Automatiske ASV-indreguleringsventiler

 • Overblik
 • Dokumenter
 • Tilbudstekster
 • 3D-modeller og tegninger
 • Software
 • Værktøjer og apps
 • Læring

Automatiske ASV-indreguleringsventiler fra Danfoss udgør en enkel, driftssikker og omkostningseffektiv metode til at sikre hydronisk balance i 2-rørs varme- eller kølesystemer. De løser det tekniske problem med trykudsving: Den grundlæggende årsag til systemubalancer og problemer såsom ujævn varmefordeling, støj og højt energiforbrug. ASV består af to komponenter: En returrørsmonteret differenstrykregulator, ASV-P eller ASV-PV, og flowrørmonteret partnerventil, ASV-BD, ASV-I eller ASV-M. En impulsledning forbinder begge ventiler, så differenstrykket over stigrøret kan reguleres. I kombination med RA-N- eller RA-UN-forindstillingsventiler fra Danfoss på radiatorerne opnås et perfekt indreguleret system, både ved fuld og delvis belastning.

Fjerde generation af ASV-PV indeholder mange unikke produktmæssige innovationer. Produktet er konstrueret på grundlag af krav og behov fra installatører, konstruktører og konsulenter, med fokus på tidsbesparelse under installation og idriftsætning af systemet.

Funktioner og fordele

Synlig indstillingsskala

Nem justering af differenstrykindstillingen; det er ikke nødvendigt med specialudstyr. Den klart synlige indstillingsskala gør det nemt at afgøre, om indstillingsværdien er justeret korrekt. Indstillingsringen kan låses for at forhindre uautoriseret indstilling.

Lille indbygningshøjde

Installationsdimensionerne er reduceret for at opnå fleksibel og nem installation.

Hurtigere og bedre skylning

Opnå større systemdriftssikkerhed ved hjælp af skylning og fjernelse af rester, inden systemet sættes i drift. For at skylle og fylde et system hurtigere kan ASV-PV-ventilen låses midlertidigt i åben position ved hjælp af et skylleringstilbehør.

Integreret membran

Ventilhuset og trykmembranen er samlet til én komponent. Denne konstruktion sikrer optimal ydeevne ved lavt flow og perfekt differenstrykfølsomhed for hver enkelt DN-størrelse ventil.

Egenskaber og funktioner for Danfoss ASV-PV

En serie på fem videoer, der beskriver udfordringer, grundlæggende årsager og løsninger på hydronisk indregulering af 2-rørs varmeanlæg i flerfamilieejendomme.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction engelsk Multiple 27 maj, 2016 333.6 KB .pdf
Brochure ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value engelsk Multiple 27 maj, 2016 706.1 KB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems engelsk Multiple 10 sep., 2014 5.9 MB .pdf
Applikationsvejledning HVAC Application guide engelsk Multiple 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Multiple 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview engelsk Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Optimal 2 tool engelsk Multiple 17 nov., 2016 2.5 MB .pdf
Brochure Optimal 2 værktøj dansk Multiple 06 apr., 2016 2.5 MB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution engelsk Multiple 27 maj, 2016 1.2 MB .pdf

Tilbudstekster

Forgrening skal indreguleres med en differenstrykregulator for dynamisk hydraulisk balance, med følgende karakteristika:

 • Ventil skal holde differenstrykket stabilt i hele forgreningen med membrandrevet regulator
 • Ventil skal have variabel differenstrykindstilling
 • Minimum påkrævet differenstryk over ventilen må ikke være højere end 10 kPa, uafhængigt af differenstryksindstilling
 • Ventil skal have metal til metal-forsegling (ventilkegle og -sæde) for at sikre optimal differenstrykreguleringseffektivitet ved lavt flow
 • Differenstrykindstilling skal være lineær via visuel skala og uden værktøj, låsefunktion skal være integreret for at forhindre uautoriseret ændring af indstillingsværdien
 • Indstillingsområdet skal kunne justeres ved hjælp af fjederudskiftning. Fjederen skal kunne udskiftes under tryk
 • Ventilen skal levere et differenstrykindstillingsområde, der passer til applikationen, for at sikre optimal systemeffektivitet (såsom 5-25 kPa-indstillingsområde til radiatorbaserede systemer)
 • Ventilkapacitet pr. ventilstørrelse skal dække flowområde i henhold til VDI 2073-standarder (med vandhastighed på op til 0,8 m/s)
 • Ventil skal have afspærringsfunktion, der er adskilt fra indstillingsmekanismen. Afspærringsservicefunktion skal kunne udføres manuelt/uden værktøj
 • Tømningsfunktion skal være integreret i ventil
 • Ventiler skal have integreret gennemskylningsservicefunktion Gennemskylning kan udføres med gennemskylningstilbehør
 • Ventil skal leveres med impulsledning. Indvendig diameter af impulsledning må ikke være større end 1,2 mm for at sikre optimal systemeffektivitet
 • Ventil skal leveres med termiske isoleringshætter, op til 120 °C
 • Ventil skal leveres i pålidelig emballage med henblik på sikker transport og håndtering

