Fjernvarme og -køling til bygninger

 • Overblik
 • Relaterede produkter

Brug af fjernvarme er lig med bedre personlig komfort og energieffektivitet

De grundlæggende principper bag fjernvarme er bemærkelsesværdigt enkle. I den ene ende af forsyningsnettet er der en energikilde (ofte et kraftvarmeværk, der benytter flere forskellige brændselstyper). Varmen distribueres derefter via et forsyningsnet bestående af isolerede rør til beboelsesejendomme, erhvervsbygninger og industribygninger over hele byen.

De enkelte bygninger er tilsluttet fjernvarmenettet på slutbrugerniveauet. I bygningen findes en fjernvarmeunit med varmevekslere med forskellige styringskomponenter, der effektivt overfører varmt vand til rumopvarmning og varmt brugsvand til en bygnings HVAC- og varmtvandssystemer.

Valget af det rigtige varmefordelingssystem til en bygning (eller et forsyningsnet) afhænger af tre primære kriterier:

 1. Tekniske tilslutningsspecifikationer
 2. Bygningens varmebehov 
 3. Beboernes komfortmæssige præferencer

Jo mere nøjagtigt du kan afbalancere disse behov, jo bedre en service kan du levere til slutbrugerne – og jo større energieffektivitet vil du opnå. Begge disse faktorer er gode for din forretning.

Hos Danfoss udvikler og producerer vi alle de vigtigste komponenter til vores fjernvarme- og lejlighedsunits internt. Fordi vi selv producerer nøglekomponenterne, drager du fordel af optimeret varmeoverførsels- og systemreguleringseffektivitet. Tryk, differenstryk, temperatur og flow er integreret og reguleres automatisk på næsten alle Danfoss' fjernvarmeunits.

Hjælpemotorfrie regulatorer, elektroniske regulatorer, motoriserede styreventiler og energimålere sikrer maksimal komfort og energieffektivitet. De muliggør også integration i styrings- og overvågningssystemer på et højere niveau.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Et bredt produktsortiment fra lejlighedsunits til store stedspecifikke varmeoverførselsenheder og et omfattende udvalg af reguleringskomponenter

Et dybt engagement i rådgivning og kundefokus, mange års erfaring i byggeri og vedligeholdelse af fjernvarmenet

Innovation, teknisk optimering og effektivitet

Sikkerhed og pålidelighed i samarbejdet, ekspertise i hele forsyningskæden inden for fjernvarme

Global tilstedeværelse med stærk, lokal repræsentation og knowhow

Erfaring med alle typer primære energikilder

Relaterede produkter

 • if (isSmallPicture) { Loddede pladevarmevekslere; } else if (isBigColumns) { Loddede pladevarmevekslere } else { Loddede pladevarmevekslere }
  Loddede pladevarmevekslere

  Den loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.

 • if (isSmallPicture) { Selvvirkende temperaturregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Selvvirkende temperaturregulatorer – Danfoss } else { Selvvirkende temperaturregulatorer – Danfoss }
  Selvvirkende temperaturregulatorer

  Termostatiske temperaturregulatorer anvendes til at regulere gennemstrømningstemperaturen i anlæg til varmt brugsvand med varmeveksler/beholder og varmeanlæg. I flerfamiliehuse og kommercielle bygninger anvendes de til varmtvandssystemer og til begrænsning af returtemperatur i fjernvarmeapplikationer.

 • if (isSmallPicture) { Kugleventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kugleventiler – Danfoss } else { Kugleventiler – Danfoss }
  Kugleventiler (JIP®)

  Kugleventiler muliggør on/off-styring af bygningens systemtilslutning. Kugleventiler giver mulighed for sektionsopdeling af systemet, således at der kan udføres service, vedligeholdelse og reparationer i sektioner, uden at hele systemet skal lukkes ned eller tømmes.

 • if (isSmallPicture) { Drosselventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Drosselventiler – Danfoss } else { Drosselventiler – Danfoss }
  Butterflyventiler

  Butterflyventiler er komponenter, der giver on/off-regulering af fjernvarmen, HVAC eller vandapplikationer, hvor der kun er begrænset plads til komponenter.

 • if (isSmallPicture) { Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer – Danfoss } else { Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer – Danfoss }
  Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer

  Motorstyrede reguleringsventiler sikrer perfekt styring og effektivitet for alle bygningstyper og applikationer. Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV; Motorised Control Valves) til fjernvarme og -køling, HVAC samt centralvarmeanlæg sikrer stabil og præcis regulering af vand, glykolblandinger og damp.