Vedenjakelu

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • Tapauskertomukset
  • Yhteystiedot

Veden ja energian hävikki tuo paineita vesialalle

Maailman talousfoorumin 2017 mukaan vesikriisin arvioidaan olevan yksi suurimmista maailmaan kohdistuvista riskeistä ja vaikutuksiltaan suurin.

Väestön kasvaessa paineet kasvavat, ja veden ja energian tuotannon kestävämmästä suhteesta tulee kriittinen jo alle kahdessa vuosikymmenessä.

Tällä hetkellä lähes kolmasosan maailman väestöstä arvioidaan asuvan vesistressistä ja vedenpuutteesta kärsivillä alueilla, ja vuoteen 2040 mennessä lähes 20 %:lla kaikista maista odotetaan esiintyvän erittäin merkittävää vesistressiä.  

Silti vesialan veden ja energian hävikki on erittäin suurta. Vesilaitokset haaskaavat vedestään keskimäärin 40 % koko maailmassa ja 26 % Euroopassa. Hävikkiä aiheuttavat virheet, vuodot ja vedenpaine. 

Samaan aikaan vesiteollisuus kuluttaa 4 % maailman kaikesta sähköstä, ja luvun oletetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Vesi muodostaa myös jopa puolet kuntien kokonaisenergialaskusta.

Webinaari: Veden maailma paineen alla

Webinaari: Veden maailma paineen alla

Puhujana Mads Warming, Global Director for Water and Waste Water, Danfoss Drives

Vesialan haasteet

Nykypäivän haasteet – Danfoss

Nykypäivän haasteet ovat huomisen saavutuksia

Toimialan haasteista käy selvästi ilmi kasvava tehokkaan vesihuollon ja vedenkäsittelyn tarve.

Hyvä uutinen on, että jo nyt on olemassa tekniikkaa, jolla voidaan vähentää energiankulutusta ja vuotoja kaikissa veden kierron vaiheissa – tuotannosta ja jakelusta jäteveden pumppaukseen ja käsittelyyn.

Paineenhallinta on keskeistä kaikissa veden kierron vaiheissa

Danfoss Drivesin Global Director Mads Warming selittää, miksi globaalilla tasolla on tarve tehokkaampaan vedenjakeluun ja käsittelyyn.

Kuva veden käsittelystä – Danfoss

Paineohjaus auttaa vähentämään veden ja energian hävikkiä

Danfossin paineanturit ja taajuusmuuttajat ovat olennainen osa veden ja energian hävikin hillitsemisessä kaikissa veden kierron vaiheissa.

Kokemukset 112 järjestelmästä kymmenessä eri maassa osoittavat, että parempi paineohjaus vähentää huomattavasti hukkavettä ja tarpeetonta energian kulutusta.

Parempi paineohjaus pienentää painetta keskimäärin 38 % ja vähentää uusia katkoksia 53 %:lla. Lisäksi energiankulutus vähenee 20–40 %, ja vesivuodot yleensä 38 %. Lisäksi parannukset pidentävät omaisuuden käyttöikää, ja verkostoon liittyvät reklamaatiot vähenevät.

Tanskalainen vesilaitos on kestävyyden malliesimerkki

Tanskalaisessa vesilaitoksessa Aarhus Waterissa vuotoprosentti on vain 6 %. Danfoss on mukana veden kierron kaikissa vaiheissa.

Vesi ja jätevesi – lähikuva – Danfoss

Veden- ja energiankäyttö tasapainoon

Ympäri maailman kasvava veden ja energian kysyntä aiheuttaa valtavat paineet kummallekin toimialalle, ja niiden on löydettävä keinot kestävämpään tulevaisuuteen. Paine on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Asiaan liittyvät tuotteet

Tapauskertomukset

Marselisborg Aarhus – Danfoss-tapaus

Maailman ensimmäinen energianeutraali vedenottamoalue

Marselisborgin vedenottamoalue Aarhusissa on saavuttanut 100 prosentin ylijäämäenergiantuotannon vähentämällä kulutusta kaikissa veden kierron vaiheissa ja tehostamalla jäteveden käsittelylaitoksen energiantuotantoa.

Yhteystiedot

Lisätietoja saat ottamalla yhteyden meihin.