Moottorin ohjaus

Tarvitsetko huipputason moottorin ohjausta?

iC7-sarja mahdollistaa erittäin dynaamisten sovellusten ohjauksen helposti taajuusmuuttajalla, kiitos innovatiivisen ohjauksen ja tarkkuutta parantavien lisäantureiden.

Yksinkertaisempi, ylivoimainen suorituskyky

Entä jos anturiton avoimen piirin suorituskyky vastaisi suljetun piirin suorituskykyä? iC7-sarja tarjoaa ensiluokkaista akselitehoa myös alhaisella nopeudella avoimessa tai suljetussa piirissä. Nopea käyttöönotto automaattinen moottorin sovituksen avulla pysähdyksissä.

Nopeasti reagoiva akseliteho

Tarkkuus suurilla vääntömomenteilla avoimessa tai suljetussa piirissä ja salamannopea vaste – nopeudesta riippumatta. Parempi suorituskyky, pienemmät harmoniset virrat ja täysi yhteensopivuus – aina.

Ensiluokkainen suorituskyky alhaisilla nopeuksilla ilman pulssianturia

Ilman anturia tapahtuvassa ohjauksessa iC7-sarja takaa moottorin ohjauksen ensiluokkaisen suorituskyvyn alhaisilla nopeuksilla ilman pulssiantureita uusien, alkuperäisten ohjausalgoritmien ansiosta.

Erittäin dynaaminen vaste

iC7-sarja mahdollistaa erittäin nopean vasteen markkinoiden johtavan suorituskyvyn ansiosta. Monia aiemmin pulssianturia käyttäneitä sovelluksia voidaan nyt käyttää ilman anturia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että joissakin sovelluksissa pulssiantureita tarvitaan yhä etenkin turvallisuusseikkojen vuoksi.

Järjestelmän suorituskyky kokonaan uudella tasolla

Nauti integroitujen lisäsensoreiden ja tehostetun käsittelytehon mukanaan tuomasta paremmasta suorituskyvystä. Moottori reagoi johdonmukaisesti komentoihin ja maksimoi näin koneen suorituskyvyn ja tuotelaadun.

Nopea käyttöönotto

Automaattinen moottorin sovitus (AMA) pysähdyksissä yksinkertaistaa taajuusmuuttajan käyttöönottoa ja lyhentää siihen kuluvaa aikaa vaativissa sovelluksissa niin pulssianturilla tapahtuvassa ohjauksessa kuin ilman sitä. Monimutkaisia säätötoimia tai manuaalista säätöä ei tarvita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, ja moottorin keskeiset parametrit ovat tunnistettavissa ilman, että moottorin kuorma joudutaan kytkemään irti.

Automaattinen käyttöönottojärjestys

Käyttöönoton helpottamiseksi automatisoitu käyttöönottojakso mittaa moottorin sähköiset parametrit ja optimoi ne:

 1. Taajuusmuuttaja mittaa moottorin sähköiset parametrit pysähdyksissä (AMA-toiminto)  Kun moottorityyppi on tiedossa, taajuusmuuttaja valitsee asianmukaiset ohjausalgoritmit. Pysähdyksissä toteutettava AMA on sähköinen prosessi, joka tunnistaa suorituskyvyn kannalta keskeiset moottorikohtaiset parametrit, vaikka moottorin akseli on pysähdyksissä. Pysähdyksissä toteutettava AMA tukee kaikkia tyypillisiä moottoriteknologioita, mukaan lukien induktiomoottorit (IM), pintakestomagneettimoottorit (SPM) ja sisäkestomagneettimoottorit (IPM). 2. Taajuusmuuttaja voi tarvittaessa mitata myös moottorin kuormituksen inertian ja säätää nopeudensäätöä automaattisesti  Käynnistysjakson viimeinen vaihe on tunnistaa pyörimisinertia ja säätää tarvittaessa nopeudensäätöä. Inertia mitataan ja sitä käytetään nopeudensäädön automaattisessa säädössä.

