Taajuusmuuttajat puhaltimiin asuinrakennuksissa

 • Yleiskatsaus
 • Yhteystiedot
 • Tuotteet

Optimoi mukavuus ja energiankulutus rakennuksen ilmanvaihdossa

Helppokäyttöisen käyttöliittymän, hajautetun älyn ja pienen energiankulutuksen ansiosta Danfossin taajuusmuuttajat optimoivat puhallinten toiminnan.

VLT® HVAC Drive- ja VLT® Refrigeration Drive -taajuusmuuttajat muuttavat dynaamisen paineanturin arvot virtausarvoiksi, jolloin asetukset voidaan tehdä kiinteän virtauksen tai kiinteän differentiaalivirtauksen perusteella. Näin optimoidaan sekä viihtyvyys että energiankulutus. Viihtyvyyden parantamiseksi entisestään puhaltimiin kytketyt taajuusmuuttajat voidaan asettaa välttämään taajuusalueita, joista aiheutuu resonanssia ja vaurioita ilmanvaihtojärjestelmään.

Rakennusautomaatiojärjestelmän kapasiteetin laajennus

Kun VLT HVAC -taajuusmuuttaja on integroitu rakennusautomaatiojärjestelmään, sen kapasiteetti laajenee, koska kaikki sen I/O-pisteet ovat etäohjattavissa. Esimerkiksi huoneenlämpötila-anturit (Pt1000/Ni1000) voidaan kytkeä suoraan järjestelmään. 

Parempi ilmankäsittelyteho

VLT HVAC Drive- ja VLT Refrigeration Drive -taajuusmuuttajissa on sisäänrakennettu älykäs logiikkaohjain (Smart Logic Controller) ja neljä automaattisesti säätyvää PID-ohjainta, jotka voivat ohjata ilmankäsittelyä puhaltimien, venttiilien ja peltien avulla. Tällöin rakennusautomaatiojärjestelmän suoria digitaalisia ohjaimia ja datapisteitä ei tarvita, mikä vähentää ilmankäsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

VLT HVAC Drive pystyy käsittelemään loogisia käskyjä ja anturien tietoja, reaaliaikaisia toimintoja ja aikasidonnaisia toimenpiteitä. Tällöin taajuusmuuttaja pystyy ohjaamaan useita eri toimintoja:

 • Viikonloppu- ja arkipäivätoiminnot
 • Kaskadiohjattu lämpötilan säätö (P-PI)
 • Raikkaan ilman ja poistoilman virtauksen tasapainottaminen
 • Hihnan valvonta – virran ja nopeuden välisen suhteen avulla taajuusmuuttaja pystyy havaitsemaan hihnan katkeamisen. Ilmavirran puute havaitaan välittömästi, ja tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä heti kustannusten ja käyttökatkosten vähentämiseksi.
 • Neljällä paineanturilla varustettu VLT Pressure Transmitter PTU 025 valvoo ilmanvaihtojärjestelmien suodattimia sekä mittaa ilmavirtaa ja painetta
 • Remote LCP Mounting Kit -asennussarjan avulla taajuusmuuttaja voidaan asentaa puhaltimen lähelle ilmanvaihtolaitteiden ja kattoyksiköiden sisälle ja ohjauspaneeli ulkopuolelle helpottamaan käyttöä 

Luotettava harmonisten yliaaltojen suodatus

Vaikka taajuusmuuttajat mahdollistavat tarkan säädön, säästävät energiaa ja pidentävät sovelluksen elinkaarta, ne myös aiheuttavat harmonisia yliaaltoja verkkoon. Ellei harmonisia yliaaltoja hallita, ne voivat vaikuttaa generaattorien ja muiden laitteiden luotettavuuteen.

Varmista mahdollisimman vähäiset häiriöt lukemalla lisää harmonisiin yliaaltoihin liittyvästä osaamisestamme, ohjelmistotyökaluistamme sekä harmonisten yliaaltojen suodatukseen soveltuvista ratkaisuistamme.

EC+-konsepti

Jotta lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä olisi mahdollisimman suorituskykyinen ja tehokas, yksittäisten komponenttien – moottorin, taajuusmuuttajan ja puhaltimen – on oltava joustavia ja yhteensopivia keskenään. Jos esimerkiksi määritetään suurtehomoottori, joka on yhteensopiva vain pienempitehoisten puhallinten kanssa, järjestelmän kokonaistehokkuus – sekä sijoituksen kannattavuus – kärsii, kun yksittäisten komponenttien suorituskyky ei pääse oikeuksiinsa.

Danfoss Drivesin EC+-konseptia käytettäessä ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelijat voivat yhdistää VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajaan tehokkaimman puhaltimen ja kestomagneetti- tai synkronisen reluktanssimoottorin.

EC+-konseptin edut

 • Moottoriteknologia vapaasti valittavissa: PM, asynkroninen tai synkroninen reluktanssimoottori – sama taajuusmuuttaja ja ohjelmisto
 • Ei muutoksia laiteasennuksessa tai toiminnassa
 • Voi valita vapaasti kaikki komponentit valmistajasta riippumatta
 • Ylivoimainen järjestelmän teho yksittäisten komponenttien vapaan valinnan ansiosta
 • Sopii jälkiasennuksiin
 • Tukee eri teholuokkien vakio-, PM- ja synkronisia reluktanssimoottoreita

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet