Differenstryk-, flow- og temperaturregulatorer

  • Overblik
  • Produktudvalg

Optimal hydraulisk balance og perfekt temperaturregulering er nøglerne til at maksimere effektiviteten af varme- og kølenetværk. Som en af verdens førende udviklere af varmereguleringsteknologi har vi et omfattende udvalg af produkter og integrerede løsninger til selv de vanskeligste fjernvarmeforhold. Danfoss' reguleringsløsninger øger effektiviteten af fjernvarmenet, så slutbrugerne kan nyde et ideelt indeklima med maksimal energieffektivitet.

Differenstrykregulatorer sørger automatisk for dynamisk hydraulisk balance i fjernvarmeforsyningsnettet

Vandet løber gennem et forsyningsnet i henhold til princippet om mindste modstand. Hvis der ikke er hydraulisk balance, vil forbrugerne tættest på forsyningskilden få en bedre forsyning end de kunder, der bor længere væk.

Differenstrykregulatorer kan bruges til at reducere differenstrykket i en bestemt del af et netværk (områderegulering) inden hver bygnings unit eller ved hver reguleringsventil. Ved at begrænse differenstrykket til den påkrævede værdi balanceres netværket automatisk og dynamisk, og dermed sikres det, at alle kunder modtager det angivne nødvendige flow.

Systemet forbliver i balance og behøver ikke at blive indreguleret igen – end ikke når netværket udvides til nye områder.

Det gælder også i tilfælde af, at energikildens placering skifter, eller ved kraftige variationer i brugernes forbrug. Det bidrager ikke kun til energieffektivitet; det giver også bedre komfort hos slutbrugerne.

Differenstrykregulatorer eliminerer trykvariationer og giver optimale driftsforhold

I systemer med variabelt flow kan der opstå store variationer i differenstrykket. Fordi de er dimensioneret til det laveste tilgængelige differenstryk, er reguleringsventilerne tvunget til at arbejde med en meget lille grad af ventilåbning og ofte et større differenstryk.

Ved disse høje tryk bliver ventilerne for store, og temperaturreguleringen er unøjagtig og ustabil. Det medfører unødvendigt slid på udstyret og højere returtemperaturer, og det påvirker de andre ventiler i systemet.

Differenstrykreguleringen er derfor nøglen til at eliminere trykvariationer og give reguleringsventiler et lavere og mere stabilt differenstryk. Gode driftsbetingelser for reguleringsventilerne øger temperaturreguleringens kvalitet og præcision – også ved lave flowkrav. Det forbundne system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj.

Egenskaber og fordele

Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet

Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs

Det forbundne system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj

Produktudvalg