Maailman parasta kunnossapitoa elinkaariosaamisella

torstai 10. joulukuuta 2020

Metsä Fibre Oy:n Joutsenon-sellutehdas Lappeenrannassa on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas, jossa on valmistettu sellua jo yli sata vuotta. Tehdas kuuluu sekä tehokkuudessa että ympäristöasioissa maailman parhaimpiin. Koko tehtaan laitteiden käytettävyystavoitteena on 98,5 %, mikä vaatii vahvaa elinkaarisuunnittelua ja kunnossapidon ennakointia tuotannon prosessien optimoimiseksi. Tässä Metsä Fibreä on tukenut jo yli 20 vuoden ajan sadat VACON®-tuoteperheen taajuusmuuttajat. Vahvan elinkaariosaamisen ja useiden DrivePro® Retrofit -hankkeiden avulla Joutsenon-tehdas on käytettävyydeltään ja luotettavuudeltaan maailman huipulla.

Pitkä yhteistyö Vacon Oy:n kanssa alkoi vuonna 1995, kun tehtaalle tuli kokeeksi muutamia laitteita korvaamaan vanhoja tasavirtakäyttöjä. Koekäytön perusteella tehdas investoi yli kymmeneen VACON®-taajuusmuuttajaan. Näiltä ajoilta tehtaassa on edelleen käytössä 3-4 kpl suurnopeusmoottoria, joita ohjataan VACON® CX -taajuusmuuttajilla.

Merkittäviä uudistuksia vuosien saatossa ovat olleet tehtaan laitekannan uusimiset vuosina 1998 ja 2000, jolloin otettiin käyttöön satoja VACON® CX -laitteita. Metsä Fibre on uusinut kyseisiä laitteita nyt viime vuosina. Vuosien aikana Metsä Fibren Joutsenon-tehtaassa on siis tehty useampi DrivePro® Retrofit -hanke. Vuonna 2008 Metsä Fibre uusi linjakäytön ja samana vuonna alkoivat ensimmäiset keskustelut Vacon Oy:n vaihtolaitepalvelun käyttöönotosta.

Elinkaariuusinnan taustalla on kriittisyysluokittelu. Tehtaan kaikki elektroniset laitteet on jaettu kolmeen luokkaan. Kriittisyysluokittelua ohjaavat vikaantumisen vaikutus osaston ja tehtaan tuotantoon sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Lisäksi laitteen vaihtoaika ja varaosien saatavuus voivat nostaa kriittisyysluokkaa. Tehtaan kunnossapito suunnittelee mm. ennakkohuollot ja varaosapolitiikan kriittisyysluokan mukaan.  Vuosiksi eteenpäin ulottuva huolellinen elinkaarisuunnittelu vähentää työkuormaa ja varmistaa käytettävyystavoitteen saavuttamisen. Viime vuosina tehtaassa on uusittu kymmeniä käyttöjä, n. 15-20 laitetta vuodessa. Vuonna 2020 Metsä Fibre on uusinut 3. kategorian VACON® CX -laitteita, jotka on asennettu vuosina 1996 ja 2000.

VACON®-taajuusmuuttajat optimoivat sellutehtaan kriittisten sovellusten toimintaa

Sellutehdas on yksilinjainen eli jos yksi laite pysähtyy, koko linja pysähtyy. Tehtaan kriittisimmät sovellukset ovat pumppu, -puhallin- ja -ruuvikäyttöjä. Lisäksi tehtaassa on kuivauskoneen erilliskäytöillä toteutettu linjakäyttösovellus. Tällä hetkellä käytössä on 130 kpl 1. kategorian VACON®-taajuusmuuttajia (VACON® 100 - ja VACON® NX -tuoteperheen laitteita).

Elinkaarisuunnittelu on erittäin tärkeää ja laitteiden vaihtovälit on tiedettävä. Metsä Fibre saa Danfoss Drivesilta suositukset esimerkiksi kriittisten puhallinkäyttöjen vaihtoväleistä. Lisäksi tehdas saa Danfoss Drivesilta laitteille käytettävyystakuut. ”Takaamme, että vuoden aikana taajuusmuuttajien toiminta on vaaditulla 98,5 %:n tasolla”, sanoo Key Account Manager Jari Ollila. Vuonna 2008 Metsä Fibre osti laitteita varaosiksi linjakäytöille, mutta sen jälkeen tehdas siirtyi käyttämään Danfoss Drivesin vaihtolaitepalvelua. Vaihtolaitepalvelun etuina ovat ympärivuorokautinen tekninen tuki; varalaitetoimitusten lyhyt vasteaika, jonka ansiosta tuotannon seisakkiaika lyhenee ja tuotannon keskeytyksestä johtuvat tappiot pienenevät; aina toimintavalmiit tuotteet ja tarvittaessa korjauspäivystäjän tukipalvelut.

