Taajuusmuuttajat kaivosalan kuljettimiin

 • Yleiskatsaus
 • Yhteystiedot
 • Tuotteet
Taajuusmuuttajat kaivosalan kuljettimiin

Pitkän kuljettimen mahdollisuus

Pitkien kuljetinten pehmeä kiihdytys ja hidastus vähentää kaikkiin voimansiirtokomponentteihin ja kuljetinhihnaan kohdistuvaa mekaanista rasitusta. Tämä pidentää hihnan ja muiden komponenttien elinkaarta ja vähentää käyttökatkoja sekä ylläpito- ja käyttökustannuksia. Pitkien kuljetinten nopeudensäädön ansiosta on mahdollista optimoida koko järjestelmää, vähentää pullonkaulojen määrää ja parantaa materiaalivirtojen tehokkuutta, jolloin syntyy kustannussäästöjä.

Maksimoi hihnan käyttöikä

Useiden moottoreiden asentaminen pitkiin kuljettimiin on yleinen käytäntö. Varmista taajuusmuuttajien avulla kuorman jakautuminen kullekin moottorille luotettavan toiminnan takaamiseksi ja hihnan käyttöiän maksimoimiseksi. Danfossin taajuusmuuttajissa on sekä isäntä-isäntä- että isäntä-seuraaja-ohjausratkaisut tätä varten. Ohjausratkaisun valinta riippuu kuljettimen kuljetintaajuusmuuttajien määrityksistä. Voit esimerkiksi asentaa kaikki taajuusmuuttajat alkupäähän tai taajuusmuuttajia molempiin päihin.

Molemmat ratkaisut ovat helppoja ottaa käyttöön, ja ne on todettu kestäviksi ja luotettaviksi pitkien kuljettimien yhteydessä.

Massankäsittely

Alamäkikuljettimissa vaaditaan tyypillisesti jatkuvaa regenerativiista jarrutusta. Tässä tapauksessa paras ratkaisu energian takaisinsyöttöön kuljettimen toimiessa alamäen suuntaan on käyttää Active Front End (AFE) -yksikköä tai vaihtoehtoisesti regeneratiivista kojeistoratkaisua, jossa on vakiomallinen 6-pulssinen taajuusmuuttaja ja erillinen regeneratiivinen moduuli.

Sähkömoottorien älykäs ohjaus taajuusmuuttajilla varmistaa, että kaivos ja laitos voi leikata laitteiden käyttökustannuksia, koska

 • regenerativiinen jarrutus palauttaa energiaa kuljettimen toimiessa alamäen suuntaan
 • käynnistysprosessi on hallittu
 • käynnistysmoottorin ja kytkimen kaikkien komponenttien mekaaninen rasitus on pienempi
 • sujuvat ohjausalgoritmit varmistavat hellävaraisen käynnistyksen, jarrutuksen ja siirtymän täyden ja osakuorman välillä, mikä vähentää laitteiden kulumista.

Danfoss-taajuusmuuttajia käytetään paljon yli kilometrin pituisissa kuljettimissa, jotka ovat yleisiä kaivosten materiaalinkäsittelyssä, jalostuslaitoksissa ja satamissa. Esimerkkejä ovat:

 • Raakamateriaalin syöttökuljettimet
 • Lajittelupaikat
 • Vaunujen purkukuljettimet
 • Ruuvikuljettimet
 • Pitkät maanpäälliset siirtokuljettimet
Taajuusmuuttajat kaivosalan kuljettimiin

Optimaalinen louhoskuljettimen suorituskyky Italcementin louhoksella

Vaikeita olosuhteita pelkäämättömät vankat VLT®-taajuusmuuttajat varmistavat kovan kalkkikiven tehokkaan tuotannon

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet