Taajuusmuuttajat vedenpumppaukseen

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Tuotteet
Juomaveden tuotanto

Juomaveden tuotanto

Käytetäänpä veden tuotantoon sitten pinta- tai pohjavettä, Danfossin taajuusmuuttajat voivat auttaa prosessin optimoinnissa sekä energia- ja huoltokustannusten pienentämisessä. Eräs tyypillinen sovellus on porakaivopumppujen ohjaus, missä integroitu edistyksellinen miniminopeuden valvonta varmistaa riittävän voitelun pumpun suojaamiseksi. Energiaa säästetään valitsemalla kaivot veden pinnan korkeuden perusteella. VLT® AQUA Drivea käytetään laajalti myös suolanpoistoteollisuudessa tulo- ja korkeapainepumppujen sekä paineenkorotuspumppujen ohjaukseen energian talteenoton yhteydessä.

Juomaveden jakelu

Juomaveden jakelu

Vesihuollossa juomaveden jakelu kuluttaa tyypillisesti eniten energiaa. Samaan aikaan 25–50 %:n vuoto ei ole epätavallista. Jakamalla veden jakelu painealueisiin voidaan usein vähentää keskimääräistä painetta 30–40 %. VLT® AQUA Drivea käytetään erittäin laajalti pumppausasemien toiminnan tehostamiseen, jotta painetta voidaan säädellä kullakin painealueella. Integroidut sovellustoiminnot, kuten lepotila, kuivakäytön tunnistus, automaattinen energian optimointi (AEO), kaskadiohjaus, automaattinen virtauksen kompensointi ja ramppitoiminnot tekevät asennuksesta yksinkertaista ja luotettavaa, pienentävät vesi-iskun riskiä, säätelevät painetta ja pienentävät energiankulutusta. 

Kastelu

Kastelu

Kun vesivarojen saatavuus käy joillakin alueilla niukaksi, tehokkaasta ja kestävästä kastelusta tulee yhä tärkeämpää. Vettä on saatava riittävästi parhaan mahdollisen sadon saamiseksi, mutta vettä ja energiaa ei pidä käyttää enempää kuin on ehdottomasti tarpeen. Danfossin taajuusmuuttajat mukauttavat paineen tai virtauksen todelliseen tarpeeseen. Lisäksi integroidut sovellustoiminnot auttavat sekä putkiston suojaamisessa lisäpainetta rajoittamalla että energiankulutuksen vähentämisessä.

Aurinkoenergialla toimivien pumppujen käyttö on loistava ratkaisu ja erittäin nopeasti kasvava trendi energiankulutuksen vähentämiseksi. Danfoss Drives on kehittänyt erityisen invertterisarjan juuri tähän tarkoitukseen. VACON®-tuotevalikoima sisältää erityisesti tähän ympäristöön ja kehittyneelle ohjelmistolle suunnitellun koteloinnin, mikä tarkoittaa, että käyttö on mahdollista silloinkin, kun pilvet estävät osittain auringonvalon osumisen aurinkopaneeleihin.

Jätevesikanavajärjestelmä

Jätevesikanavajärjestelmä

Energian optimointi ja jätevesikanavajärjestelmän SCADA-ohjaus on myös kasvava suuntaus. VLT® AQUA Drive -taajuusmuuttajan deragging-toimintoa käyttämällä voidaan parantaa pumpun hyötysuhdetta 15–30 % ja säästää samalla huomattavasti huoltokustannuksissa. Deragging-toiminto estää pumpun hyötysuhteen heikkenemisen pidentämällä kestoa ja samalla se pidentää pumpun huoltovälejä. Taajuusmuuttajan käyttö yhdessä SCADA-järjestelmän kanssa tarjoaa myös mahdollisuuden kanavajärjestelmän tilavuuskapasiteetin maksimaaliseen hyödyntämiseen suhteessa tulvakynnykseen.

Vähäisemmät vuodot ja pienempi energiankulutus kulkevat käsi kädessä

Vähäisemmät vuodot ja pienempi energiankulutus kulkevat käsi kädessä

Vedenjakelujärjestelmissä käytettävä energia muodostaa 60–80 % koko vesijohtoverkon kokonaisenergiankulutuksesta. Mukauttamalla paine todelliseen tarpeeseen painevyöhykkeitä käyttämällä ja pumppausasemia tehostamalla voidaan saavuttaa 25–40 %:n energiansäästöt. Samaan aikaan vesivuotoja voidaan vähentää 30–40 %.

Verkon paineen säätely voi tuoda myös seuraavia etuja:

  • 40–55 % vähemmän uusia putkirikkoja 
  • pienemmät huoltokustannukset ja vähemmän kalliita putkien ja teiden korjaustöitä
  • pienempi bakteerien ja epäpuhtauksien riski juomavedessä (suodatus)
  • verkon pidempi käyttöikä 
  • laitoksen uudistusinvestointien lykkäysmahdollisuus
  • pienempi veden paineiskujen riski

Jurex-siemenyhtiö säästää 35 % kastelupumppujen energiakulutuksessa

Romanialainen siemenyhtiö Jurex srl asentaa VLT® AQUA Drive -taajuusmuuttajia uudelle kastelupumppuasemalleen.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet