Rakennusten kaukolämpö ja -jäähdytys

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • Asiaan liittyvät tuotteet

Kaukolämmityksen käyttö lisää mukavuutta ja parantaa energiatehokkuutta.

Kaukoenergian perusperiaatteet ovat hyvin yksinkertaiset. Verkon toisessa päässä on energianlähde (usein monipolttoaineita käyttävä sähkö- ja lämpövoimalaitos). Lämpö jaetaan eristetyn putkiverkoston kautta asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin ympäri kaupunkia.

Loppukäyttäjätasolla yksittäiset rakennukset on yhdistetty kaukolämpöverkkoon. Rakennuksessa lämmönjakokeskus ja lämmönsiirtimet sekä erilaiset säätökomponentit siirtävät lämpimän veden tehokkaasti huoneiden lämmitykseen ja lämpimäksi käyttövedeksi (LKV) rakennuksen LVI- ja LKV-järjestelmiin.

Oikean lämmönjakojärjestelmän valitsemisessa rakennukseen (tai verkkoon) on kolme pääkriteeriä:

  1. liitäntöjen tekniset tiedot;
  2. rakennuksen lämpövaatimukset; 
  3. rakennuksen asukkaiden mukavuustarpeet.

Mitä tarkemmin nämä tarpeet tasapainotetaan, sitä parempi palvelu voidaan tarjota loppukäyttäjille, ja sitä parempi energiatehokkuus saavutetaan. Molemmat tekijät ovat tärkeitä liiketoiminnalle.

Danfoss suunnittelee ja valmistaa itse kaikki lämmönjakokeskusten ja huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten pääkomponentit. Saat hyötyä optimoidusta lämmönsiirrosta ja järjestelmän säätöjen suorituskyvystä, koska me valmistamme pääkomponentit itse. Paine, paine-ero, lämpötila ja virtaus ovat valmiiksi asennettuina ja automaattisesti säädettyjä melkein kaikissa Danfossin lämmönjakokeskuksissa.

Ilman aputehoa toimivat säätimet, elektroniset säätimet, moottoroidut säätöventtiilit ja energiamittarit varmistavat parhaan mahdollisen mukavuuden ja energiatehokkuuden. Ne mahdollistavat myös yhdistämisen korkeamman tason säätö- ja valvontajärjestelmiin.

Kuinka voimme auttaa sinua?

Laaja tuotevalikoima huoneistokohtaisista lämmönjakokeskuksista suuriin paikkakohtaisiin lämmönsiirrinyksiköihin ja laajaan säätökomponenttien valikoimaan

Konsultointia ja asiakaskeskeisyyttä, vuosien kokemus rakennuksista ja kaukoenergiaverkkojen ylläpidosta.

Innovaatiot, tekninen optimointi ja suorituskyky

Turvallisuus ja luotettavuus yhteistyössä, asiantuntemus koko kaukoenergian jakeluketjussa

Maailmanlaajuinen toimija, vahva paikallinen läsnäolo ja osaaminen

Kokemusta kaikentyyppisistä alkuperäisistä energianlähteistä

Mitkä ovat kaukolämmön ja -jäähdytyksen edut rakennuksille?

Työkalut ja sovellukset

Asiaan liittyvät tuotteet