Produktkarakteristika:

 • Trykklasse: PN 16
 • Temperaturinterval: 0 til +120 °C
 • Tilslutningsstørrelse: DN 15-50
 • Tilslutningstype: Indvendigt gevind ISO 7/1 (DN 15-50), udvendigt gevind ISO 228/1 (DN 15-50)
 • ∆p-indstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maks. differenstryk over ventil: 1,5 bar
 • Installation: Differenstrykregulator skal monteres på returrør med tilslutning via impulsledning til forsyningsrør.

Forgrening skal indreguleres med en differenstrykregulator for dynamisk hydraulisk balance, med følgende karakteristika:

 • Ventil skal holde differenstrykket stabilt i hele forgreningen med membrandrevet regulator
 • Ventil skal have variabel differenstryksindstilling. Indstillingen skal være skjult eller låsbar for at forhindre uautoriserede ændringer
 • Indstillingsnøjagtigheden skal være inden for ±10 % af indstillet differenstryk, kontrolleret af uafhængig akkrediteret tredjepart
 • Minimum påkrævet differenstryk over ventilen må ikke være højere end 10 kPa, uafhængigt af differenstryksindstilling
 • Ventil skal have metal til metal-forsegling (ventilkegle og -sæde) for at sikre optimal differenstrykreguleringseffektivitet ved lavt flow
 • Differenstrykindstillingen skal være lineær i hele indstillingsområdet (1 omgang 1 kPa, eller 1 omgang 2 kPa, afhængigt af dimension)
 • Indstillingsområdet skal kunne justeres ved hjælp af fjederudskiftning i dimensionerne DN 15-40. Fjederen skal kunne udskiftes under tryk
 • Ventilen skal have et differenstryksindstillingsområde, der passer til applikationen, for at sikre optimal systemeffektivitet (såsom 5-25 kPa-indstillingsområde til radiatorbaserede systemer)
 • Ventilkapacitet pr. ventilstørrelse skal dække flowområde i henhold til VDI 2073-standarder (med vandhastighed på op til 0,8 m/s)
 • Ventil skal have afspærringsfunktion, der er adskilt fra indstillingsmekanismen. Afspærringsservicefunktion skal kunne udføres manuelt/uden værktøj
 • Tømningsfunktion skal være integreret i ventil i dimensionsområde DN 15-50
 • Ventil skal leveres med impulsledning. Indvendig diameter af impulsledning må ikke være større end 1,2 mm for at sikre optimal systemeffektivitet
 • Ventil i området DN 15-40 skal leveres med termiske isoleringshætter, min. 80 °C
 • Ventil skal leveres i pålidelig emballage med henblik på sikker transport og håndtering

Produktkarakteristika:

 • Trykklasse: PN 16 
 • Temperaturinterval: -10 til +120 °C 
 • Ventilstørrelse: DN 15-100 
 • Installation: På returrør med tilslutning via impulsledning til forsyningsrør 

– DN 15-25:

 • Tilslutningstype: Indvendigt gevind ISO 7/1 og udvendigt gevind ISO 228/1 
 • Dp-indstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maks. differenstryk 1,5 bar 

DN 32-40:

 • Tilslutningstype: Indvendigt gevind ISO 7/1 og udvendigt gevind ISO 228/1 
 • Dp-indstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa 
 • Maks. differenstryk 1,5 bar 

DN 50:

 • Tilslutningstype: Udvendigt gevind ISO 228/1 
 • Dp-indstillingsområde: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. differenstryk 2,5 bar 

DN 65-100:

 • Tilslutningstype: Flange EN 1092-2 
 • Dp-indstillingsområde: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. differenstryk 2,5 bar 

3D-modeller og tegninger

BIM Library

Software

Danfoss C.H.-software

Danfoss C.H.-software

Vores avancerede Danfoss C.H.-software hjælper dig med at designe og beregne den perfekte varme- eller køleinstallation med Danfoss-produkter.

Værktøjer og apps

Læring