Taajuusmuuttajat liikerakennuksien puhaltimiin

 • Yleiskatsaus
 • Yhteystiedot
 • Tuotteet

Optimoi mukavuus ja energiankulutus rakennuksen ilmanvaihdossa

Helppokäyttöisen käyttöliittymän, hajautetun älyn ja pienen energiankulutuksen ansiosta Danfossin taajuusmuuttajat optimoivat puhallinten toiminnan.

VLT® HVAC Drive- ja VLT® Refrigeration Drive -taajuusmuuttajat muuttavat dynaamisen paineanturin arvot virtausarvoiksi, jolloin asetukset voidaan tehdä kiinteän virtauksen tai kiinteän differentiaalivirtauksen perusteella. Näin optimoidaan sekä viihtyvyys että energiankulutus. Viihtyvyyden parantamiseksi entisestään puhaltimiin kytketyt taajuusmuuttajat voidaan asettaa välttämään taajuusalueita, joista aiheutuu resonanssia ja vaurioita ilmanvaihtojärjestelmään.

Rakennusautomaatiojärjestelmän kapasiteetin laajennus

Kun VLT HVAC -taajuusmuuttaja on integroitu rakennusautomaatiojärjestelmään, sen kapasiteetti laajenee, koska kaikki sen I/O-pisteet ovat etäohjattavissa. Esimerkiksi huoneenlämpötila-anturit (Pt1000/Ni1000) voidaan kytkeä suoraan järjestelmään. 

Parempi ilmankäsittelyteho

VLT HVAC Drive- ja VLT Refrigeration Drive -taajuusmuuttajissa on sisäänrakennettu älykäs logiikkaohjain (Smart Logic Controller) ja neljä automaattisesti säätyvää PID-ohjainta, jotka voivat ohjata ilmankäsittelyä puhaltimien, venttiilien ja peltien avulla. Tällöin rakennusautomaatiojärjestelmän suoria digitaalisia ohjaimia ja datapisteitä ei tarvita, mikä vähentää ilmankäsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

VLT HVAC Drive pystyy käsittelemään loogisia käskyjä ja anturien tietoja, reaaliaikaisia toimintoja ja aikasidonnaisia toimenpiteitä. Tällöin taajuusmuuttaja pystyy ohjaamaan useita eri toimintoja:

 • Viikonloppu- ja arkipäivätoiminnot
 • Kaskadiohjattu lämpötilan säätö (P-PI)
 • Raikkaan ilman ja poistoilman virtauksen tasapainottaminen
 • Hihnan valvonta – virran ja nopeuden välisen suhteen avulla taajuusmuuttaja pystyy havaitsemaan hihnan katkeamisen. Ilmavirran puute havaitaan välittömästi, ja tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä heti kustannusten ja käyttökatkosten vähentämiseksi. 

Turvallinen ilmanvaihto sairaaloissa

Sairaaloiden ilmanvaihdolle on asetettu tiukat turvallisuutta, standardien ja määräysten noudattamista ja tehokkuutta koskevat vaatimukset. Danfossilla on taajuusmuuttajaratkaisuja, jotka täyttävät paloturvallisuuteen, savunpoistoon, lämmön haihduttamiseen, harmonisten yliaaltojen suodatukseen sekä sähkömagneettiseen ympäristöön ja seismisiin olosuhteisiin liittyvät vaatimukset.

Turvallisuus ennen kaikkea

Sairaaloissa mikä tahansa toimintahäiriö voi vaarantaa ihmishenkiä. Pumppuja ja jäähdyttimiä ohjaavien taajuusmuuttajien on oltava erittäin luotettavia ja käytännössä immuuneja sähkönsyötön häiriöille. Danfossin taajuusmuuttajat on suunniteltu niin, että jännitteen laskut tai lyhyet sähkökatkot eivät aiheuta häiriöitä vaan ne toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa.

Suojaa sovellukset ja käyttäjät 

VLT® HVAC Drive FC 102 -taajuusmuuttajan toimitukseen kuuluu vakiona Safe Torque Off (STO) -toiminto, joka täyttää IEC 61508 / IEC 62061 -standardin mukaiset ISO 13849-1 PL d- ja SIL 2 -vaatimukset. Vaativissa kohteissa suojausta voidaan laajentaa VLT® Safe Option MCB 140 -lisävarusteella. Tämän ulkoisen moduulin tarjoamia toimintoja ovat turvallinen pysäytys (Safe Stop 1, SS1), turvallisesti rajoitettu nopeus (Safely Limited Speed, SLS) ja turvallinen maksiminopeus (Safe Maximum Speed, SMS), ulkoisten kontaktorien valvonta sekä ovien turvallisuusvalvonta ja lukituksen avaaminen.

