista, kun kyseessä on paineenalennusventtiili?

Meillä on kaksi toimilaitetyyppiä. AMV(E) 685:n arvo on 5 000 N ja AMV(E) 855:n arvo on 15 000 N.

VF3 DN 300:n kolmas (B) portti on mahdollista sulkea, koska kvs-arvon on oltava noin 1 250 m3/h.

Testaamme parhaillaan näyttääksemme toteen teoriamme. Kuten edellä mainitaan, B-portissakin on pehmeä tiiviste, ja siksi on testattava, aiheuttaako pehmeä tiiviste ongelmia (tyhjiön). Suunnittelemme lisävarusteeksi DN 300 -kokoon sopivaa umpilaippaa, johon sisältyy ruuvit ja ohjeet 3-porttisen venttiilin muuttamisesta toimimaan 2-porttisena venttiilinä.

Tapauskertomukset

  • LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa Puolassa

    Katowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.

Videot