Jakeluverkko

 • Yleiskatsaus
 • Työkalut ja sovellukset
 • Asiaan liittyvät tuotteet

Jakeluverkko: turvallinen, kestävä ja laajennettavissa oleva

Kaukolämpöverkko on äärimmäisen joustava. Siihen voidaan kytkeä vaikka vain 30–40 taloa. Tämä mahdollistaa kaupungeille nykyisen verkon kasvattamisen rahoituksen, suunnittelun ja muiden mahdollisuuksien myötä.

Kaukolämpöverkon tehokas toiminta edellyttää, että koko arvoketju tuotannosta jakeluun ja käyttöön on suunniteltu ja ylläpidetty siten, että siinä on optimaalinen tasapaino.

Danfossin monivuotinen kokemus voi auttaa sinua suunnittelemaan optimaalisen kaukolämpöverkon riippumatta siitä, aloitatko tyhjästä vai kunnostatko nykyistä kaukolämpöverkkoa.

Verkon suunnittelu

Verkon optimaalinen suunnittelu on avaintekijä taloudellisessa kaukolämpöverkossa. Tästä syystä käytämme termohydraulista mallia, jotta vältämme ylisuunnittelun ja varmistamme kapasiteetin ja vaikutuksen koko verkossa. Tämä merkitsee sitä, että asentamalla kunnolliset säätölaitteet hyödynnät verkon linjasäätöä ja alkuperäiset investointisi pienenevät. Säätökomponentit ja hydraulinen malli mahdollistavat myös ∆T-optimoinnin, joka varmistaa järjestelmän tehokkuuden ja primäärienergian tuotantokustannusten laskemisen, koska tulolämpötila optimoidaan ja lämpötila sekä virtaus voidaan tasapainottaa reaaliajassa.

Optimaalisen polttoaineseoksen suunnittelu

Lämmöntuotannossa eri lämmönlähteiden hyödyntäminen voidaan optimoida suunnittelemalla optimaalinen polttoaineseos. Kaukolämpötekniikassa käytetään monenlaisia energiaresursseja:

 • Kattiloita, joissa käytetään tavanomaisia tai uusiutuvia polttoaineita, kuten biomassaa
 • Sähköntuotannosta peräisin oleva lämpö, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos
 • Teollisista prosesseista tuleva hukkalämpö
 • Yhdyskuntajätteiden polttamisesta syntyvä energia
 • Luonnolliset lämmönlähteet, kuten aurinko, maalämpö tai tuuli. 

Vastaaminen energian kulutushuippuihin

Myös energian kulutushuippujen osalta Danfoss voi tukea asiantuntemuksellaan ja tuotantosimulaatioilla, jotta energian tuotanto ja jakelu voidaan suunnitella järkevästi. Näin varmistetaan rakennuksiin ja verkkoihin kertyvän lämmön maksimaalinen hyödyntäminen.

Kuinka voimme auttaa sinua?

Vuosien kokemus kaukolämpöverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta

Innovatiiviset tekniset ratkaisut, optimointi ja suorituskyky

Tuotevalikoima kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisuihin verkoissa ja rakennuksissa

Konsultointia ja asiakaskeskeisyyttä

Kokemusta kaikentyyppisistä alkuperäisistä energianlähteistä

Maailmanlaajuinen toimija, vahva paikallinen läsnäolo ja osaaminen

Turvallisuus ja luotettavuus yhteistyössä

Jakeluverkko: mitkä ovat edut?

Työkalut ja sovellukset

Asiaan liittyvät tuotteet

 • if (isSmallPicture) { Säätöventtiilit ja toimimoottorit – Danfoss } else if (isBigColumns) { Säätöventtiilit ja toimimoottorit – Danfoss } else { Säätöventtiilit ja toimimoottorit – Danfoss }
  Säätöventtiilit ja toimimoottorit

  Säätöventtiilit ja toimimoottorit takaavat täydellisen ohjauksen ja tehokkuuden jokaiseen kiinteistöön ja käyttösovellukseen. Danfossin säätöventtiilit ja toimimoottorit on suunniteltu kaukolämpö-, jäähdytys-, LVI- ja keskuslämmitysjärjestelmiä varten. Ne takaavat tasaisen ja tarkan säädön niin vedelle, glykoliseoksille kuin kaasulle.

 • if (isSmallPicture) { Palloventtiilit – Danfoss } else if (isBigColumns) { Palloventtiilit – Danfoss } else { Palloventtiilit – Danfoss }
  Palloventtiilit

  Palloventtiilejä käytetään rakennuksen jakeluverkkoyhteyden auki/kiinni-säätöön. Ne mahdollistavat järjestelmän osittelun niin, että koko järjestelmää ei tarvitse sulkea tai tyhjentää huollon, kunnossapidon tai korjaustöiden aikana.

 • if (isSmallPicture) { Läppäventtiilit – Danfoss } else if (isBigColumns) { Läppäventtiilit – Danfoss } else { Läppäventtiilit – Danfoss }
  Läppäventtiilit

  Kun kaukolämpö-, LVI- ja vesijärjestelmien komponenteille on vähän tilaa, on–off-säätöön käytetään läppäventtiilejä.

 • if (isSmallPicture) { Lämmönjakokeskukset – Danfoss } else if (isBigColumns) { Lämmönjakokeskukset – Danfoss } else { Lämmönjakokeskukset – Danfoss }
  Lämmönjakokeskukset

  Lämmönjakokeskukset ovat talon lämmitysjärjestelmiä tai huoneistokohtaisia yksiköitä, jotka hoitavat lämmön siirtämisen kaukolämpöputkista kotiisi, jotta saat lämmintä vettä ja lämpöä tarpeesi mukaan.

 • if (isSmallPicture) { Paine-ero- ja virtaussäätimet, virtauksen rajoittimet – Danfoss } else if (isBigColumns) { Paine-ero- ja virtaussäätimet, virtauksen rajoittimet – Danfoss } else { Paine-ero- ja virtaussäätimet, virtauksen rajoittimet – Danfoss }
  Paine-ero- ja virtaussäätimet / virtauksen rajoittimet

  Paine-ero- ja virtaussäätimillä / virtauksen rajoittimilla säädetään virtausta sekä myös paine-eroa lämmönjakokeskuksessa. Verkoston tasapainotus sujuu tehokkaasti.