Forsyningsnetværk

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Værktøjer og apps

Forsyningsnet: Sikre, bæredygtige og skalerbare

Et fjernvarmenet er yderst fleksibelt og kan bruges til at forbinde helt ned til 30-40 huse. På den måde kan byer løbende udvide et eksisterende forsyningsnet i takt med at finansiering, planlægning og andre muligheder bliver tilgængelige.

Effektiv drift af fjernvarmenet kræver, at hele værdikæden - lige fra produktion og distribution til anvendelse - designes og vedligeholdes, så det hele tiden er i optimal balance.

Danfoss' mange års erfaring betyder, at vi kan hjælpe dig med at designe det optimale fjernvarmenet, uanset om du starter helt fra bunden eller renoverer et eksisterende fjernvarmenet.

Design af forsyningsnet

Optimalt design af forsyningsnettet er afgørende for at opnå et økonomisk strømlinet fjernvarmenet. Derfor anvender vi den termohydrauliske forsyningsnetmodel til at undgå overkonstruktion og for at kontrollere kapaciteten og påvirkningen af hele forsyningsnettet. Det betyder, at du ved at installere korrekt reguleringsudstyr får fordel af indreguleringen og dermed kan reducere de indledende investeringer. Reguleringskomponenterne og den hydrauliske model muliggør også ∆T-optimering, der sikrer systemeffektivitet og reduktion af omkostningerne til produktion af primær energi. Derudover vil forsyningstemperaturen blive optimeret, og temperatur og flow kan afbalanceres i realtid.

Planlægning af et optimalt brændselsmiks

I varmeproduktion kan anvendelsen af forskellige varmekilder optimeres ved at planlægge det optimale brændselsmiks. Fjernvarmeteknologi gør brug af en lang række forskellige energiressourcer:

  • Kedler benytter konventionelle eller vedvarende brændsler såsom biomasse
  • Varme fra elproduktion såsom et kraftvarmeværk
  • Spildvarme fra industrielle processer
  • Energi genereret ved afbrænding af kommunalt indsamlet affald
  • Naturvarmekilder såsom solenergi, jordvarme og vindenergi. 

Reaktion på spidsbelastning

Danfoss kan også hjælpe dig i forbindelse med energimæssige spidsbelastninger, hvor vores erfaring og produktionssimulering kan muliggøre intelligent produktion af fjernvarme og produktionsplanlægning. Det vil sikre maksimal udnyttelse af varmeakkumulering i bygninger og forsyningsnet.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Mange års erfaring i at bygge og vedligeholde fjernvarmenet

Innovative tekniske løsninger, optimering og effektivitet

Produktportefølje til fjernvarme og -køleapplikationer i net og bygninger

Rådgivning og fokus på kunden

Erfaring med alle typer primære energikilder

Global tilstedeværelse med stærk, lokal repræsentation og knowhow

Sikkerhed og pålidelighed i samarbejdet

Relaterede produkter

Værktøjer og apps