Metsä Fibren Joutsenon-massatehtaassa on käytössä edelleen tiettyjä todella kriittisiä 1. kriittisyysluokan laitteita, joiden varalaitteita varastoidaan tehtaassa nopean vaihtoajan takaamiseksi ja tuotantoseisakkien ehkäisemiseksi.  

Elinkaarenhallinta prosessimallin mukaan

Metsä Fibren Joutsenon-tehtaan kaikessa tekemisessä on tavoitteena pitää luotettavuus korkealla tasolla. ”Nyt tehdasseisakin aikana teimme monta kymmentä puhallinvaihtoa eri kohteissa kriittisyysluokan mukaan. Kaikella pyritään siihen, että käytettävyys olisi 98,5 %koko tehdasalueella”, sanoo tehtaan käyttövarmuusvastaava Pekka Kettunen Botnia Mill Service Oy:stä.

Metsä Fibren Joutsenon-tehtaassa on satoja eri kriittisyysluokitustason taajuusmuuttajia, joten elinkaarisuunnittelu on hyvin tärkeää korkean käytettävyystavoitteen saavuttamiseksi.Elinkaarisuunnittelua ohjaa prosessinjohtamismalli: investoinnit, huollot, suurkorjausprosessit ja seisakit suunnitellaan vuosikellon mukaan. Keväällä tehtaan kunnossapito tekee alustavan suunnitelman laitteiden uusimisista elinkaaren vaiheen ja kriittisyysluokan mukaan. Kunnossapito käy elinkaarihankkeet läpi loppuvuoden aikana ja päättää seuraavana vuonna tehtävistä toimenpiteistä. Kunnossapitojärjestelmästä selviävät ennakkohuollot. Laitteet tarkastetaan joka vuosi paikallisen Danfoss Drivesin valtuuttaman DrivePro®-huoltopartneri Caverionin toimesta.

Luottamuksellinen ja avoin asiakassuhde

Metsä Fibren Joutsenon-tehtaan käyttövarmuusvastaava Pekka Kettunen jakaa Danfoss Drivesille kiitosta asiakasyhteyksien hoitamisesta. ”Pitkässä asiakassuhteessa pitää olla luottamusta. Jos olen pyytänyt johonkin asiaan vastausta, saan sen ajoissa ja sovituista asioista on pidetty kiinni. Voin luottaa, että saan rehellisen vastauksen ja mahdolliset käytettävyysriskit tuodaan ajoissa ilmi. Tämä on toiminut Vaconin ajoista lähtien ja Danfoss Drives on paneutunut haasteisiin.”

Kettusella on aina ollut välitön asiointiyhteys Danfoss Drivesin teknisiin asiantuntijoihin, ja hän on saanut heti tarpeen tullen hyödyllisiä neuvoja esimerkiksi taajuusmuuttajien parametroinnista ja konfiguroinnista. ”Saamme paljon lisäarvoa siitä, että Danfoss Drives on ollut avoin asioista, jotka vaikuttavat laitteen elinkaareen tai huollontarpeeseen.”

DrivePro® Retrofit -ohjelman lisäksi Danfoss Drivesin ja Metsä Fibren Joutsenon-tehtaan yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Danfoss Drives ja Metsä Fibre tutkivat mahdollisuuksia hyödyntää taajuusmuuttajien avulla kerättävää tietoa ennakoivan huollon kehittämiseksi. Hankkeessa tutkitaan keinoja, joilla olemassa olevaa dataa voidaan jalostaa hyödylliseksi tiedoksi.

DrivePro® Site Assessment tuo lisäarvoa asiakkaalle

Entistä paremman elinkaarisuunnittelun tueksi Danfoss Drives tarjoaa asiakkailleen DrivePro® Site Assessment -palvelua, jossa taajuusmuuttaja-asiantuntijat keräävät tietoja asennetuista taajuusmuuttajista. Kerätyillä tiedoilla tehdään riskikartoitus prosessin laitteiden kunnon, elinkaaren vaiheiden ja laitteiston kriittisyyden kannalta. Asiakas saa yhteenvedon laitekannan mahdollisista riskeistä ja huoltosuositukset, jotka määritetään asiakkaan huoltostrategian mukaisesti. Näin saavutetaan laitteiden paras mahdollinen luotettavuus ja suorituskyky.

”DrivePro® Site Assessment -palvelun yhteydessä vierailemme asiakkaan luona ja paikallisen henkilökunnan kanssa kierrämme tilat läpi ja keräämme käytöistä meille kriittiset tiedot. Tämän pohjalta teemme huoltosuositukset ja ehdotukset, jotka keskustellaan asiakkaan kanssa läpi ja suunnittelemme vuosihuollot tuleviksi vuosiksi. Tämä auttaa asiakasta tulevien budjettien suunnittelussa huomattavan paljon”, sanoo Danfoss Drives Suomen After Market Service Manager Pasi Ihainen.

Avoimen ja luottamuksellisen asiakassuhteen lisäksi Danfoss Drives haluaa tarjota asiakkailleen erityistä lisäarvoa tukemalla laitekannan elinkaarisuunnittelua.