Forsyningsnetværk

 • Overblik
 • Relaterede produkter
 • Værktøjer og apps

Forsyningsnet: Sikre, bæredygtige og skalerbare

Et fjernvarmenet er yderst fleksibelt og kan bruges til at forbinde helt ned til 30-40 huse. På den måde kan byer løbende udvide et eksisterende forsyningsnet i takt med at finansiering, planlægning og andre muligheder bliver tilgængelige.

Effektiv drift af fjernvarmenet kræver, at hele værdikæden - lige fra produktion og distribution til anvendelse - designes og vedligeholdes, så det hele tiden er i optimal balance.

Danfoss' mange års erfaring betyder, at vi kan hjælpe dig med at designe det optimale fjernvarmenet, uanset om du starter helt fra bunden eller renoverer et eksisterende fjernvarmenet.

Design af forsyningsnet

Optimalt design af forsyningsnettet er afgørende for at opnå et økonomisk strømlinet fjernvarmenet. Derfor anvender vi den termohydrauliske forsyningsnetmodel til at undgå overkonstruktion og for at kontrollere kapaciteten og påvirkningen af hele forsyningsnettet. Det betyder, at du ved at installere korrekt reguleringsudstyr får fordel af indreguleringen og dermed kan reducere de indledende investeringer. Reguleringskomponenterne og den hydrauliske model muliggør også ∆T-optimering, der sikrer systemeffektivitet og reduktion af omkostningerne til produktion af primær energi. Derudover vil forsyningstemperaturen blive optimeret, og temperatur og flow kan afbalanceres i realtid.

Planlægning af et optimalt brændselsmiks

I varmeproduktion kan anvendelsen af forskellige varmekilder optimeres ved at planlægge det optimale brændselsmiks. Fjernvarmeteknologi gør brug af en lang række forskellige energiressourcer:

 • Kedler benytter konventionelle eller vedvarende brændsler såsom biomasse
 • Varme fra elproduktion såsom et kraftvarmeværk
 • Spildvarme fra industrielle processer
 • Energi genereret ved afbrænding af kommunalt indsamlet affald
 • Naturvarmekilder såsom solenergi, jordvarme og vindenergi. 

Reaktion på spidsbelastning

Danfoss kan også hjælpe dig i forbindelse med energimæssige spidsbelastninger, hvor vores erfaring og produktionssimulering kan muliggøre intelligent produktion af fjernvarme og produktionsplanlægning. Det vil sikre maksimal udnyttelse af varmeakkumulering i bygninger og forsyningsnet.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Mange års erfaring i at bygge og vedligeholde fjernvarmenet

Innovative tekniske løsninger, optimering og effektivitet

Produktportefølje til fjernvarme og -køleapplikationer i net og bygninger

Rådgivning og fokus på kunden

Erfaring med alle typer primære energikilder

Global tilstedeværelse med stærk, lokal repræsentation og knowhow

Sikkerhed og pålidelighed i samarbejdet

Relaterede produkter

 • if (isSmallPicture) { Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer – Danfoss } else { Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer – Danfoss }
  Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorer

  Motorstyrede reguleringsventiler sikrer perfekt styring og effektivitet for alle bygningstyper og applikationer. Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV; Motorised Control Valves) til fjernvarme og -køling, HVAC samt centralvarmeanlæg sikrer stabil og præcis regulering af vand, glykolblandinger og damp.

 • if (isSmallPicture) { Kugleventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kugleventiler – Danfoss } else { Kugleventiler – Danfoss }
  Kugleventiler (JIP)

  Kugleventiler muliggør on/off-styring af bygningens systemtilslutning. Kugleventiler giver mulighed for sektionsopdeling af systemet, således at der kan udføres service, vedligeholdelse og reparationer i sektioner, uden at hele systemet skal lukkes ned eller tømmes.

 • if (isSmallPicture) { Drosselventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Drosselventiler – Danfoss } else { Drosselventiler – Danfoss }
  Butterflyventiler

  Butterflyventiler er komponenter, der giver on/off-regulering af fjernvarmen, HVAC eller vandapplikationer, hvor der kun er begrænset plads til komponenter.

 • if (isSmallPicture) { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss; } else if (isBigColumns) { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss } else { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss }
  ECL-Comfort regulatorer

  ECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem ECL Portalen – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss ECL Comfort 110; } else if (isBigColumns) { Danfoss ECL Comfort 110 } else { Danfoss ECL Comfort 110 }
  ECL110 regulator til enfamilieboliger

  Intelligent vejrkompensering, som udføres af en korrekt idriftsat elektronisk varmeregulator som ECL110, optimerer et fjernvarmesystems energieffektivitet ved at reducere fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen, som også resulterer i en lavere returløbstemperatur. På den måde opnås energibesparelser på 10-15 % og en længere systemlevetid.

Værktøjer og apps

;