Jakeluverkko

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • Asiaan liittyvät tuotteet

Jakeluverkko: turvallinen, kestävä ja laajennettavissa oleva

Kaukolämpöverkko on äärimmäisen joustava. Siihen voidaan kytkeä vaikka vain 30–40 taloa. Tämä mahdollistaa kaupungeille nykyisen verkon kasvattamisen rahoituksen, suunnittelun ja muiden mahdollisuuksien myötä.

Kaukolämpöverkon tehokas toiminta edellyttää, että koko arvoketju tuotannosta jakeluun ja käyttöön on suunniteltu ja ylläpidetty siten, että siinä on optimaalinen tasapaino.

Danfossin monivuotinen kokemus voi auttaa sinua suunnittelemaan optimaalisen kaukolämpöverkon riippumatta siitä, aloitatko tyhjästä vai kunnostatko nykyistä kaukolämpöverkkoa.

Verkon suunnittelu

Verkon optimaalinen suunnittelu on avaintekijä taloudellisessa kaukolämpöverkossa. Tästä syystä käytämme termohydraulista mallia, jotta vältämme ylisuunnittelun ja varmistamme kapasiteetin ja vaikutuksen koko verkossa. Tämä merkitsee sitä, että asentamalla kunnolliset säätölaitteet hyödynnät verkon linjasäätöä ja alkuperäiset investointisi pienenevät. Säätökomponentit ja hydraulinen malli mahdollistavat myös ∆T-optimoinnin, joka varmistaa järjestelmän tehokkuuden ja primäärienergian tuotantokustannusten laskemisen, koska tulolämpötila optimoidaan ja lämpötila sekä virtaus voidaan tasapainottaa reaaliajassa.

Optimaalisen polttoaineseoksen suunnittelu

Lämmöntuotannossa eri lämmönlähteiden hyödyntäminen voidaan optimoida suunnittelemalla optimaalinen polttoaineseos. Kaukolämpötekniikassa käytetään monenlaisia energiaresursseja:

  • Kattiloita, joissa käytetään tavanomaisia tai uusiutuvia polttoaineita, kuten biomassaa
  • Sähköntuotannosta peräisin oleva lämpö, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos
  • Teollisista prosesseista tuleva hukkalämpö
  • Yhdyskuntajätteiden polttamisesta syntyvä energia
  • Luonnolliset lämmönlähteet, kuten aurinko, maalämpö tai tuuli. 

Vastaaminen energian kulutushuippuihin

Myös energian kulutushuippujen osalta Danfoss voi tukea asiantuntemuksellaan ja tuotantosimulaatioilla, jotta energian tuotanto ja jakelu voidaan suunnitella järkevästi. Näin varmistetaan rakennuksiin ja verkkoihin kertyvän lämmön maksimaalinen hyödyntäminen.

Kuinka voimme auttaa sinua?

Vuosien kokemus kaukolämpöverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta

Innovatiiviset tekniset ratkaisut, optimointi ja suorituskyky

Tuotevalikoima kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisuihin verkoissa ja rakennuksissa

Konsultointia ja asiakaskeskeisyyttä

Kokemusta kaikentyyppisistä alkuperäisistä energianlähteistä

Maailmanlaajuinen toimija, vahva paikallinen läsnäolo ja osaaminen

Turvallisuus ja luotettavuus yhteistyössä

Jakeluverkko: mitkä ovat edut?

Työkalut ja sovellukset

Asiaan liittyvät tuotteet