Mikä on taajuusmuuttaja?

Mikä on taajuusmuuttaja?

Taajuusmuuttaja (VFD) on moottorinohjain, joka ohjaa sähkömoottoria muuttamalla sen tehonsyötön taajuutta ja jännitettä. VFD pystyy myös ohjaamaan moottorin ylös- ja alasramppausta käynnistyksen ja pysäytyksen aikana.

Vaikka taajuusmuuttaja ohjaa moottorin tehonsyötön taajuutta ja jännitettä, siitä puhutaan usein nopeudenohjauksena, koska seurauksena on moottorin nopeuden säätäminen.

Moottorin nopeuden säätämiselle on useita syitä. 
Esimerkiksi:

 • Energiansäästö ja järjestelmän tehokkuuden parantaminen
 • Tehon muuntaminen hybridisaatiosovelluksissa
 • Nopeuden mitoittaminen prosessin vaatimusten mukaan
 • Nopeuden tai vääntömomentin mitoittaminen prosessin vaatimusten mukaan
  Työympäristön parantaminen
  Matalampi melutaso esimerkiksi puhaltimissa ja pumpuissa
 • Koneiden mekaanisen rasituksen vähentäminen ja niiden käyttöiän pidentäminen
  Huippukulutuksen leikkaaminen huippukysyntähintojen välttämiseksi ja vaaditun moottorikoon pienentäminen

Lisäksi nykyisissä taajuusmuuttajissa on verkko- ja diagnostiikkaominaisuuksia, joilla suorituskykyä voidaan hallita paremmin ja tuottavuutta parantaa. Energiansäästö, älykäs moottorinohjaus ja huippuvirranoton vähentäminen ovat siten kolme hyvää syytä valita VFD-laite ohjaamaan kaikkia moottorikäyttöisiä järjestelmiä.

Yleisimpiä VFD-laitteiden käyttökohteita ovat puhaltimet, pumput ja kompressorit, joissa on 75 % kaikista maailmalla käytössä olevista taajuusmuuttajista.

Pehmokäynnistimet ja suorat online-kontaktorit ovat toinen, vähemmän hienostunut moottorinohjaintyyppi. Pehmokäynnistin on vakaan tilan laite, joka tuottaa hellävaraisen ramppauksen täyteen nopeuteen sähkömoottorin käynnistyksen aikana.

Suora online-kontaktori on moottorinohjain, joka vie täyden linjajännitteen sähkömoottoriin.

Mikä on erityistä Danfossin taajuusmuuttajissa?

Danfossin ja muiden toimittajien taajuusmuuttajien erona on se, että Danfoss on maailman johtava taajuusmuuttajien toimittaja ja olemme erikoistuneet pelkästään taajuusmuuttajiin. Saat huippulaatuisen taajuusmuuttajan, joka on mukautettu tarkasti vaatimuksiisi. Joka ikinen taajuusmuuttaja on testattu läpikotaisin, ennen kuin se lähtee tehtaalta. Asiantuntijamme keskittyvät optimoimaan jokaisen yksityiskohdan taajuusmuuttajista ja seuraavat aina uusimpia teknisiä kehityksiä. Usein uusimmat kehitysaskeleet ovat meidän keksimiämme. Danfoss Drivesilla on laaja valikoima VLT®- ja VACON®-taajuusmuuttajia, ja meiltä saat enemmän kuin pelkän taajuusmuuttajan. Saat käyttöösi myös sovellusosaamisemme ja ylläpitopalvelutarjontamme, joiden ansiosta järjestelmäsi toimivat optimaalisesti koko elinkaarensa ajan.

Tarjoamme parhaita mahdollisia komponentteja ja täyden joustavuuden, jotta voit hienosäätää järjestelmän suorituskykyä tarkasti sovellusta vastaavaksi. Tämän joustavuuden tärkeä osa on mahdollisuus käyttää taajuusmuuttajia kaikkien tyypillisten moottoritekniikoiden kanssa, koska VLT®- ja VACON®-taajuusmuuttajat on suunniteltu täysin yhteensopiviksi. Tämä mahdollistaa merkittäviä säästöjä varaosien määrässä ja jälkiasennustilanteissa.

Tutustu, miten Danfossin taajuusmuuttajat vähentävät Nestlé Watersin älytehtaalla tarvittavien varaosien määrää

Mitkä ovat VFD:n käyttämisen tärkeimmät edut?

Taajuusmuuttajalla voidaan muuttaa syöttötehoa laitteen energiavaatimusten mukaan ja säästää näin energiaa ja optimoida energiankulutusta.

Taajuusmuuttaja voi vähentää energiankulutusta merkittävästi verrattuna suoraan online-käyttöön (DOL), jossa moottori käy aina täydellä nopeudella. Taajuusmuuttajaa käyttämällä voidaan usein säästää 40 % virrasta tai polttoaineesta. Taajuusmuuttajien käyttäminen vähentää kerrannaisvaikutuksena myös järjestelmän NOx-päästöjä ja CO2-jalanjälkeä.

Taajuusmuuttaja vähentää Crowne Plaza -hotellin energiankulutusta merkittävästi

Voidaanko taajuusmuuttajaa käyttää tehonmuunnokseen?

Toinen taajuusmuuttajien käyttötarkoitus on akkuvarastointia käyttävien hybridijärjestelmien tehonmuunnos.

Amsterdamin lautat käyttävät taajuusmuuttajia toimiakseen akkuvirralla

Mitä eroa on VFD-laitteella, taajuusmuuttajalla ja muuttuvanopeuksisella taajuusmuuttajalla?

Ei mitään. Kaikki nämä ovat saman laitteen eri nimiä.

Taajuusmuuttajatyypit

Tarjolla on monia eri tyyppisiä taajuusmuuttajia, sillä niitä käytetään teollisuudessa laajalti. Sekä yksi- että kolmivaihetaajuusmuuttajat soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin. Taajuusmuuttajatyyppien eroja ovat taajuus- ja jänniteohjauksen toteutustapa ja harmonisten yliaaltojen suodatustekniikka.

Lisätietoja Danfoss Drivesin harmonisia yliaaltoja suodattavista ratkaisuista

Kolme tärkeintä toimintaperiaatetta taajuusmuuttajissa on pulssileveysmodulaatio (pulse-width modulation, PWM), virtalähdesuuntaaja ja jännitelähdevaihtosuuntaaja PWM-tekniikka on yleisin. PWM-tekniikassa taajuusmuuttajan vaihtosuuntaajalaitteet eli transistorit tai IGBT-transistorit (eristetyllä hilalla varustettu bipolaarinen transistori) kytketään päälle ja pois päältä useita kertoja asianmukaisen neliöllisen keskiarvojännitetason luomiseksi. PWM muuntelee lähtötaajuutta ja -jännitettä ohjaamalla ja muuttamalla pulssien leveyttä.

Hyödynnä tietokeskusta ja opi lisää järjestelmien tehokkuuden optimoinnista taajuusmuuttajien avulla