Danfoss-konsernin kehitys jatkuu positiivisena maailmantalouden kasvavista vastatuulista huolimatta

keskiviikko 6. maaliskuuta 2024

Vuonna 2023 Danfoss-konserni jatkoi rohkeita investointeja laajentaakseen kilpailukykyisten ja innovatiivisten ratkaisujensa valikoimaa. Kasvuympäristön hidastumisesta huolimatta Danfoss kertoi vuoden 2023 liikevoittonsa (EBITA) kasvaneen 10 % ja kassavirtansa 49 %. Luokkiin 1 ja 2 kuuluvat päästöt (ennen yritysostoja) vähenivät 18 % vuonna 2023, samalla kun orgaaninen liikevaihto kasvoi 2 %.

 • Liikevaihto kasvoi vuonna 2023 paikallisessa valuutassa 7 %. Raportoitu liikevaihto oli 10,7 miljardia euroa (2022: 10,3 miljardia euroa), missä oli kasvua 4 %.
 • Liikevoitto (EBITA) oli 1 345 miljoonaa euroa (2022: 1 224 miljoonaa euroa), missä oli kasvua 10 %. Liikevoittoprosentti (EBITA) oli 12,6 % (2022: 11,9 %). Liikevoittoprosentti (EBITA) ilman integraatiokuluja ja muita liiketoiminnan tuottoja ja kuluja oli 13,7 %.
 • Nettotulos oli 819 miljoonaa euroa (2022: 683 milj. euroa), missä oli kasvua 20 %.
 • Vapaa operatiivinen kassavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 692 miljoonaa euroa (2022: 465 milj. euroa), missä oli kasvua 49 %.
 • Positiivista kasvua Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella liikevaihto pieneni, mikä johtui pääasiassa Kiinan talouden hidastumisesta. Intia jatkoi vahvaa kasvua.
 • Innovointiin suunnatut investoinnit (T&K) olivat 487 miljoonaa euroa (2022: 457 milj. euroa), missä oli kasvua 7 %. Osuus liikevaihdosta oli 4,6 % (2022: 4,5 %).
 • Investoinnit tuotantokapasiteettiin ja digitaalisiin ratkaisuihin olivat 596 miljoonaa euroa (2022: 531 milj. euroa), missä oli kasvua 12 %.
 • Suunnitelmat valmiita tehdä omasta toiminnastamme hiilineutraalia (luokat 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä. Tämänhetkisten sopimuksiemme avulla voimme saavuttaa 30 % vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteestamme. Kaikilla liiketoimintayksiköillä on toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla ne voivat saavuttaa luokan 3 päästötavoitteensa hiilijalanjälkemme pienentämiseksi 15 %:lla vuosina 2019–2030.
 • Vuonna 2023 luokkiin 1 ja 2 kuuluvat päästöt vähenivät 18 % Semikron- ja BOCK® Compressors -yhtiöiden ostoilla oikaistuina.
 • Vuoden 2024 näkymissä liikevaihto on 10,0–11,5 miljardia euroa ja liikevoittoprosentti 11,8–13,3 %.
 • Henkilöstöä: 42 054 (2022: 41 928).

Vuoden 2023 tuloksissa Danfossin positiivinen kehitys jatkui rohkeilla investoinneilla vihreän kasvun Core & Clear 2025 -strategiaamme. Vuoden jälkipuoliskolla ilmenneistä markkinoiden vastatuulista huolimatta Danfossin raportoima taloudellinen tulos pysyi konsernin antaman ohjeistuksen rajoissa.

Vuoden 2023 liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 7 % vuoteen 2022 verrattuna ja liikevoittoprosentti (EBITA) oli 12,6 %. Tähän yhdistyy rahoituserien ja verojen jälkeen ennätyksellisen korkea 692 miljoonan euron vapaa operatiivinen kassavirta, mikä on 49 % enemmän kuin vuonna 2022. Liikevoitto (EBITA) oli 1 345 miljoonaa euroa, missä on kasvua 10 % vuodesta 2022.

”Olemme siirtymässä uuteen aikakauteen, jossa tulevaisuuden energiajärjestelmä on sähköinen. Koneiden, infrastruktuurin ja teollisuuden energiatehokkuuden parantaminen on ratkaisevan tärkeää kohtuuhintaisen, turvallisen ja hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi. Vuonna 2023 jatkoimme rohkeita investointeja laajentaaksemme kilpailukykyisten ja innovatiivisten ratkaisujen valikoimaa ydinliiketoiminnassamme ja suurten kasvumahdollisuuksien alueille, joihin kuuluvat esimerkiksi datakeskukset, lämmitysjärjestelmien sähköistäminen, sähköiset ajoneuvot, maantie- ja maastoajoneuvot sekä merialukset ja vedyn tuotanto”, sanoo Danfoss-konsernin toimitusjohtaja Kim Fausing.

Ydinliiketoimintaamme ja suurten kasvumahdollisuuksien alueille tehtyjen merkittävien investointien lisäksi panostamme edelleen entistä kestävämmän toimitusketjun rakentamiseen alueellistamalla ja kapasiteettia lisäämällä.

