Danfossille 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandilta teollisuuden ja liikenteen fossiilivapaisiin ratkaisuihin

maanantai 3. huhtikuuta 2023
Danfossin “Fossil Free Future” (Fossiilivapaa tulevaisuus) -ohjelmalle on myönnetty 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailussa.
Danfossille 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandilta teollisuuden ja liikenteen fossiilivapaisiin ratkaisuihin

Danfossille 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandilta teollisuuden ja liikenteen fossiilivapaisiin ratkaisuihin

Danfossin “Fossil Free Future” (Fossiilivapaa tulevaisuus) -ohjelmalle on myönnetty 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailussa. Business Finlandin veturiyrityksenä Danfoss käynnistää laaja-alaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön nykyisten ja uusien kumppaneiden kanssa.

Ohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

1. Huipputehokkaan älykkään tehoelektroniikan käyttö sähköistämisen tarpeisiin

2. Liikkuvien työkoneiden sähköistäminen, älykkäät energiavarastointiratkaisut ja latausinfrastruktuuri

3. Vihreän vedyn tuotannon tehokkuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen

Danfoss rakentaa innovatiivisia fossiilivapaita ratkaisuja, joiden ansiosta teollisuudessa ja liikenteessä tarvittavan energian tuotannosta ja kulutuksesta tehdään älykästä, vastuullista ja tehokasta. Tavoitteena on luoda tehoelektroniikan ekosysteemi, joka edistää kestävään kehitykseen perustuvaa, kustannustehokasta energiankäyttöä ja jolla voidaan parantaa kaikkien yhteistyökumppaneiden kilpailuetua maailmanmarkkinoilla. Danfossin tavoitteena on rakentaa tehoelektroniikan ekosysteemiä Danfoss Power Electronics and Drives- ja Danfoss Editron -liiketoimintayksiköidensä kautta.

Teollisuuden ja liikenteen energiatekniikassa tehoelektroniikkaa vaativien ratkaisujen lukumäärä ja kokonaisvolyymi ovat voimakkaassa kasvussa. Ohjelman tavoitteena on edistää tätä kasvua kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat liiketoiminnallisesti kannattavan vihreän siirtymän. Esimerkiksi ohjelman tavoitteena on pyrkiä puhtaan vedyn tuotannossa alle 2 €:n kustannukseen kilolta.

Tämä ja muut osa-alueet edellyttävät uudentyyppisten korkean tehotiheyden ja digitalisaation ratkaisujen kehittämistä. Tavoitteena on parantaa ratkaisujen energiatehokkuutta yli 40 %. Liikenteen ratkaisujen osalta ohjelmassa tavoitellaan yli 25 %:n kokonaisparannusta polttoaineen kulutuksessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi Danfossin ekosysteemissä tutkitaan laajasti uusia teknisiä ratkaisuja, materiaaleja ja digitalisaatiota, esimerkiksi piikarbidimateriaalin hyödyntämistä erittäin korkean tehotiheyden ratkaisuissa ja harvinaisten materiaalien, kuten maametallien, korvaamista.

"Ekosysteemimme tukee vahvasti Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa ehdotettuja ratkaisuja. Olemme tunnistaneet kolme erityistä painopistealuetta, jotka kaikki ovat tärkeitä energia-alan murrokselle. Kaikilla näillä alueilla Danfossilla on vahvaa asiantuntemusta ja ainutlaatuinen asema arvoketjussa, mikä antaa yhtiölle merkittävän edun olla johtamassa ekosysteemin luomista tälle toimialalle", sanoo Danfoss Power Electronics and Drives -liiketoiminta-alueen johtaja Mika Kulju.

”Liikenteen sähköistäminen on yksi vahvimmista kestävän kehityksen mahdollistajista. Meidän erityisosaamistamme on liikkuvien koneiden hyötysuhteen parantaminen. Näemme teknologiassa vielä paljon kehittämismahdollisuuksia, mutta myös kiertotalouden ratkaisut, kuten uudet materiaalit ja niiden kierrätys, tulevat olemaan tärkeässä roolissa toimialan kasvaessa”, sanoo Danfoss Editron -liiketoiminta-alueen johtaja Kimmo Rauma.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää investointeja Suomeen. Business Finlandin Veturi-haastekilpailu – johon Danfoss menestyksekkäästi osallistui – haastaa halukkaita ja kyvykkäitä globaalisti toimivia yrityksiä erikokoisten yritysten ja muiden toimijoiden muodostamien ekosysteemien vetureiksi. Viimeisin haastekilpailu käynnistettiin 2022 ja sen rahoitus tulee suurelta osin EU:n elvytyspaketista.

 

Lisätietoja

  • Janne Kuivalainen, CTO & Head of Technology, Danfoss Power Electronics and Drives, puh. 040 8371 613, janne.kuivalainen@danfoss.com
  • Tero Järveläinen, Director R&D, Danfoss Editron, puh. 040 7080 314, tero.jarvelainen@danfoss.com

 

Danfoss lyhyesti

Danfoss kehittää tekniikoita, joilla voidaan tulevaisuudessa tehdä enemmän vähemmällä. Danfoss vastaa jatkuvasti kasvussa oleviin tarpeisiin infrastruktuurin, ruokahuollon, energiatehokkuuden ja ilmastoystävällisten ratkaisujen osalta. Danfossin tuotteita ja palveluita käytetään mm. jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottoreiden ohjauksessa ja liikkuvissa laitteistoissa. Danfoss on aktiivinen toimija myös uusiutuvan energian sekä kaupunkien ja kaupunkiyhteisöjen kaukolämpöinfrastruktuurin alalla.

Danfoss-konserni työllistää n. 42 000 henkilöä kaikkialla maailmassa ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 10,3 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori sijaitsee Tanskan Nordborgissa, ja Suomen-toimipisteet ovat Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.