Danfoss District Heating Summit | 12.-13.11.2020 | Online-tapahtuma

Päivämäärä: 12 - 13 marraskuu, 2020
Sijainti: Konferenssi 12.-13.11.2020 Paikka: Digitaalinen tapahtuma GoToWebinarin välityksellä

Järjestimme Danfoss District Heating Summit – konferenssin jossa oli mahdollisuus kuulla eri sidosryhmien ajatuksia ja keskustella toimialamme digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja vaikutuksista. Minkälaisia haasteita, mahdollisuuksia ja ratkaisuja meillä on eri alueilla? Nyt sinulla on mahdollisuus kuunnella esityksistä tehdyt nauhoitukset verkossa. Danfossin District Heating Summit ohjelma koostui useista eri verkkoseminaareista. Linkit nauhoitettuihin ohjelmiin löytyvät alta. Verkkoseminaarit pidettiin suomeksi tai englanniksi. Kieli ilmoitetaan jokaisen linkin ohessa.

For information in English, scroll down.

Danfoss District Heating Summit -konferenssi

Meillä on yhdessä mahdollisuudet luoda kaukolämmön tulevaisuus. Tästä syystä järjestimme 1½ päivää kestävän konferenssin, jossa keskityimme täysin kaukolämpöön. Keskustelimme haasteista ja ratkaisuista korkeatasoisten alan asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa. 

Danfossin District Heating Summit koostui useista eri verkkoseminaareista. 12.-13.11. 2020 pidetyn konferenssin ohjelma löytyy alla. Verkkoseminaarit pidettiin suomeksi tai englanniksi. Kieli ilmoitetaan jokaisen linkin alla.

Rekisteröidy katsoaksesi nauhoitteen. 

Kaikki alkoi yli 60 vuotta sitten ...

Kaukolämpö Suomessa aloitettiin yli 60 vuotta sitten, ja alalla on paljon tietoa ja kokemusta. Jos katsomme taaksepäin, saatamme ajatella, ettei mikään ole muuttunut. Mutta paljon on tapahtunut!

Rakennusten teknologian kehittämisessä olemme siirtyneet putkilämmönsiirtimistä levylämmönsiirtimiin. Kommentti 80-luvun lopulla, kun levynlämmönsiirtimiä alettiin käyttää, oli: Tämä ei tule koskaan toimimaan! Ja mitä tapahtui ... Se toimii hyvin!

Monilla teollisuudenaloilla syntyy hukkalämpöä, joka voidaan ottaa talteen lämmitykseen, lämpimään veteen ja ilmanvaihtoon energiankulutuksen vähentämiseksi. Aiemmin - se oli vain jätettä.

Eteenpäin katsottaessa, mitä mahdollisuuksia digitaaliset työkalut voivat tarjota kaukolämmölle tulevaisuudessa?

Tervetuloa! Webinaarin avauspuheenvuoro Digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista kaukolämpöalalle.

Pidetty 12. marraskuuta 2020
Klo 09:00-09:30

Marko Terho ja Anton Koller aloittavat Danfoss District Heating Summitin. Anton Koller, President of District Energy, työskentelee Danfossilla maailmanlaajuisesti ja esittää näkemyksensä tämän päivän kaukolämmityksestä ja digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista.

This session will be in English.
Webinaari pidetään englanniksi. 

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

Miten uusi lainsäädäntö Euroopan unionissa vaikuttaa kaukolämpöalaan?

Pidetty 12. marraskuuta 2020
Klo 10:00-10:30

Susanne Tull, Senior Manager Public Affairs Danfoss, kertoo kuinka uusi lainsäädäntö Euroopan unionissa vaikuttaa kaukolämpöalaan.

This session will be in English.
Webinaari pidetään englanniksi. 

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

Miten tehdään end-to-end optimoitua kaukolämpöä (E2E) hyödyntäen olemassa olevaa rakennuskantaa?