Viime vuosina hankittujen liiketoimintojen liittäminen Danfossiin jatkui suunnitelman mukaisesti vuoden 2023 aikana. Vuonna 2021 Eatonin hydrauliikkaliiketoiminnan oston myötä olemme päässeet rakentamaan johtavaa asemaa liikkuvan kaluston ja teollisuuden hydrauliikan alalla. Vuonna 2022 perustetun Semikron Danfossin avulla tavoittelemme johtavaa asemaa myös tehopuolijohdemoduuleissa ja -kokoonpanoissa. Vuonna 2023 ostetun BOCK® Compressors -yhtiön ansiosta Danfossilla on nyt yksi jäähdytysteollisuuden kattavimmista kompressorivalikoimista.

”Vuoden 2023 jälkipuoliskon korkea inflaatio ja korot vaikuttivat markkinoihin. Vuonna 2024 elämme yhä haastavassa liiketoimintaympäristössä, mutta keskitymme edelleen vihreän kasvustrategiamme toteuttamiseen ja vahvan arvon luomiseen asiakkaillemme ja kumppaneillemme ympäri maailmaa”, sanoo Kim Fausing.

Danfossilla on selvä suunnitelma leikata hiilidioksidipäästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä, ja tämänhetkisten sopimuksiemme avulla syntyy jo 30 %:n leikkaus päästöistä. Näihin sopimuksiin kuuluvat kaksi pitkäaikaista sähkönhankintasopimusta Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa, jotka astuvat voimaan vuonna 2024 ja vuonna 2025. Vuonna 2023 jatkoimme hiilidioksidipäästöjen leikkaamista omissa toiminnoissamme. Luokkiin 1 ja 2 kuuluvia päästöjä vähennettiin 18 % (ennen yritysostoja) samalla kun orgaanista kasvua oli 2 %.

”Oli innostavaa nähdä, kuinka henkilöstömme ympäri maailman jatkoi vihreän kasvun strategiamme toteuttamista ja samalla pystyi kytkemään omat hiilidioksidipäästömme irti liiketoimintamme orgaanisesta kasvusta”, Kim Fausing sanoo.

Lappeenrannassa uusiin tiloihin

Danfossin Lappeenrannan-toimipisteessä siirryttiin 19. helmikuuta 2024 uusiin toimistotiloihin Etelä-Saimaa-sanomalehden entiseen painotaloon ja toimitukseen. Noin 70 hengen toimistoon siirtyivät mm. tuotekehityksen, hallinnon, oston, myynnin ja laitetestauksen henkilöstöä. "Danfoss Power Solutions -liiketoimintayksikköön kuuluva Danfoss Editron jatkaa vahvaa kasvuaan, ja Lappeenrannassa sijaitsevia tuotanto- ja toimistotiloja on muokattu ja uudistettu toimivammiksi", sanoo Off-highway-alueen liiketoimintajohtaja Antti Väyrynen.

Danfossille 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandilta

Suomessa Danfossin “Fossil Free Future” (Fossiilivapaa tulevaisuus) -ohjelmalle myönnettiin viime vuonna 10 miljoonan euron rahoitus Business Finlandin veturiyritysten haastekilpailussa. Business Finlandin veturiyrityksenä Danfoss on käynnistänyt laaja-alaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa, jotka toimivat vihreän siirtymän teknologian parissa. Näihin kuuluvat mm. vetytalouteen ja työkoneiden sähköistämiseen liittyvät yhteistyöprojektit. Ohjelma tukee vahvasti Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

Vuoden 2024 taloudelliset näkymät

Danfossin tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa tai ylläpitää markkinaosuuttaan. Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan 10,0–11,5 miljardia euroa. Liikevoittoprosentin odotetaan olevan 11,8–13,3 %, kun jo hankittujen liiketoimintojen liittäminen ja investoinnit uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen jatkuvat. Ennakoitu kasvu ja kannattavuus ovat riippuvaisia globaalin toimitusketjun vakauden kehityksestä, geopoliittisesta ympäristöstä ja inflaatiosta sekä yleisestä globaalista kasvuvauhdista.

Lisätietoja

Kaj Väätäjä, Regional President, North Europe
puh. 040 8371 073
sähköposti: kaj.vaataja@danfoss.com

Danfoss lyhyesti

Danfoss on yhtiö, joka keskittyy kehittämään tekniikoita, joiden avulla voimme tulevaisuudessa saada enemmän aikaan käyttämällä vähemmän resursseja. Danfoss vastaa kasvaviin tarpeisiin eri aloilla, kuten rakentamisessa, ruoan tuotannossa, energian tehokkaassa käytössä ja ympäristöystävällisissä ratkaisuissa. Danfossin tuotteita ja palveluita käytetään esimerkiksi jäähdytys-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmissä, moottorien ohjauksessa sekä liikkuvissa laitteissa, kuten työkoneissa ja autoissa. Lisäksi Danfoss on aktiivinen toimija uusiutuvan energian alalla ja osallistuu kaupunkien ja yhteisöjen kaukolämpöinfrastruktuurin kehittämiseen.

Danfoss-konserni työllistää noin 42 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Suomessa Danfoss työllistää n. 1 100 henkilöä. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 10,7 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori on Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.