Digitalisaatio käytännössä

Danfossin digitaalinen kokemus on jo käytössä monissa kohteissa. Danfoss hyödyntää IIoT- ja teollisuus 4.0 -teknologioita auttaakseen asiakkaita järjestelmän suorituskyvyn optimoinnissa, energiatehokkuuden parantamisessa ja taajuusmuuttajien käyttöiän pidentämisessä. Kaksi esimerkkitapausta.

Tapaus: Jätevedenpuhdistamo

Energiatehokkuuden optimointi koko prosessin tarkalla ohjaamisella ja kaikkien komponenttien yhdistämisellä

Käyttämällä antureita, edistynyttä tietokoneohjausta, älykästä automaatiota ja satoja taajuusmuuttajia tämä jätevedenpuhdistamo on onnistunut optimoimaan prosessinsa niin hyvin, että koko vesikierron energiankulutus on pudonnut 40–50 %. Jätevedenpuhdistamon energiantuotanto on jopa kasvanut siten, että se kattaa koko 200 000 ihmisen vaikutusalueen energiatarpeen Aarhusissa Tanskassa.

Tapaus: Meijeri

Seisokkien ehkäisy, nopeampi palautuminen häiriöistä ja optimoitu järjestelmän suorituskyky

Asennetut taajuusmuuttajat vuorovaikuttavat ympäröivien järjestelmien ja prosessien kanssa. Niihin on sulautettu elektroniikkaa ja ohjelmisto, ja ne on yhdistetty antureihin ja toimilaitteisiin, joiden avulla ne voivat kerätä ja jakaa tietoja. Tiedot näkyvät ylläpitohenkilöstölle ja Danfossin huoltotiimeille sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajille etävalvontaa varten.

Jos laitoksella menee jotain pieleen, se voidaan havaita sekunnin murto-osassa. Huoltopyynnöt voidaan ohjata ylläpitohenkilöstölle seisokkiajan minimoimiseksi ja suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Parempi taajuusmuuttajien käyttöikä ja optimoitu elinkaarisuorituskyky.

Lisätietoja DrivePro®-palveluista

VLT®- ja VACON-taajuusmuuttajan optimoivat useiden alojen toimintaa.

Tutustu tapauskertomuksiin