Danfoss: Vihreää vetyä pitää tuottaa ja käyttää viisasti, jotta siitä saadaan täysi hyöty

perjantai 26. huhtikuuta 2024

Tanskalainen teknologiayhtiö Danfoss on julkaissut vihreän vedyn tuotantoa koskevan tietopaketin ja selonteon. Vihreä vety on yksi kestävistä tulevaisuuden energiamuodoista. Energiataloudessa tarvitaan kuitenkin myös sähköistämistä ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä.

Vety on maailmalla kuuma keskustelunaihe, niin puolesta kuin vastaan. Danfoss-konsernin tehoelektroniikka- ja taajuusmuuttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Kulju sanoo: "Me Danfossissa näemme, että vihreällä vedyllä on keskeinen rooli hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa ja siirryttäessä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hyvä uutinen on, että meillä on jo tarvittava teknologia vihreän vedyn tuotannon kustannusten alentamiseksi. Selonteossa teemme joukon ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla vetytuotannon laajentaminen saadaan mahdolliseksi sekä poliittisesti että teknisesti lisäämättä hallitsematonta rasitusta uusiutuvan energian tuotannolle tai taloudellisille resursseille."

Vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine, ja se on erinomainen energian kantaja. Vety on maapallolla suurimmaksi osaksi sitoutunut veteen. Tällä hetkellä suurin osa vedystä tuotetaan fossiilisista polttoaineista, kuten maakaasusta.

Kaikki vetytuotanto ei ole samanarvoista

Danfossin mukaan ympäristöystävällisin ja päästöttömin tie tulevaisuuteen vetytuotannossa on ns. vihreä vety. Tällöin vetyä tuotetaan elektrolyysin avulla, jolloin vesimolekyylejä pilkotaan sähköllä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- tai aurinkovoimalla. Elektrolyysissä vapautuu vain happea ja vetyä, ja raaka-aineena tarvitaan vain vettä.

Vihreän vedyn tuotanto on vielä suhteellisen kallista ja energiaintensiivistä. Tästä syystä vihreä vety ei ole ratkaisu kaikkiin energiaongelmiin, vaan se on yksi tärkeä keino joustavan ja kestävän energiantuotantojärjestelmän rakentamiseksi. Vety auttaa saavuttamaan maailman ilmastotavoitteet, minkä takia sen ympärillä käydään paljon keskustelua. Kustannustehokkainta energiataloutta on viedä käytäntöön kaikki mahdolliset sähköistämistä ja energiatehokkuutta tukevat toimenpiteet ja sen jälkeen käyttää vihreää vetyä energiantuotantoa täydentävänä energianlähteenä.

Vihreällä vedyllä on tärkeä rooli energian monimuotoistumisen murroksessa eli siinä, miten energiaa voidaan muuntaa yhdestä olomuodosta toiseen eri teknologioiden avulla. Hyvin usein energian muuntamisessa muodosta toiseen syntyy hukkalämpöä. Esimerkiksi elektrolyysissä, jossa vedestä tehdään vetyä, syntyy merkittävä määrä hukkalämpöä. Tekniikka kuitenkin edistyy nopeasti, ja elektrolyysin hyötysuhdetta parannetaan koko ajan ja lisäksi hukkalämpöä saadaan talteen entistä paremmin, jolloin sitä saadaan hyödynnettyä uudelleen.

Tehokkaassa vetytuotannossa ei ole kyse siitä, miten sitä tuotetaan, vaan myös siitä, milloin sitä tuotetaan. Tulevaisuudessa tulee olemaan paljon uusiutuvaa energiaa, aurinko- ja tuulivoimaa, joiden tuotanto on vaihtelevaa. Vetyä kannattaa tuottaa erityisesti silloin, kun tuulee paljon ja aurinko paistaa ja sähköä on tarjolla enemmän kuin sitä kulutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköä voidaan laittaa periaatteessa säästöön, kun sitä varastoidaan vetynä. Vety on siis myös yksi merkittävä energian varastointimenetelmä.

Danfoss vahvasti mukana

Danfoss on Suomessa vahvasti edistämässä vihreän vedyn tuotannon ja kilpailukyvyn parantamista Business Finlandin veturiyrityksenä ”Fossil Free Future”-ohjelmassa. Ohjelmassa selvitellään mm. vedyn monipuolisen käytön mahdollistavia polttokennojärjestelmiä sekä elektrolyysereiden sähkön konversion ja sähköverkon kuormituksen optimointia.

Vihreä vety on kasvavaa liiketoimintaa, ja Danfoss toimittaa jo tänä vuonna satojen megawattien edestä tehoelektroniikkaa vihreän vedyn tuotantoon eri puolille maailmaa. Lisäksi Suomessa edistetään vahvasti vetyteknologiaa mm. suomalaisen Vetyklusterin kautta. Vetyklusterin kuuluu n. 100 suomalaista yritystä. Vetyklusteri tunnistaa tällä hetkellä Suomessa vetyprojekteja 9000 megawatin edestä eli n. kuuden Olkiluoto 3 -ydinvoimalan tehon verran.

Lue koko raportti: https://www.whyenergyefficiency.com/solutions/allsolutions/green-hydrogen-a-critical-balancing-act

 

Lisätietoja

Olli-Pekka Aalto, Kehitysjohtaja, sähköistäminen & Vetyklusterin johtoryhmän jäsen
puh. 040 8371 020
sähköposti: olli-pekka.aalto@danfoss.com

Danfoss lyhyesti

Danfoss on yhtiö, joka keskittyy kehittämään tekniikoita, joiden avulla voimme tulevaisuudessa saada enemmän aikaan käyttämällä vähemmän resursseja. Danfoss vastaa kasvaviin tarpeisiin eri aloilla, kuten rakentamisessa, ruoan tuotannossa, energian tehokkaassa käytössä ja ympäristöystävällisissä ratkaisuissa. Danfossin tuotteita ja palveluita käytetään esimerkiksi jäähdytys-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmissä, moottorien ohjauksessa sekä liikkuvissa laitteissa, kuten työkoneissa ja autoissa. Lisäksi Danfoss on aktiivinen toimija uusiutuvan energian alalla ja osallistuu kaupunkien ja yhteisöjen kaukolämpöinfrastruktuurin kehittämiseen.

Danfoss-konserni työllistää noin 42 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Suomessa Danfoss työllistää n. 1 100 henkilöä. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 10,7 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori on Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.