Optimal 2-værktøj

Opnå en bedre effektivitet og komfort med 2-rørs radiatorsystemer

I mange flerfamiliebygninger oplever man, at beboerne klager over støj, høje energiomkostninger og manglende komfort i forbindelse med det fælles 2-rørs varmeanlæg. Danfoss' Optimal 2-værktøj er en brugervenlig vejledning, der analyserer og om nødvendigt anbefaler den bedst mulige løsning. 

Nedenfor er der angivet en kort oversigt over Optimal 2-værktøjet. Download vejledningen nu for at finde alle oplysningerne og komme godt i gang.

Installationsoversigten angiver, hvor du skal måle for at få en grundig analyse af den nuværende ydeevne i systemet.

Hvis systemet viser sig at være ineffektivt, er grundlaget for at forbedre ydeevnen at installere termostatiske radiatorventiler med forindstilling af det påkrævede flow, kombineret med automatiske indreguleringsventiler i systemets stigrør.

For at opnå det korrekte designflow i alle radiatorerne, skal du bestemme forindstillingsværdien og udføre indstillingen på radiatorventilerne. Det er også muligt at bestemme forindstillingsværdien ved hjælp af Danfoss' Installer App.

Optimal 2-værktøjet understøtter valget af automatisk indreguleringsløsning på en nem måde.

Når den bedst egnede automatiske indreguleringsløsning er valgt, kan den bedst egnede dimension bestemmes.