Pidetty 12. marraskuuta 2020
Klo 11:00-11:30

Kaukolämmön optimointi asiakkaan tarpeesta energian lähteeseen saakka (End to End -optimointi) on viime aikoina noussut suosituksi keskustelunaiheeksi ja kalvon täytteeksi. Valitettavan usein koko konsepti on jäänyt epäselväksi, erityisesti asiakaspään osalta. Jukka Aho, Head of Global Key Accounts & Business Development, Danfoss Software Business kertoo oman näkemyksensä E2E-optimoinnista erityisesti asiakaspään näkökulmasta - mitä se on, mitä hyötyä siitä on ja miksi se on relevanttia kaukolämpöyhtiöille.

This session will be in Finnish.
Webinaari pidetään suomeksi. 

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

Tulevaisuuden Kaupunkienergiajärjestelmä

Pidetty 12. marraskuuta 2020
Klo 12:00-12:30

Minkälainen on tulevaisuuden kaupunkienergiajärjestelmä ja miten se auttaa matkalla hiilineutraaliuden saavuttamisessa.  

Timo Aaltonen, tuotannon ja omaisuuden johtaja, HELEN.

This session will be in Finnish.
Webinaari pidetään suomeksi.
 

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

Danfossin digitaalisen optimoinnin ratkaisut, tuotannon optimointi

Pidetty 12. marraskuuta 2020
Klo 13:30-14:30

Kuinka parantaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon kustannustehokkuutta online-optimointityökalujen avulla. Leif Jakobsen, Business Development Manager Danfoss Marko Terho, Vertical Business Development Manager Danfoss, Lauri Hiekkanen, Development Director, Danfoss Software Business.

This session will be in English/Finnish.

Webinaari pidetään englanniksi ja suomeksi.

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

Yhteenveto 1. päivän Webinaareista

Pidetty 12. marraskuuta 2020
Klo 15:00-15:20

Yhteenveto päivän tapahtumista ja avointa keskustelua päivän aiheisiin liittyen. 

Marko Terho, Vertical Business Development Manager Danfoss.

This session will be in Finnish.

Webinaari pidetään suomeksi.

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä


Reaaliaikainen paine-eron optimointi verkostossa

Pidetty 13. marraskuuta 2020
Klo 9:00-10:00

Paranna energiatehokkuutta ja vähennä investointikustannuksia säätämällä tulo- ja paluulämpötilaa reaaliaikaisella optimoinnilla ja etäohjatuilla paineen ja virtauksen säätölaitteilla.

Andrej Farazin, Senior Product Manager Danfoss ja Leif Jakobsen, Business Development Manager, Danfoss

This session will be in English.
Webinaari pidetään englanniksi. 

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

Danfoss District Heating Summitin yhteenveto

Pidetty 13. marraskuuta 2020
Klo 12:00-12:30

Marko Terho, Vertical Business Development Manager Danfoss Suomi, tekee yhteenvedon konferenssista.

This session will be in Finnish.
Webinaari pidetään suomeksi. 

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

dT:n hallitseminen. Miten paine-ero ja paineesta riippumaton säätö vaikuttavat paluulämpötilaan.

Pidetty 13. marraskuuta 2020
Klo 10:30-11:30

Miten paine-erosäädöllä voidaan alentaa kaukolämmön meno- ja paluulämpötilaa ja parantaa verkoston tasapainoa ja pumppauksen kustannuksia.

Jan Orož, Product Manager Danfoss.

This session will be in English.
Webinaari pidetään englanniksi. 

Katso videoitu webinaari rekisteröitymällä

Yhteyshenkilö: 

Marko Terho
040-3092 231
marko.terho[a]danfoss.com

Due to the on-going pandemic (Covid-19) we've decided to go digital with our District Heating Summit. 

Participate in the Danfoss District Heating Summit, where we have gathered various stakeholders to discuss the opportunities and impacts of digitalization in our industry. What kind of challenges, opportunities and solutions do we face in different regions?  Now you have an opportunity to listen to different presentations online and ask questions. Participation is free of charge. The sessions are mainly in English. 

For information in Finnish, scroll up.

About Danfoss District Heating Summit -conferences

We know that we, in cooperation with you, have the potential to create a future for district heating. For this reason, we want to invite you to 1,5-day conference where we will focus entirely on district heating. We discuss challenges and solutions with high-quality experts and colleagues in the field. You gain experience and can influence the district heating of the future in Finland.

Danfoss District Heating Summit consists of several different webinars.  12.-13.11. The program for the conference to be held in 2020 can be found below. Webinars are held in Finnish or English. The language is indicated below each login link.

