Pumppujen taajuusmuuttajat liikerakennuksiin

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Tuotteet
Pumppujen taajuusmuuttajat liikerakennuksiin

Optimoi viihtyvyys, luotettavuus ja energiatehokkuus

Danfossin taajuusmuuttajissa on useita erityisesti pumppuja varten suunniteltuja ohjaustoimintoja, älykkäitä suojaustoimintoja ja anturiton pumpunohjaus, joiden avulla on mahdollista optimoida viihtyvyys ja energiatehokkuus ja suojata taajuusmuuttajaa, moottoria ja järjestelmän muita laitteita. Ne myös varmistavat optimoidun nesteensyötön vuodon tai putkirikon yhteydessä. Sovelluskohtaisia toimintoja ovat:

Sulautettu monipumppuohjain

Pumpun kaskadiohjaus ja vuorottelu jakaa käyttötunnit tasaisesti kaikkien pumppujen välillä. Yksittäisten pumppujen kuluminen pienenee näin ollen minimiin, mikä pidentää niiden odotettua käyttöikää ja parantaa niiden luotettavuutta huomattavasti.

Kuivakäynnin tunnistus ja pumppukäyrän tarkkailu

Jos pumppu ei toimiessaan saavuta haluttua painetta, taajuusmuuttaja antaa hälytyksen tai suorittaa muun esiohjelmoidun toiminnon. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun kaivo tyhjenee tai putki vuotaa.

PI-säätimien automaattinen viritys

Automaattisen virityksen ansiosta taajuusmuuttaja voi valvoa jatkuvaluontoisesti sitä, kuinka järjestelmä reagoi taajuusmuuttajan tekemiin korjauksiin. Taajuusmuuttaja oppii ja laskee P- ja I-arvot niin, että tarkka ja vakaa toiminta voidaan palauttaa nopeasti.

Virtauksen kompensointi

Pumpun lähelle asennettu paineanturi antaa viitepisteen, jonka avulla paine voidaan säilyttää vakaana järjestelmän painepuolella. Taajuusmuuttaja säätää paineen viitearvoa jatkuvasti seuratakseen järjestelmän käyrää. Tämä menettely säästää energiaa ja pienentää asennuskustannuksia.

Olemattoman/pienen virtauksen tunnistus ja lepotila

Energiaa säästääkseen taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan tilanteissa, joissa virtaus on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Taajuusmuuttaja käynnistyy automaattisesti, kun paine laskee määritetyn asetuspisteen alapuolelle. Yhtäjaksoiseen toimintaan verrattuna tämä menettely pienentää energiakustannuksia ja laitteiden kulumista pidentäen sovelluksen käyttöikää.

Putken täyttötila

Se on hyödyllinen kaikissa sovelluksissa, missä tarvitaan ohjattua putken täyttämistä, kuten vesihuoltoverkoissa. Putkien ohjattu täyttö (suljettu piiri) estää paineiskut, putkien halkeamisen sekä sprinklerilaitteiden irtoamisen. Putken täyttötilaa voidaan käyttää sekä pystysuuntaisten että vaakasuuntaisten putkijärjestelmien kanssa.

Alku-/loppuramppi

Alkukiihdytys tarjoaa nopean pumppujen kiihdytyksen vähimmäisnopeuteen, josta normaali ramppi jatkaa. Tämä estää pumpun aksiaalilaakereita vahingoittumasta. Lopullinen ramppi hidastaa pumput vähimmäisnopeudesta pysähtymiseen.

Virtauksen vahvistus

Virtauksen vahvistusvalvonta suojaa laitteita odottamattomilta virtauksen pysähdyksiltä. Valvonta viestii jatkuvasti ulkoisen laitteen, kuten venttiilin tai virtauskytkimen kanssa. Jos ulkoisen laitteen signaali aikakatkaistaan, valvonta laukaisee taajuusmuuttajan.

Esi-/jälkivoitelu

Joidenkin koneiden mekaanisia osia on voideltava ennen käyttöä ja käytön aikana vaurioiden ehkäisemiseksi ja kulumisen vähentämiseksi. Voitelun aikana tiettyjen laitteiden, kuten poistoilmapuhaltimien, on oltava aktiivisia. Tämän vuoksi Pre Lube -ominaisuus tukee signaalia ulkoiselle laitteelle tietyn toiminnon suorittamiseksi käyttäjän määrittämän aikajakson ajan. Saatavilla olevat konfiguraatiot: "Pre Lube Only", "Pre & Running" ja "Pre & Running & Post".

Vapaasti ohjelmoitavat tekstit

Tämä toiminto tukee joustavaa mukauttamista sovellukseen. Käytä tiedotteisiin, varoituksiin tai hälytyksiin vapaasti ohjelmoitavia, sisäisiin tai ulkoisiin tapahtumiin perustuvia tekstiviestejä. Toiminto tukee myös tapahtumiin perustuvia toimia, esimerkiksi rampin laskun aloituksen laukaisu venttiilin avaamisella.

Edistynyt vähimmäisnopeuden valvonta

Uppopumput voivat kärsiä riittämättömästä jäähdytyksestä ja voitelusta pumpun nopeuden ollessa alhainen. Edistynyt vähimmäisnopeuden valvonta suojaa pumppua valvomalla ja säätämällä laukaisunopeutta kulumisen vähentämiseksi. Seisokkiaika ylläpitoa varten on minimoitu, ulkoisia valvontalaitteita ei tarvita.

Takaiskuventtiilin ramppi

Takaiskuventtiilin ramppi estää paineiskut pumppua pysäytettäessä varmistamalla hitaan pumpun pysäytyksen takaiskuventtiilin ollessa lähes kiinni.

Anturiton pumpun ohjaus

Sensorless Control on jakelupumpun ohjaustapa, joka päättelee LVI-järjestelmän keskimääräisen lämmitys- tai jäähdytystarpeen hydraulijärjestelmän vastuksesta ja säätää sitten pumppujen nopeuden tasapainoon tyydyttäen tarpeen ja minimoiden käytettävän energian. Anturiton pumpun käyrä on sulautettu taajuusmuuttajaan.

Equinix -palvelintilat – Täysin luotettavaa ilmastointia

Equinix -palvelintilat – Täysin luotettavaa ilmastointia

VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttaja varmistaa palvelintilojen lämmönpoiston avulla, että maksimaalinen internetin toiminta-aika saavutetaan kustannustehokkaasti

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet