Teollinen DC-backup varmistaa, että jännitenotkahdukset ovat historiaa

  • Yleiskatsaus
  • Tuotteet
  • Tapauskertomukset

Käyttöasteen maksimointi on keskeinen asia teollisuuden tuotantolinjoilla, minkä vuoksi ne ovat herkkiä sähköverkon häiriöille. Useat käyttökohteet edellyttävät myös keskeytymätöntä käyttöä tai hallittuja pysäytyksiä, joihin sähköverkkohäiriöt eivät saa vaikuttaa.

Syöttöverkon katkokset aiheuttavat suuria ongelmia kriittisissä sovelluksissa. Sähköverkkohäiriöiden ilmetessä on tärkeää säilyttää vakaa DC-syöttöjännite kriittisimmissä käytöissä.

Danfossilla on mukautuvia, akkupohjaisia teolliseen käyttöön tarkoitettuja DC-backup-järjestelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa tehonsyöttö kriittisimpiin kuormiin. Akut voidaan siis mitoittaa kriittisten kuormien mukaan.  Nämä järjestelmät tukevat eri energiavarastojen yhdistelmiä, kun sähköverkon tehonsyöttö on epäluotettava. Tämä mahdollistaa energiavaraston käytön redundanttisena tehonlähteenä.

Pienemmät kustannukset ja lyhyempi suunnitteluaika

Pienemmät kustannukset ja lyhyempi suunnitteluaika

Danfossin teollinen DC-backup-järjestelmä varmistaa laitteiston ja ohjelmiston luotettavuuden eikä vaadi ulkoista ohjausjärjestelmää.

Järjestelmässä on vaihtoehtoinen redundanttinen tehonsyöttö, joka varmistaa järjestelmän maksimikäyttöajan. Akkuvarasto syöttää tehoa huippukuormituksissa, mikä mahdollistaa pienemmän generaattorikoon.

Ratkaisu säästää energiaa ja akkukapasiteettia syöttämällä tehon suoraan kriittiseen vaihtosuuntaajaosaan koko järjestelmän asemesta.

Mikä parasta, järjestelmän voi asentaa nykyiseen kokoonpanoon jälkikäteen ja jopa laajentaa myöhemmin.

Valikoiva tehonsyöttö keskeisimpiin kuormiin

Valikoiva tehonsyöttö keskeisimpiin kuormiin

Katso animaatio siitä, miten teollinen DC-backup-järjestelmä ja akkuenergiavarasto tukevat teollisten järjestelmien maksimikäyttöaikaa.

Teollinen DC-backup-järjestelmä ja energiavarasto

Integroitu energiavarasto mahdollistaa backup-tehon lyhyiden jännitenotkahduksien tai pidempien virtakatkojen ilmetessä.

Käytä tuotantolaitoksen laajennuksen yhteydessä teollista DC-backup-tehoa kuormitushuippujen tasaamiseen sen sijaan, että skaalataan alimitoitettua tehonjakeluketjua suuremmaksi.

Back-up power

Back-up power

Energiavarasto mahdollistaa backup-tehon, jos tehonsaannissa esiintyy ongelmia, esimerkiksi suuren kuormituksen tai odottamattoman sähkökatkoksen takia. Syötön katkeamisen aikana energiavarasto mahdollistaa kuluttajille käytön jatkumisen.

DC-piirin jännitettä valvotaan ja varmistetaan, ettei yli- tai alijännitettä esiinny. Akkujen varaustila pidetään ylhäällä optimissa kiinteän verkkokytkennän kautta, joten akut ovat valmiina toimimaan heti verkkohäiriöiden yllättäessä.

Kuormitushuippujen tasaaminen

Kuormitushuippujen tasaaminen

Varastoitua energiaa voi teollisessa sähköverkossa käyttää redundanttisena tehonlähteenä. Tämä tarkoittaa myös, että generaattoreita voi käyttää nimelliskuormituksella ja akkutehoa lisänä kuormitushuippujen tasaamisessa. Edut? Generaattoreita voi käyttää kuormalla, missä hyötysuhde on korkealla tasolla. Lisäksi voit pienentää generaattorin kokoa ja saavuttaa saman suoritustehon pienemmällä pääomasijoituksella, kun hetkelliset kuormapiikit ajetaan varastoidun energian avustuksella.

Miten tämä eroaa UPS-järjestelmästä?

Miten tämä eroaa UPS-järjestelmästä?

Miten Danfossin teollinen DC-backup-järjestelmä eroaa keskeytymättömästä tehonsyötöstä?

Ensinnäkin teollinen DC-backup-järjestelmä ohjaa varastoitua energiaa suoraan valittuihin moottorikäyttöihin koko AC-verkon sijaan. Tämä mahdollistaa energiansäästöt syöttämällä tehon suoraan kriittiseen vaihtosuuntaajaosaan koko järjestelmän sijaan. Tämä puolestaan pienentää järjestelmän pääomakustannuksia.

Toiseksi teollinen DC-backup-järjestelmä on yhteensopiva erilaisten energian varastointiteknologioiden kanssa. Voit käyttää yhtä varastointitekniikkaa tai useamman tekniikan yhdistelmää, esimerkiksi litiumioniakkuja, super- ja ultrakondensaattoreita ja virtausakkuja.

Kolmanneksi teollisen DC-backup-järjestelmän avulla voi päivittää nykyisen kokoonpanon ja nostaa teholuokkaa rinnakkaiskokoonpanolla, joka vastaa tulevaisuuden kasvutarpeisiin. UPS-pohjaisissa varmuusjärjestelmissä vaihtoehto on kalliimpi: Se vaatisi olemassaolevan järjestelmän purkamisen ja korvaamisen räätälöidyllä UPS-järjestelmällä. Danfossin teollinen DC-backup-järjestelmä on integroidumpi ratkaisu kuin UPS, ja siksi se voidaan optimoida järjestelmää varten. Se on esimerkiksi helppo integroida olemassa olevaan Danfossin VACON® NXP System Drive -laitteistoon.

Valitsemalla Danfossin saat samalla käyttöösi Danfossin tietotaidon ja suunnitteluavun. Pyrimme löytämään tarpeitasi vastaavan optimaalisen kokoonpanon.

VACON® NXP DC/DC Converter

VACON® NXP DC/DC Converter

Tehokas työkalu teollisiin DC-backup-järjestelmiin.

Tuotteet

Tapauskertomukset

Katso miten muunnettavat ja tehokkaat DC-backup-järjestelmät varmistavat tauottoman toiminnan venäläisessä voimalassa verkkojännitekuopista huolimatta.

Rautainen luotettavuus

Katso miten muunnettavat ja tehokkaat DC-backup-järjestelmät varmistavat tauottoman toiminnan venäläisessä voimalassa verkkojännitekuopista huolimatta.