Täsmennys Oy Danfoss Ab:n myynti- ja toimitusehtoihin 1.4.2020

maanantai 6. huhtikuuta 2020

Hinnanmuutokset

Danfoss varaa oikeuden muuttaa vielä toimittamattomien tuotteidensa hintoja tilanteissa, joissa valuuttakursseissa, raaka-aineiden ja komponenttien kustannuksissa, tullimaksuissa, palkoissa, rahtikustannuksissa, valtion vaatimuksissa tai vastaavan tyyppisissä olosuhteissa tapahtuu muutoksia, joihin Danfoss ei pysty tai pystyy vain rajallisesti vaikuttamaan. Tällaisen hinnankorotuksen tapahduttua, asiakas on oikeutettu peruuttamaan kyseisen hinnanmuutoksen alaiset tilauksensa seitsemän (7) päivän kuluessa hinnankorotusilmoituksen vastaanottamisesta.

Force Majeure / Ylivoimainen este

Danfoss on oikeutettu peruuttamaan tuotteiden tilaukset tai keskeyttämään tuotteiden toimitukset, jotka johtuvat kokonaan tai osittain olosuhteista, jotka ovat Danfossin kohtuullisiksi katsottavien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella sisältäen, muttei rajoittuen: mellakat ja levottomuudet, sota, terrorismi, tulipalo, kapina, takavarikko, kauppasaarto, alitoimittajien toimitusten puutteellisuus tai myöhästyminen, lakko tai töiden tahalliset hidastukset, työsulku, kuljetusrajoitukset ja puutteet kuljetuksien saatavuudessa, materiaalien niukkuus ja energian riittämätön saanti. Näistä johtuvista olosuhteista Danfoss ei ole vastuussa tilauksien toimittamatta jättämisestä, puutteellisesta tai myöhästyneestä toimituksesta. Asiakkaan sopimusperusteiset oikeudet keskeytetään tai mitätöidään kaikissa tässä lausekkeessa tarkoitetuissa olosuhteissa. Asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään vahingonkorvaukseen tai vaatimuksen tekemiseen, mikäli peruutus tai toimituksen viivästys tai puutteellisuus johtuu yllämainituista olosuhteista.