Taajuusmuuttajat kaivosalan pumppuihin

 • Yleiskatsaus
 • Yhteystiedot
 • Tuotteet
Pumppujen optimointi alentaa käyttökustannuksia.

Pumppujen optimointi alentaa käyttökustannuksia.

Pumpuilla hoidetaan lukemattomia tehtäviä kaivostoiminnassa. Investoimalla suorituskyvyn optimointiin taajuusmuuttajien avulla voidaan saavuttaa tehokkaampi pumppaus, parempi laitteiden suojaus ja matalammat käyttökustannukset monilla eri alueilla. 

Optimoi vedenpoistopumppujärjestelmät

Monissa kaivoksissa käytetään sähkökäyttöisiä pumppujärjestelmiä perinteisten dieselkäyttöisten sijaan ympäristö- ja kustannussyistä. Tämä on mahdollista, kun vedenpoistopumppujärjestelmän lähellä on sähkönsyöttö.

Toisin kuin dieselmoottorissa, sähkökäyttöisen vedenpoistopumpun virtausnopeus määritetään tavallisesti vaihtovirtamoottorin ja taajuusmuuttajan avulla. Yleensä sähkökäyttöisen pumppujärjestelmän investointikustannukset ovat dieselmoottorikäyttöisiä pumppujärjestelmiä korkeammat, mutta käyttökustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat. Sijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin, usein vain kuukausien kuluessa. Koska ei ole tarvetta vaihtaa dieselmoottorin öljyä muutaman sadan käyttötunnin välein tai maksaa polttoaineen kuljetuksesta, ylläpito- ja käyttökustannussäästöt ovat vieläkin suuremmat.

Avokaivosten uppopumpuilla suoritettavassa vedenpoistossa Danfossin taajuusmuuttajat suorittavat seuraavat tärkeät tehtävät ja tarjoavat seuraavat edut vedenpoistopumppujärjestelmän suorituskyvyn optimointiin:

 • mahdollisuus käyttää pienemmän halkaisijan pumppua suoraan online (DOL) -käyttöön verrattuna
 • redusointipumppujen vedentason hallinta, mahdollistaa venttiilien eliminoinnin
 • tiedonsiirto pääasemalle radion tai satelliitin välityksellä
 • ohjelmiston vaihto satelliitin kautta
 • pumpun kuivakäytön suojaus
 • pumppujen vaihtokustannukset eliminoituvat, koska ohjausalue taajuusmuuttajilla on laajempi kuin venttiileillä
 • Itsenäinen toiminta PID-taso-ohjauksella ja lepotila, kun haluttu vedentaso on saavutettu. Kun taso nousee uudelleen, pumppu käynnistyy ilman ulkoista signaalia.

Danfossin taajuusmuuttajien etuna on myös yhteensopivuus kaikkien tyypillisten moottoriteknologioiden kanssa, kuten induktiomoottorit (IM), synkroniset reluktanssimoottorit (SynRM) ja kestomagneettimoottorit (PM). Tämä joustavuus mahdollistaa järjestelmän optimoinnin haluttujen moottorimerkkien ja -teknologioiden kanssa.

Vedenpoistopumppujärjestelmien haasteiden kukistaminen

Sähkökäyttöisten pumppujärjestelmien yleisiä haasteita ovat

 • käytettävissä olevan tilan rajallisuus. Taajuusmuuttajan koko vaikuttaa usein pumppujärjestelmän kokoon ja sitä kautta kustannuksiin, sekä poraus- ja luontikustannuksiin
 • ankarat, pölyiset ja usein kuumat pumppujärjestelmien asennusympäristöt

Danfossin taajuusmuuttajat eivät ole moksiskaan näistä haasteista, ja niitä käytetään laajasti kaivosten vedenpoistopumppujärjestelmissä. Kompaktien kotelojen ansiosta pumppujärjestelmän toimittaja pystyy usein pitämään koon ja kustannukset mahdollisimman pieninä. Vankka, korkeita lämpötiloja kestävä suunnittelu varmistaa luotettavan käytön ja pitkän käyttöiän, vaikka ne asennettaisiin vedenpoistopumppujärjestelmiin avoimiin, kuumiin ja kosteisiin kaivoksiin, joissa tiuhaan liikennöivät kaivosajoneuvot täyttävät ilman pölyllä.

IP66-koteloita on saatavilla laajalla tehoalueella, joten taajuusmuuttajien asentaminen pumppujärjestelmään on helppoa yksinkertaisen sääsuojauksen riittäessä. Ratkaisu on vankka, luotettava ja vaatii vain vähän ylläpitoa.

80 kW:n tehonsäästö aliaseman pienemmän lämpökuorman ansiosta Kolomelan kaivoksella Etelä-Afrikassa

Vedenpoistojärjestelmään asennetut VLT®-taajuusmuuttajat toimittavat vettä laitoksen käyttöön sekä läheisen kaupungin vedenjakeluun.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet