Lue lisää Danfossin ratkaisuista lämmitysjärjestelmän ongelmiin

sunnuntai 15. syyskuuta 2019

Heikentynyt asuinmukavuus asukkaiden ja LVI-suunnittelijan harmina – lämmitysjärjestelmän oikeanlainen tasapainottaminen vähentää asukkailta tulevia valituksia

Asukkaiden lisääntyneet valitukset lämmityksen nykytilasta voivat kieliä lämmitysjärjestelmän epätasapainosta. Tässä artikkelissa kerromme miten saavuttaa toimiva lämmitysratkaisu, joka säästää asiakasta energiakustannuksissa, vähentää suunnitteluun ja valitusten käsittelyyn käytettävää aikaa.

Epätasainen lämmönjako lämmitysjärjestelmän yleisimpänä ongelmana

Lämmitysjärjestelmien ongelmat ovat hyvin yleisiä asuinrakennuksissa. Lämmitysjärjestelmän ääniongelmat, hidas reagointi, huoneistojen lämpötilaerot, yli-/alilämmitys ja liian suuri energiankulutus ovat tyypillisiä valituksen aiheita, joita yritetään usein ratkaista esimerkiksi säätämällä lämpökäyrää, kiertovesipumpun nostokorkeutta tai asentamalla linjasäätöventtiilit. Usein valituksia ei pystytä kokonaisuudessaan ratkaisemaan tai ratkaisut käyttävät tarpeettoman paljon energiaa. Useimmat valituksen aiheista voidaan kohdentaa tosiasiaan, että 80 % lämmitysjärjestelmissä on puutteellinen hydraulinen tasapainotus.

Lämmitysjärjestelmissä on veden jakamisessa perinteisesti käytetty manuaalisia linjasäätöventtiileitä ja tehokkaita pumppuja. Tällöin järjestelmä toimii kuitenkin optimaalisesti vain täydellä kuormalla, jos se on mitoitettu ja säädetty oikein. Lämmitysjärjestelmää käytetään kuitenkin harvoin täydellä teholla, ja monesti manuaaliset linjasäätöventtiilit ovat säätämättä, taikka säätöjä on muutettu. Tämän seurauksena järjestelmä on usein epätasapainossa. Tällöin putkiston vesi kiertää epätasaisesti eri puolilla rakennusta, jolloin myös lämpö jakautuu väärällä tavalla. Osassa rakennusta voi olla liian alhainen huonelämpötila ja toisaalla liian korkea. Rakennuksen käyttäjät ovat tyytymättömiä sisäolosuhteisiin ja samalla kiinteistön lämmityskulut nousevat turhan korkeaksi.

Epätasapainoinen lämmitysjärjestelmä synnyttää hukkaenergiaa, joten oikein tasapainotettu lämmitysjärjestelmä onkin ekologinen ja rahaa säästävä ratkaisu. On arvioitu, että epätasapainossa olevan verkoston perussäädöllä voidaan saavuttaa keskimäärin 20 prosentin säästö rakennuksen lämmityskustannuksissa.

Ratkaise lämmitysjärjestelmän ongelmat valitsemalla automaattiset tasapainotusratkaisut

2-putkilämmitysjärjestelmän epätasapainon perussyy on paineenvaihtelu järjestelmän eri osissa. Tähän löytyy luotettava ratkaisu automaattisista, paine-erosäätimellä varustetuista linjasäätöventtiileistä tai niin sanotuista dynaamisista patteriventtiileistä, jotka pitävät paine-eron vakaana.

Danfoss ASV-automaattinen linjasäätöventtiili pitää yksittäisen nousulinjan meno- ja paluuputken paine-eron vakaana asetetussa arvossa ja virtaaman saa helposti tasapainoon kaikissa olosuhteissa niin täydellä kuin osakuorman olosuhteissa. Järjestelmän eri osissa tapahtuvat muutokset (esim. kevätauringon lämmittäessä vain osaa rakennuksesta) eivät vaikuta lämmitysjärjestelmän muihin osiin, koska nousulinjat ovat toisistaan riippumattomia. Tämän vuoksi myös koko järjestelmä on helpompi mitoittaa. Dynaamisissa 

Danfoss RA-DV -patteriventtiileissä on integroitu paine-erosäädin, joka estää ylivirtauksen patterikohtaisesti. Näin ehkäistään myös ylipaineesta johtuvat ääniongelmat.

Patteritermostaattien reagointinopeudella huonelämpötilan muutoksiin on merkittävä rooli huonelämpötilojen yli- ja alilämmitystilanteiden ehkäisyssä. Johtuen termostaattien sensorityypistä, eri termostaattien reaktionopeudet vaihtelevat suuresti. Kaasutäytteisillä tai elekronisella sensorilla varustetuilla termostaateilla on lyhin reaktioaika. Esim. elektronisen Danfoss Eco -termostaatin reaktioaika on noin 1 minuutti verrattuna vahatäytteisen sensorin noin 40 minuutin reaktioaikaan. Nopeasti reagoivat termostaatit hyödyntävät maksimaalisesti ilmaisenergiaa (kodinkoneista, ihmisistä ja auringosta syntyvä lisälämpö) säätämällä virtaamaa lämpöpattereihin ja maksavat itsensä nopeasti takaisin pienempinä lämmityskustannuksina.

Automaattisilla tasapainotusratkaisuilla varustetut lämmitysjärjestelmät toimivat luotettavasti kaikissa olosuhteissa niin täydellä kuormalla kuin osakuormalla. LVI-alan ammattilaiselle käyttöönotto vaatii vähemmän työtä, vähemmän mittaustoimintoja ja vähemmän laskelmia perinteiseen ratkaisuun verrattuna.