Varmt brugsvand

 • Overblik
 • Relaterede produkter

Med systemer fra Danfoss behøver du aldrig bekymre dig om legionella eller om utilstrækkeligt eller koldt vand i badeværelserne. Vores vandbaserede løsninger til varmt brugsvand inkluderer vandvarmere, der kan tilsluttes flere vandbeholdere samt lagrings- og ladesystemer, varmtvandsventiler, der forhindrer legionella, og temperaturregulatorer. Når disse elementer kombineres, dækker de ønsket om høj ydelse, komfort, hygiejne og ressourceeffektiv drift – også ved spidsbelastninger.

Ferskvandssystemer til decentraliseret varmtvandsopvarmning bruges enten alene eller integreret i en lejlighedsstation. De opvarmer kun brugsvandet, når der er behov for det. Med korrekt planlægning vil rørføringsvolumen mellem ferskvandssystemet og hanerne i en lejlighed være under tre liter (når legionellatestning ikke er påkrævet).

Produktion af varmt vand

Produktion af varmt vand foregår i en af vores vandvarmere. De kan udstyres med en eller flere beholdere, som kan levere tilstrækkeligt varmt vand, også ved spidsbelastninger. De kan også udstyres med et beholderladeprincip. De overholder kravene til hygiejne, sikkerhed og temperatur, og de kan tilsluttes forskellige energikilder. Anvendelse af varmtvandsventiler og temperaturregulatorer bidrager til at forhindre legionella. Samlet set opnås der både høj ydelse, komfort, hygiejne og ressourceeffektiv produktion af varmt brugsvand.

Distribution af varmt vand

Det varme vand distribueres derefter til vandaftapningspunkterne. I de fleste tilfælde kræver bygningens størrelse installation af en række stigrør, der sørger for cirkulering af det varme vand. Vores termiske indreguleringsventiler sikrer korrekt vandbalance, så man undgår lange ventetider. Da de regulerer vandtemperaturen, undgår man også, at for varmt vand forårsager kalkdannelse, korrosion og energi-ineffektivitet. Normalt indstilles ventilerne til en temperatur, der forhindrer legionellavækst.

Intelligent og energieffektiv reduktion af legionellarisikoen

De termiske indreguleringsventiler kan udstyres med termostatiske eller elektroniske desinficeringsmoduler, der muliggør periodisk gennemskylning af systemet for at dræbe legionellabakterierne. Det elektroniske temperaturregistreringssystem overvåger alle temperaturerne og igangsætter den sikre og energieffektive desinficeringscyklus. Systemet gemmer også temperaturdata med henblik på logføring. Den elektroniske regulator kan nemt tilgås via mobilenheder, der benytter wi-fi, eller ved integration i BMS (Building Management System) for at opnå trådløs fjernbetjening, overvågning og alarmering.

Tæt på vandaftapningspunkterne er det sommetider nødvendigt at sænke temperaturen på det varme vand. Vores blandeventiler til varmt vand sikrer, at udgangstemperaturen på vandet er brugssikker.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

En enkelt samarbejdspartner med stor varmtvandsekspertise

Høj ydelse og energieffektivitet

Ressourceeffektiv drift

Bestået legionellatestning

Lavest mulige driftsomkostninger

Termiske MTCV-indreguleringsventiler med elektronisk CCR2+-regulator

Etabler sikre og energieffektive varmtvandssystemer, og fjernstyr dem via en mobilenhed.

Hvordan balancerer man systemer til varmt brugsvand?

Hvilke problemer og udfordringer støder man på i systemer til varmt brugsvand i ikke-beboelsesejendomme? Se, hvorfor vandbalance er vigtigt, hvilken afbalancering, der er den bedste, og hvordan det kan løse problemerne.

Relaterede produkter

 • if (isSmallPicture) { Selvvirkende temperaturregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Selvvirkende temperaturregulatorer – Danfoss } else { Selvvirkende temperaturregulatorer – Danfoss }
  Selvvirkende temperaturregulatorer

  Termostatiske temperaturregulatorer anvendes til at regulere gennemstrømningstemperaturen i anlæg til varmt brugsvand med varmeveksler/beholder og varmeanlæg. I flerfamiliehuse og kommercielle bygninger anvendes de til varmtvandssystemer og til begrænsning af returtemperatur i fjernvarmeapplikationer.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Thermal balancing valve MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss Thermal balancing valve MTCV } else { Danfoss Thermal balancing valve MTCV }
  MTCV termiske indreguleringsventil

  MTCV termiske afbalanceringsventiler giver en dynamisk, temperaturbaseret, afbalanceringsløsning til drikkevandsapplikationer. Ventilerne forhindrer for høje temperaturer, der forårsager kalk, korrosion og høje energiomkostninger. De forhindrer også for lave temperaturer, hvor risikoen for legionella stiger, og lange ventetider for varmt vand.

 • if (isSmallPicture) { Termiske indreguleringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termiske indreguleringsventiler – Danfoss } else { Termiske indreguleringsventiler – Danfoss }
  Termiske indreguleringsventiler

  Termiske indreguleringsventiler udgør en dynamisk, temperaturbaseret reguleringsløsning til varmt brugsvand-applikationer. Ventilerne optimerer temperaturerne i varmtvandssystemer med konstant varmtvandscirkulation. Det resulterer i, at varmetab og legionellarisiko reduceres betydeligt.