Selvvirkende temperaturregulatorer

  • Overblik
  • FAQ

Temperaturregulering kan resultere i faldende varmetab og dermed lavere CO2-udledning, i forhold til energieffektivitet. Præcis reguleringseffektivitet af temperaturniveauet i varmeanlægget sørger for god komfort for slutbrugeren i bygningen. Gode reguleringsforhold og hurtige reaktionstider i forhold til ændringer i krav til forsyningen af varmt brugsvand er blot nogle af de funktioner, der er nødvendige for at sikre optimal reguleringseffektivitet.

Løsninger til enfamiliehuse og lejligheder 

Termostatiske temperaturregulatorer til enfamiliehuse og lejligheder bruges til at regulere fremløbstemperaturen i varmtvands- og varmesystemer med varmeveksler/beholder. Takket være den hurtige åbning og lukning beskytter de varmeveksleren mod tilkalkning og sikrer en lang levetid på det udstyr, der er installeret i systemet.

I systemer til varmt brugsvand med varmeveksler/beholder og med mindre variationer i forsyningstemperaturer og differenstryk kan der benyttes RAVI-regulatorer med kort reaktionstid. Ved højere differenstryk >2 bar anbefales en separat differenstrykregulator. I mere dynamiske systemer er AVTQ- og IHPT-regulatorer med flowkompenseret temperaturregulering og integreret differenstrykregulering det perfekte valg.

De reagerer, så snart vandhanen åbnes, og de bibeholder et lavt og konstant differenstryk på tværs af den termostatiske reguleringsventil. Dermed sikres en optimal inaktiv temperaturregulering. Ved større flow kan AVTB-termostater bruges til både brugsvandsanlæg og direkte varmeanlæg.

I varme- og ventilationssystemer tilbyder Danfoss RAVK-regulatorer med moderat reaktionstid, der er udviklet til ventilations- og varmesystemer.  

Til opbevaringssystemer og varmtvandsbeholderapplikationer tilbyder Danfoss termostaterne AVTB og RAVI/RAVK.

Løsninger til flerfamiliehuse og kommercielle bygninger

Termostatiske temperaturregulatorer til flerfamiliehuse og kommercielle bygninger bruges til varmtvandssystemer samt til returtemperaturbegrænsning i fjernvarmeanlæg. 

Til opbevaringssystemer og varmtvandsbeholderapplikationer tilbyder Danfoss termostaterne AVTB, AVT/VG og AFT/VFG2.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at begrænse returtemperaturen fra varmtvandsbeholdere eller varmeanlæg for at undgå en for høj returtemperatur. Dette kan gøres ved at installere en returtemperaturbegrænser af typen FJV i returrøret fra beholderen eller fra varmeapplikationen. 

Generelt bruges termostatiske temperaturregulatorer i systemer med moderate variationer i forsyningstemperaturen og moderate differenstryk. Ved større variationer i differenstryk anbefales det at installere en differenstrykregulator.

Selvvirkende temperaturreguleringer leveres i modulformater og indeholder sikkerhedsfunktioner, der overholder DIN-standarderne. 

Funktioner og fordele

Præcis reguleringseffektivitet af temperaturniveauet i varmeanlægget sørger for god komfort for slutbrugeren i bygningen.

I forhold til energieffektivitet kan optimal temperaturreguleringseffektivitet resultere i lavere varmetab og dermed lavere CO2-udledning.

Gode reguleringsforhold og hurtige reaktionstider i forhold til ændringer i krav til varmt brugsvand er blot nogle af de funktioner, der er nødvendige for at sikre optimal reguleringseffektivitet.

FAQ

Produktion af varmt vand med varmeveksler.

Ventilen åbner helt.

Ventiltypen "VGs"

Rg5 (bronze)

Det er 0,8 bar.

Der er ingen begrænsninger. Føleren kan placeres i en hvilken som helst position.

Temperaturafvigelsen fra lukket til helt åben ventil.

Temperaturafvigelsen fra lukket ventil til dimensioneret vandmængde (Kv).

Ventilkeglen er trykaflastet.