ECL110 regulator til enfamilieboliger

  • Overblik
  • FAQ
  • Videoer

ECL Comfort 110 er en universel 1-kredsløbsregulator til brug i  fjernvarmeanlæg og kedelsystemer i enfamilieboliger.

Produktet er en elektronisk regulator til
- vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen
- konstant temperaturregulering (f.eks. varmt brugsvand)

og der kan installeres nye applikationer via chipkort og kommunikationsgrænseflade.

Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning.

ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet display med baggrundslys.
Displayudlæsning er baseret på grafiske symboler såvel som tekst for at give et hurtigt overblik.

Vejrkompensering i fjernvarmesystemer

Vejret er den parameter, der har størst indflydelse på varmebehovet i en bygning. I perioder med kulde kræver bygningen mere opvarmning – og omvendt, når den omgivende luft er varmere.

Vejret skifter konstant, og det samme gør varmebelastningen til boligopvarmning. Det er derfor en fornuftig metode til at opnå energibesparelser at kompensere for vejrets indflydelse. Vores elektroniske regulatorer med vejrkompensering hjælper dig til at opnå energibesparelser ved hjælp af intelligent varmestyring.

Den optimale varmeforsyning til en bygning sker, når behovet opfyldes, og der ikke produceres overskudsvarme. En intelligent elektronisk regulator til vejrkompensering i varmeanlægget kan proaktivt justere varmeforsyningen for at fastholde den på præcis det relevante punkt ved at registrere ændringer i vejrforholdene udenfor. Omvendt vil et varmeanlæg uden en vejrkompensationsanordning kun reagere på den aktuelle indetemperatur og dermed være tilbøjelig til at være forsinket, når der sker ændringer udenfor. Det har en negativ indflydelse på såvel brugerkomfort som energieffektivitet.

Hvordan virker det?

Regulatoren får sit signal fra en udetemperaturføler, der er anbragt på bygningens skyggeside. Føleren registrerer den faktiske temperatur, og den elektroniske regulator justerer om nødvendigt varmeforsyningen (fremløbstemperaturen), så den passer til de nye forhold. Regulatoren vil også justere varmeforsyningen til radiatorerne og sikre, at rumtemperaturen holdes konstant. Brugeren vil dermed ikke engang bemærke, at vejret er skiftet udenfor, og brugeren oplever samme temperatur og komfort til hver en tid.

10-40 % energibesparelser med elektronisk vejrkompensering

I en rapport fra COWI, en førende rådgivningsvirksomhed inden for miljøvidenskab, anslås det, at energibesparelserne med elektroniske vejrkompensationsanordninger i enfamilieshuse ligger på 10 % og i visse tilfælde helt op til 40 %. Ifølge rapporten opnår enfamilieshuse med et stort varmeforbrug særdeles hurtige investeringsafkast efter installation af en elektronisk regulator.

Herudover foreskriver lovgivningen (DS469) vejrkompensering for enfamiliehuse.

Et varmesystem med elektronisk vejrkompensering kan indeholde yderligere styrefunktioner, såsom:

  • Flow- og kapacitetsbegrænsning
  • Mulig temperaturbegrænsning for den primære returløbstemperatur og/eller sekundære fremløbstemperatur
  • Mulig etablering af sikkerhedsfunktion
  • Periodisk systemsænkningsfunktion
  • Mulighed for datakommunikation til f.eks. et SCADA-system eller via en webportal
  • Registrering af energiforbrugsdata

Systemer med vejrkompensering anvendes hovedsageligt i radiator- og gulvvarmesystemer. 

Funktioner og fordele

Nem adgang til navigering i den intuitive menustruktur med hjul eller tryk-/drejeknappen på ECL-regulatoren.

Forbedrede kabelforbindelser og mere plads til kabelføring sikrer en hurtig og problemfri installation af ECL Comfort-regulatoren i systemet

En besparelse på 11-15 % på energiforbruget i bygningen og lavere CO2-udledninger

FAQ

2-punktsregulering, også kaldet on/off-styring, anvendes af en elektronisk styreenhed eller en elektrisk termostat til at tænde eller slukke f.eks. en gaskedel, en oliebrænder, en varmepumpe, en cirkulationspumpe, en blæser osv.

Udetemperaturføleren er forbundet til masteren. Den mest almindelige fejl er en glemt indstilling i slavens adressemenu. Det må ikke være adresse 15. Det kan være 0, 1, 2 ... 9. Udover udetemperaturen modtager slaven også oplysninger om tid og dato fra masteren.

Kabelmodstanden mellem temperaturføleren og ECL-regulatoren har ganske enkelt mindre indflydelse på den målte temperatur.
Kobberkabeltypens maksimale længde, i forskellige dimensioner, for én grad højere aflæsning af temperaturen er:
44 m @ 0,4 mm²
55 m @ 0,5 mm²
83 m @ 0,75 mm²
110 m @ 1,0 mm²
165 m @ 1,5 mm²
275 m @ 2,5 mm²

"Pt" står for platin, der er et metal.
"1000" betyder 1000 ohm ved 0 (nul) °C.
Enheden "ohm" udtrykker den elektriske modstand. Platin har en positiv temperaturkarakteristik (PTC). Det betyder, at metallets oprindelige modstand øges i takt med, at temperaturen stiger. Modstanden stiger med 3,85 ohm pr. grad (på celsiusskalaen). Karakteristikken er meget lineær i temperaturområdet fra -60 til 200 °C. Eksempel: En målt modstand på 1077 ohm betyder en temperatur på 20 °C.

En temperaturforskel i grader på celsiusskalaen.
Eksempel: Kl. 10 var udetemperaturen 14 °C, og kl. 13 var udetemperaturen 19 °C. Udetemperaturen er således steget med 5 K.

Et master/slavesystem med ECL Comfort 110-regulatorer i intern tilslutning ved hjælp af en ECL-bus.

Masteren har udetemperaturføleren tilsluttet. T.ude-signalet sendes til slaverne og ECA 60/61 via ECL-bussen.

Eksempel:
Det er muligt for flere ECL 110 i et flerfamilieshus at deles om én T.ude-føler.

ECL 110 kan ikke sluttes til ECL 485-busnetværket med ECL 210 eller ECL 310.

Nej!
ECL 110 har en bus kaldet ECL bus.
ECL 210 og ECL 310 har en anden bus kaldet ECL 485 bus. Disse busser er helt forskellige.

Nej!
ECA 30 / 31 er udviklet til anvendelse sammen med ECL 210 / 310-serien.

Videoer