Fjernkøling

  • Overblik
  • Relaterede applikationer
  • Videoer

Reducer køleenergiforbruget med 50 % ved hjælp af højere energiudnyttelse

Fjernkøling leverer afkølet vand til indekølingsformål til industrielle og erhvervsbygninger samt beboelsesejendomme via et rørforsyningsnet i lukket sløjfe.

Funktionelt og teknisk ligner det fjernvarme.

Et fjernkølesystem kan nå op på en effektivitetsfrekvens, der typisk er fem eller endda ti gange højere end et traditionelt kølesystem. 

Det kolde vand, der bruges i et fjernkølesystem, kan komme fra gratis kilder såsom havvand, eller det kan produceres fra kilder såsom spildvarme ved hjælp af dampturbinedrevne kølemaskiner, absorptionskølemaskiner eller elektriske kølemaskiner. 

Vidste du det?

  • Fjernkøling er fem til ti gange mere energieffektiv end konventionel maskinkøling 
  • Fjernkøling kan reducere køleenergiforbruget med 50 % ved hjælp af højere energiudnyttelse

Hvordan fungerer fjernkøling?

Fjernkøling leverer afkølet vand til kontorer, indkøbscentre, lejligheder og andre bygningstyper, der har brug for indekøling.

Køleanlæggene pumper afkølet forsyningsvand til bygningerne gennem fjernkølenettet. Det afkølede vand føres ind i de enkelt bygningers egne kølesystemer via en varmeveksler. 

Når vandet har afkølet bygningen, føres det tilbage til køleanlægget ved en højere temperatur. I anlægget afkøles det igen og gendistribueres i en lukket sløjfe.

Det kolde vand, der bruges i et fjernkølesystem, kan komme fra gratis kilder såsom havvand, eller det kan produceres fra kilder såsom spildvarme ved hjælp af dampturbinedrevne kølemaskiner, absorptionskølemaskiner eller elektriske kølemaskiner.

Miljøvenlig og energieffektiv køleforsyning

Fjernkøling kan produceres via lokale naturressourcer som for eksempel havvand, eller fra kølemaskiner, der kører på damp eller el, hvilket gør det til en miljøvenlig valgmulighed. Det er også en pålidelig og særdeles sikker kølekilde.

Fjernkøling kan reducere køleenergiforbruget med 50 %. Det kan også reducere elforbruget drastisk under perioder med spidsbelastning. Et forsyningsnet med elektriske kølemaskiner til kuldelagring bidrager til at reducere elefterspørgslen i perioder med spidsbelastning i en by ved at flytte produktionen til tidspunkter på dagen eller om natten, hvor der er mindre pres på elforsyningsnettet.

Fjernkøling gør en grøn fremtid mulig

Fjernkøling bliver mere og mere relevant, fordi behovet for ren køling stiger over hele verden.

Alene i Europa har 40 % af alle kommercielle og institutionelle bygninger kølesystemer, og det er en efterspørgsel, der er stadigt stigende. Samtidig står CO2-reduktion højt på den politiske dagsorden.

På grund af kombinationen af vedvarende og overskydende energi udleder fjernkøling betydeligt mindre CO2 end konventionelle kølesystemer og udleder ingen farlige kølemidler. 

Infografik om fjernkøling

Relaterede applikationer

Videoer