Click the registration link for each webinar to register and fill in the registration form. Please note that you must register separately for each webinar you wish to participate in. All webinars are free.

Once you're signed up, you'll receive a confirmation with a link to participate. Log in to the webinar at least 5 minutes before the estimated start time.

Note. The first time you want to participate, you need to download it.

Note! All times are local UTC +2:00.

It all started over 60 years ago...

District heating in Finland started more than 60 years ago and there is a lot of knowledge and experience out in the field. If we look back, we might think that nothing has changed. But it has!

When it comes to technology development in buildings, we’ve gone from pipe
heat exchanger to plate exchanger. A comment in the late ’80s when the plate
exchanger began to be used was: This will never work! And what happened... It works fine!

In many industries waste heat is generated this can be recovered for heating, hot water and ventilation to reduce energy consumption. In the past – it was just waste.

Looking ahead, what possibilities could digital tools bring to the future of district heating?

12th of November

Welcome and an opening section focusing on the opportunities digitalization gives the district heating industry

12th of November 2020
Time 09.00-09.30 (UTC +2:00)

Marko Terho and Anton Koller, all representing Danfoss, will start the Danfoss District Heating Summit. Anton Koller, President of District Energy, works at Danfoss globally and presents his views on today's district heating and the opportunities that digitalization brings.

This session will be in English.

Sign up

How will the new legislation in the European Union affect the district heating sector?

12th of November 2020
Time 10.00-10.30 (UTC +2:00)

Susanne Tull, Senior Manager Public Affairs Danfoss, explains how the new legislation in the European Union will affect the district heating sector.

This session will be in English.

Sign up

How to make end-optimized district heating (End to End) utilizing an existing building stock?

12th of November 2020
Time 11.00-11.30 (UTC +2:00)

Optimizing district heating from the customer's needs to the source of energy (E2E optimization) has recently become a popular topic of discussion. Unfortunately, the whole concept has often remained unclear, especially for end customers. Jukka Aho, Head of Global Key accounts & Business Development, Danfoss Software Business gives its own view on E2E optimization, especially from end customer perspective - what it is, what benefit it is and why it is relevant to district heating companies.

This session will be in Finnish.

Sign up

Urban energy system of the future 

12th of November 2020
Time 12.00-12.30 (UTC +2:00)

What is the urban energy system of the future and how it will help on the way to achieving carbon neutrality?

Timo Aaltonen, tuotannon ja omaisuuden johtaja, HELEN.

This session will be an in Finnish. 

Sign up

Danfoss Digital Optimization solutions, Production Optimization.

12th of November 2020
Time 13.30-14.30 (UTC +2:00)

How to improve Combine Heat & Power production cost effectiveness with on-line optimization tools.

Leif Jakobsen, Business Development Manager Danfoss, Marko Terho, Vertical Business Development Manager Danfoss and Lauri Hiekkanen, Development Director, Danfoss Software Business.

This session will be in English.

Sign up

Summary of webinars of the day

12th of November 2020
Time 15.00-15.20 (UTC +2:00)

Summary of today's events and open discussion on the topics of the day.

Marko Terho, Vertical Business Development Manager Danfoss.

This session will be in Finnish. 

Sign up

13th of November

Real-time optimization of differential pressure in Network

13th of November 2020
Time 9.00-10.00 (UTC +2:00)

Increase energy efficiency and reduce investment costs by controlling supply and return temperature by real-time optimization and remote control dp-controllers.

Andrej Farazin, Senior Product Manager Danfoss and Leif Jakobsen, Business Development Manager, Danfoss

This session will be in English. 

Sign up

Summarize of Danfoss District Heating Summit

13th of November 2020
Time 12.00-12.30 (UTC +2:00)

Marko Terho, Vertical Business Development Manager Danfoss Suomi, will summarize the conference.

This session will be in Finnish.

Sign up

dT Management. How pressure difference and pressure independent Control effect to Return temperature.

13th of November 2020
Time 10.30-11.30 (UTC +2:00)

How dp-control effect to lower DH return temperature and improve network balancing.

Jan Orož, Product Manager, Danfoss

This session will be in English.

Sign up

Contact: 
Marko Terho
040-3092 231
marko.terho[a]danfoss.com