Ohjaus – juuri sellaisena kuin sen tarvitset

Voit mukauttaa ohjauksesi oman käyttökohteesi mukaan valitsemalla parhaiten sopivan integroidun sovellusohjelmiston. Kukin sovellus tarjoaa määrätyt ohjaustoiminnot, jotka ovat linjassa tietyn teollisuudenalan erityisvaatimusten kanssa.

Sähköverkon valvontaominaisuus

Verkon puolen jännitemittauksen avulla taajuusmuuttaja pystyy valvomaan verkkojännitettä, harmonista säröä ja taajuutta, mikä auttaa tehon laatuongelmien tunnistamisessa.

Moottorin ohjauksen vaikutus dynaamiseen suorituskykyyn

Älytoimintoja voidaan hyödyntää suorituskyvyn maksimointiin. Lukuisten integroitujen sensoreiden ansiosta iC7-sarjan taajuusmuuttajat tuovat ulottuvillesi moottorin ohjausmahdollisuuksia, joilla pystytään vastaamaan moniin erilaisiin sovellusvaatimuksiin:

 • Vuo-vektoriohjaus FVC+
  • FVC+ ja pulssianturi varmistavat parhaan suorituskyvyn ja edellyttävät moottorin akselin sijainnin mittausta
  • FVC+ ilman pulssianturia (anturiton ohjaus) tuottaa erittäin dynaamisen suorituskyvyn ja edistyneitä lisätoimintoja
 • VVC+: Jännitteen vektoriohjaus on kestävä konsepti, joka sopii puhaltimille, pumpuille ja suurnopeussovelluksiin
 • Yksinkertainen U/f-ohjaus: peruskonsepti, jota käytetään pääasiassa erikoissovelluksissa, joissa moottorin U/f-ominaiskäyrä on määritettävä manuaalisesti

Moottorin ohjauksen vaikutus hyötysuhteeseen

Moottorin ohjauksella varmistetaan, että moottori käy aina suurimmalla mahdollisella momentilla annetulla virralla – tämä taas takaa moottorin parhaan mahdollisen hyötysuhteen. Maksimimomentti per ampeeri (MTPA).

Valitsemalla iC7-sarjan taajuusmuuttajat nautit aina moottorin parhaasta suorituskyvystä riippumatta siitä, mitä moottoria käytät.

iC7-sarjan taajuusmuuttajat käyttävät AMA-toimintoa moottorin parametrien määrittämiseen ja moottorin ohjauksen virittämiseen hyötysuhteen maksimoimiseksi.

Induktiomoottorien kohdalla automaattinen energian optimointi (AEO) -toiminto pienentää moottorin magnetointivuota toimintapisteen mukaisesti. AEO on usein käytössä pumpuissa ja puhaltimissa, joissa moottori käy jatkuvasti osakuormaolosuhteissa, samoin kuin kiinteänopeuksisissa sovelluksissa, kuten liukuportaissa.

Synkronimoottorien kohdalla iC7-sarjan taajuusmuuttajat käyttävät ohjaukseen MTPA-menetelmää (maximum torque per ampere) varmistaakseen maksimaalisen moottorin tehon. Rautahäviöt synkronimoottoreissa ovat merkittävästi pienempiä kuin induktiomoottoreissa. Siksi tehon optimointistrategia perustuu synkronimoottorien, kuten kestomagneettimoottorien (PM-moottori) kohdalla kuparihäviöiden pienentämisen.

Ominaisuudet ja edut

Erittäin dynaaminen suorituskyky: paras mahdollinen koneen tarkkuus ensiluokkaisen akselitehon ansiosta, myös anturittomassa käytössä

Erinomainen suorituskyky alhaisilla nopeuksilla myös anturittomassa käytössä

Nopea käyttöönotto käyttäen automaattista moottorin sovitusta (AMA) pysähdyksissä maksimoi minkä tahansa moottorin energiatehokkuuden

Enemmän integroituja sensoreita parempaan suorituskykyyn

Joustava ohjausominaisuuksien valikoima käyttökohteeseesi optimoituna integroidun sovellusohjelmiston ansiosta 

Anna Danfoss Drivesin tehostaa kehitystäsi