Taajuusmuuttajat pumppuihin

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Tuotteet
Jäähdytys, ilmastointi, pumppu, pumpun ohjaus, glykolinsyöttö,vuotosuojaus, virtauksen kompensaatio

Paranna järjestelmän suorituskykyä pumppujen optimoinnilla

Jäähdytys- ja ilmastointisovelluksissa voidaan järjestelmän suorituskykyä parantaa merkittävästi optimoimalla pumppaustoimintoja. Danfossin taajuusmuuttajissa on useita erityisesti pumppuja varten suunniteltuja ohjaustoimintoja ja älykkäitä suojaustoimintoja, joiden avulla on mahdollista optimoida pumppausteho ja suojata taajuusmuuttajaa, moottoria ja järjestelmän muita laitteita. Ne myös varmistavat optimoidun nesteensyötön vuodon tai putkirikon yhteydessä.

Jos tapahtuu vuoto tai putkirikko, jatkuva veden tai glykolin saanti voidaan varmistaa. Esimerkiksi ylikuorma estetään hidastamalla taajuusmuuttajan nopeutta ja syöttö varmistetaan pienemmällä virtauksella.

Vuotosuojaus

Danfossin taajuusmuuttajiin integroidut kuivakäynnin tunnistus (Dry Pump Protection) ja End of Curve -toiminnot liittyvät tilanteisiin, joissa pumppu ei toimiessaan saavuta haluttua painetta. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun putki vuotaa. Tällaisessa tilanteessa taajuusmuuttaja antaa hälytyksen, sammuttaa pumpun tai suorittaa muun ennalta ohjelmoidun toiminnon.

Sekä puhallin- että pumppujärjestelmissä virtauksen kompensointi mahdollistaa merkittävän energiansäästön ja pienemmät asennuskustannukset. Puhaltimen tai pumpun lähelle asennettu paineanturi antaa viitepisteen, jonka avulla paine voidaan säilyttää vakaana järjestelmän painepuolella. Taajuusmuuttaja säätää paineen viitearvoa jatkuvasti seuratakseen järjestelmän käyrää.

Normaalisti käytön aikana pumppu kuluttaa sitä enemmän tehoa, mitä nopeammin se pyörii. Olematon/pieni virtaus -toiminto tunnistaa tilanteet, joissa pumppu pyörii nopeasti mutta ei ole täysin kuormitettu. Tämä voi tarkoittaa, että vedenkierto on loppunut, pumppu käy kuivakäynnillä tai putki vuotaa. Jatkuva nesteen saanti voidaan varmistaa vuodon tai putken rikkoutumisen yhteydessä. Esimerkiksi ylikuorma estetään hidastamalla taajuusmuuttajan nopeutta – ja syöttö varmistetaan pienemmällä virtauksella.

Lisää energiansäästöä

Automaattinen energian optimointi (AEO) tuo jopa 5 %:n lisäenergiansäästöt. Tämä toiminto sovittaa tulovirran moottorin todelliseen nopeuteen ja kuormaan ja käyttää vain sen verran tehoa kuin on tarpeen moottorin aktivoimiseksi ja käyttämiseksi tällä kuormalla. Näin vältytään moottorin ylimääräiseltä lämpöhäviöltä.

Kun hyötysuhde on jopa 99 % ja todellinen tehokerroin yli 0,9, Danfossin taajuusmuuttajat ovat selvästi parempia kuin muut vastaavat laitteet. Kuristimista ja suodattimista johtuvat häviöt on huomioitu jo nimellistehossa. Tämä vähentää paitsi itse taajuusmuuttajasta johtuvia energiakustannuksia, myös kylmälaitteista tai ylimääräisen lämmön poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Maailman vihrein hotelli käyttää 60 % vähemmän energiaa

Crowne Plaza Copenhagen Towers -hotelli optimoi energia- ja kustannustehokkuuden VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajan avulla.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet