Danfoss tuo tehoa maailman suurimpaan aurinkovoimalla toimivaan lämminvesijärjestelmään

torstai 14. kesäkuuta 2018

SONDEX®-lämmönvaihdinteknologia ja VLT®-taajuusmuuttajat takaavat ensiluokkaisen tehokkuuden pumppuohjauksessa ja lämmönsiirrossa. Maailman suurin aurinkovoimalla toimiva lämminvesijärjestelmä pienentää vuotuisia CO2-päästöjä 15 700 tonnilla Tanskan Silkeborgissa.

Maailman suurin aurinkovoimalla toimiva lämminvesijärjestelmä varastoi energiaa 40 000 kansalaisen kotien ja työpaikkojen lämmittämiseen. Se kattaa 18‒20 % tanskalaisen Silkeborgin kaupungin vuotuisesta lämmönkulutuksesta, ja Silkeborgin kunnianhimoisena tavoitteena on hiilidioksidineutraalius lämmöntuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Aurinkovoimalla toimiva lämminvesijärjestelmä valittiin, koska se mahdollistaa päivällä kerätyn aurinkoenergian käytön öisin ja eri vuodenaikoina. Tämä kasvattaa auringon tuomaa lisäarvoa ja tekee aurinkovoimaan pohjautuvista ratkaisuista entistä kannattavampia.

Silkeborgin laitos on suunniteltu tuottamaan 80 000 MWh:n verran lämpöä vuosittain ja vähentämään samaan aikaan CO2-päästöjä 15 700 tonnilla.

Aurinkovoimaan perustuvassa lämminvesijärjestelmässä käytetään SONDEX®-lämmönvaihtimia ja VLT®-taajuusmuuttajia, joita käyttämällä on saatu 30 %:n kustannussäästöt ensimmäisen käyttövuoden aikana perinteisiin taajuusmuuttajajärjestelmiin verrattuna.

Neljä suurta pumppua on käytössä jatkuvasti jakamassa lämmintä vettä kuluttajille. Lisäksi käytettävissä on neljä varapumppua. Kaikkia kahdeksaa vesipumppua ohjataan VLT® AQUA -taajuusmuuttajilla, jotta niiden energiankulutus pystytään pitämään ehdottomassa minimissään.

Menestyksekästä energian siirtoa

SONDEX®:in toimittamat neljä lämmönvaihdinta on kytketty aurinkovoimalaitokseen. Mallin nimi on S221 ja siinä on 884‒936 levyä. Silkeborgin laitoksessa rakennukset on sovitettu lämmönvaihtimien kokoon. Ne on erityisesti räätälöity asiakkaan tarpeisiin maanpinnan vaikutuksen ja korkeuserojen vuoksi.

Silkeborgin aurinkovoimalassa on 22 km putkia, jotka yhdistävät toisiinsa 12 436 aurinkopaneelia, mikä vastaa 20 jalkapallokentän kokoista aluetta. Paneelit on asennettu 50 hehtaarin kokoiselle alueelle, joka vastaa 60:ta jalkapallokenttää.

Puisto käsittää neljä erillistä osaa, millä on haluttu varmistaa käytön maksimaalinen luotettavuus. Jos yhdessä osassa esiintyy käyttöhäiriöitä, käyttäjät eristävät alueen ja pitävät loput kolme osaa käytössä.

Laitoksen käyttöiäksi on suunniteltu 25 vuotta. Kyseessä on erittäin tehokas laitos, joka on 4‒6 kertaa tehokkaampi kuin tyypillisesti asuinrakennusten katoille asennetut aurinkoenergialla toimivat vedenlämmitysjärjestelmät.

Lue lisää SONDEX®-lämmönvaihtimista Lue, kuinka VLT® AQUA -taajuusmuuttajat voivat hyödyttää sinua