Luotettava harmonisten yliaaltojen suodatus

Vaikka taajuusmuuttajat mahdollistavat tarkan säädön, säästävät energiaa ja pidentävät sovelluksen elinkaarta, ne myös aiheuttavat harmonisia yliaaltoja sairaalan verkkoon. Ellei harmonisia yliaaltoja hallita, ne voivat vaikuttaa generaattorien ja muiden laitteiden luotettavuuteen.

Varmista mahdollisimman vähäiset häiriöt lukemalla lisää harmonisiin yliaaltoihin liittyvästä osaamisestamme, ohjelmistotyökaluistamme sekä harmonisten yliaaltojen suodatukseen soveltuvista ratkaisuistamme.

Ilmanvaihto tunneleissa

Metro- ja moottoritietunneleiden operaattorit asettavat ilmanvaihdolle tiukat vaatimukset, jotta turvallisuus ja optimoidut käyttöiän kustannukset voidaan taata. Laajan tehoalueen kattava VLT HVAC Drive -taajuusmuuttajavalikoima täyttää savunpoistoa ja paloturvallisuutta sekä seismisiä olosuhteita koskevat vaatimukset. Kaikissa laitteissamme on samat, erityisesti ilmastointisovelluksiin suunnitellut toiminnot, ne täyttävät standardien vaatimukset ja ovat yhteensopivia pehmokäynnistimien, suodattimien ja kenttäväylien kanssa.

Ilmanvaihto lentoasemilla

Ilmanvaihto on erityisen tärkeää kansainvälisillä lentoasemilla, joilla on vuosittain satoja tuhansia tai jopa miljoonia matkustajia, Matkustajien viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä nousevien sähköhintojen vuoksi ilmankäsittely-yksiköiden ohjaamisessa ja optimoinnissa käytetään yhä useammin taajuusmuuttajia, jotka pienentävät energiankulutusta.

VLT HVAC Drive -taajuusmuuttajien valikoimassa on niin pieni- kuin suuritehoisia laitteita. Niissä on erityisesti ilmastoinnin tarpeisiin kehitettyjä toimintoja, ja ne voidaan toimittaa varustettuina yhteensopivilla pehmokäynnistimillä, EMC-suodattimilla ja harmonisten yliaaltojen suodattimilla. Lisäksi laaja kenttäväyläkorttien valikoima mahdollistaa tehokkaan integroinnin rakennusautomaatiojärjestelmään.

EC+-konsepti

Jotta lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä olisi mahdollisimman suorituskykyinen ja tehokas, yksittäisten komponenttien – moottorin, taajuusmuuttajan ja puhaltimen – on oltava joustavia ja yhteensopivia keskenään. Jos esimerkiksi määritetään suurtehomoottori, joka on yhteensopiva vain pienempitehoisten puhallinten kanssa, järjestelmän kokonaistehokkuus – sekä sijoituksen kannattavuus – kärsii, kun yksittäisten komponenttien suorituskyky ei pääse oikeuksiinsa.

Danfoss Drivesin EC+-konseptia käytettäessä ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelijat voivat yhdistää VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajaan tehokkaimman puhaltimen ja kestomagneettimoottorin.

EC+-konseptin edut

 • Moottoriteknologia vapaasti valittavissa: PM, asynkroninen tai synkroninen reluktanssimoottori – sama taajuusmuuttaja 
 • Ei muutoksia laiteasennuksessa tai toiminnassa
 • Voi valita vapaasti kaikki komponentit valmistajasta riippumatta
 • Ylivoimainen järjestelmän teho yksittäisten komponenttien vapaan valinnan ansiosta
 • Sopii jälkiasennuksiin
 • Tukee eri teholuokkien vakio-, PM- ja synkronisia reluktanssimoottoreita

Maailman vihrein hotelli käyttää 60 % vähemmän sähköä

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan suunniteltu Crowne Plaza Copenhagen Towers edustaa tulevaisuuden suunnittelua, sillä sen energiankulutus on 60 % pienempi kuin vastaavissa perinteisellä energiateknologialla toimivissa hotelleissa vuonna 2015. Parhaiden ympäristö- ja energiateknologioiden käytön ansiosta hotelli on lähes hiilineutraali

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä

Tuotteet