Danfossin näkemykset kaukolämmöstä

Kaukolämpö on valmis tulevaisuuden haasteisiin

EU:n äskettäin hyväksymässä uusiutuvan energian direktiivissä (REDII) kaukolämpö ja -jäähdytys ovat keskeisessä osassa. Tämä korostaa kyseisen teknologian potentiaalia ehdotetun 20 %:n CO2-päästövähennyksen saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä ja luo toivoa sille, että kaukolämpö otettaisiin käyttöön EU:ssa.

Kaukolämmön hyödyt ovat kiistattomia ja todistettuja. Muutos vaatii kuitenkin tahtoa saavuttaa yhteinen näkemys energialähteistä ja sen ymmärtämistä, että energiajärjestelmän parantaminen on pitkäaikainen projekti. Esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa käytössä olevat erittäin tehokkaat kaukolämpöjärjestelmät eivät ole kehittyneet yhdessä yössä, vaan ne ovat vuosikymmenten työn tulosta. Menestyksen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat hallituksen tuki ja lämmityksen pitkän aikavälin suunnittelu.

Koska kaukolämmön tuotantoon voidaan käyttää useita eri polttoaineita, se soveltuu myös huomisen uusiutuville energialähteille. Kun uusia energialähteitä kehitetään, olemassa oleva kaukolämpöinfrastruktuuri on valmis siirtämään lämpöä käyttäjille. Näin käyttäjät eivät joudu investoimaan uuteen teknologiaan, koska uutta energialähdettä voidaan tehokkaasti hyödyntää lämpökeskuksessa. Tämän ansiosta siirtyminen uusiin ja puhtaisiin energialähteisiin on helppoa.

Rohkaisemme kaukolämmön käyttöön, sillä uskomme, että siitä hyötyy niin yhteiskunta, kuluttajat kuin ympäristökin. Teknologia on hyvin vakiintunutta ja samalla tulevaisuuden kestävää, ja se mahdollistaa niiden suurten energiamäärien hyödyntämisen, jotka nykypäivän energiantuotannossa menevät hukkaan.

EU-direktiivi uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen

Ecopolis ‒ Kestävän kaupungin lämmitys

Turvallista, kestävää ja skaalautuvaa ‒ kaukolämpö on keskeinen komponentti todellisten hiilisäästöjen saavuttamisessa.