Industrielle køleprodukter til CO₂

Vores produktportefølje til CO₂-baseret industriel køling

Kontrolventiler

 • if (isSmallPicture) { ICMTS – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICMTS – Danfoss } else { ICMTS – Danfoss }
  ICMTS

  ICMTS er en motorstyret ventil drevet af en aktuator af typen ICAD 600A-TS. ICMTS er udviklet til flowregulering af transkritisk gas eller subkritisk væske fra gaskøleren i transkritiske CO₂-systemer. ICMTS kan også bruges til andre kontrolfunktioner i CO₂-systemer. ICMTS er designet, så åbne- og lukkekraften er i balance. Udviklet til højtryks-CO₂-systemer og applikationer med et maksimalt arbejdstryk på 140 bar/2.030 psig. 

 • if (isSmallPicture) { Pilotventiler til ICS Flexline™ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pilotventiler til ICS Flexline™ – Danfoss } else { Pilotventiler til ICS Flexline™ – Danfoss }
  Pilotventiler til ICS Flexline™

  Det omfattende udvalg af Danfoss' pilotventiler omfatter: Pilotventil med konstant tryk af typen CVP Differenstrykpilotventil af typen CVPP Trykstyret pilotventil med referencetryktilslutning af typen CVC Elektronisk styret konstanttryksventil af typen CVE Magnetventil af typen EVM (NC) Magnetventil af typen EVM (NO) Hus til pilotventil af typen CVH til montering i eksterne pilotledninger.

 • if (isSmallPicture) { Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler – Danfoss } else { Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler – Danfoss }
  Motorstyrede ICM Flexline™ ventiler

  ICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss ICS Flexline serie til industrikøling; } else if (isBigColumns) { Danfoss ICS Flexline serie til industrikøling } else { Danfoss ICS Flexline serie til industrikøling }
  Servostyrede ICS Flexline™ ventiler

  De pilotstyrede ICS servoventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.

Magnetventiler

Ventilstationer

Linjekomponenter og filtre

 • if (isSmallPicture) { REG-SA SS REG-SB SS; } else if (isBigColumns) { REG-SA SS REG-SB SS } else { REG-SA SS REG-SB SS }
  Reguleringsventiler – REG-SA SS og REG-SB SS

  REG-SA SS og REG-SB SS i rustfrit stål er håndbetjente vinkelløbs- og ligeløbsventiler, der fungerer som normale afspærringsventiler i lukket position.

 • if (isSmallPicture) { CHV-X SS-kontraventiler i rustfrit stål; } else if (isBigColumns) { CHV-X SS-kontraventiler i rustfrit stål } else { CHV-X SS-kontraventiler i rustfrit stål }
  CHV-X SS-kontraventiler i rustfrit stål

  CHV-X SS-kontraventiler i rustfrit stål fås i vinkelløbs- og ligeløbsversioner. Ventilerne er udviklet til at åbne ved meget lave differenstryk, give gunstige flowbetingelser og er lette at afmontere med henblik på kontrol og service.

 • if (isSmallPicture) { SCA-X 15-125 kontra- og stopventil – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SCA-X 15-125 kontra- og stopventil – Danfoss } else { SCA-X 15-125 kontra- og stopventil – Danfoss }
  SCA-X 15-125 kontra- og stopventil

  SCA-X er kontra- og stopventiler med indbygget stopventilfunktion. SCA-X fås i vinkelløbsversioner.

 • if (isSmallPicture) { CHV-X 15-125-kontraventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { CHV-X 15-125-kontraventiler – Danfoss } else { CHV-X 15-125-kontraventiler – Danfoss }
  CHV-X 15-125-kontraventiler

  CHV-X-kontraventiler fås i vinkelløbsversioner. Ventilerne er udviklet til at åbne ved meget lave differenstryk, give gunstige flowbetingelser og er lette at afmontere med henblik på kontrol og service.

 • if (isSmallPicture) { FIA 15-200-filter Danfoss; } else if (isBigColumns) { FIA 15-200-filter Danfoss } else { FIA 15-200-filter Danfoss }
  FIA 15-200-filtre

  FIA er en serie vinkel- og ligeløbsfiltre, som er nøje udviklede til at give gode flowbetingelser. Udformningen gør, at filteret er nemt at installere, og den sikrer hurtigt eftersyn og rengøring af filteret. FIA-filtre bruges foran automatiske regulatorer, pumper, kompressorer osv. i forbindelse med den første opstart af et anlæg, og hvor permanent filtrering af kølemidlet er påkrævet. Filteret reducerer risikoen for uønskede systemnedbrud og reducerer slitage på anlægskomponenter.

Følere

Sikkerhedsventiler

 • if (isSmallPicture) { DSV-skifteventil Danfoss; } else if (isBigColumns) { DSV-skifteventil Danfoss } else { DSV-skifteventil Danfoss }
  DSV-skifteventil

  DSV er en 3-vejs ventil specielt konstrueret til anvendelse sammen med sikkerhedsventiler til at skabe et dobbelt sikkerhedsventilsystem. Ventilerne er forsynet med gevind til nippel-/flangetilslutning, der gør det let at efterse eller udskifte sikkerhedsventilerne.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss SFA-sikkerhedsventiler; } else if (isBigColumns) { Danfoss SFA-sikkerhedsventiler } else { Danfoss SFA-sikkerhedsventiler }
  SFA

  SFA er sikkerhedsventiler – modtryksafhængige – i vinkelløbsventiludførelse, specielt konstrueret til at beskytte beholdere og andre komponenter mod overtryk. Ventilen er designet til at kunne overholde de strenge sikkerheds- og kvalitetskrav til køleinstallationer, der er specificeret af internationale klassifikationsselskaber.