Termiske ventiler

  • Overblik
  • Produktudvalg
  • Dokumenter
  • Software

Systemer til varmt brugsvand kræver en speciel tilgang til hydronisk indregulering. Ligesom i andre varmeanlæg skal vandet fordeles ensartet. Men fordi vandet også forbruges, skal man huske sikkerheden. Det er vigtigt at styre vandtemperaturen. Den skal være høj nok til at kunne bruges og til, at man undgår legionellabakterievækst, men ikke så høj, at den kan forårsage personskade. Samtidig skal energieffektiviteten på varmtvandssystemet optimeres.

Derfor kan manuelle eller automatiske indreguleringsventiler ikke bruges. Termiske indreguleringsventiler, der kontrollere vandtemperaturen i alle systemets stigrør, er den bedste valgmulighed til disse systemtyper. Ved at opretholde en konstant vandtemperatur i alle stigrør er varmtvandssystemet automatisk indreguleret, uanset afstanden til kilden til det varme brugsvand.

For at opnå ekstra sikkerhed og energieffektivitet kan varmtvandssystemer med jævne mellemrum desinficeres ved midlertidigt at øge vandtemperaturen til et niveau, der dræber legionellabakterier. Det kan opnås ved hjælp af elektronisk desinficering. Elektronisk desinficering har mange flere fordele; det giver mulighed for fjernadgang til systemet og betjening via mobilenheder med wi-fi-opkobling i Building Management Systems.

Danfoss tilbyder et bredt udvalg af termiske indreguleringsventiler, desinficeringsløsninger og relaterede produkter til systemer til varmt brugsvand.

Funktioner og fordele

Opnå bedre komfort

Termisk indregulering sikrer, at der er varmt vand til rådighed lige så hurtigt og ved samme temperaturer, uanset hvor langt væk kilden befinder sig.

Spar energi

Varmetab minimeres, og cirkulationspumpen distribuerer kun den påkrævede vandmængde, så energiforbruget i systemet minimeres.

Reducer vandspild

Der er altid varmt vand til rådighed, så man undgår lange ventetider

Reducer risikoen for legionella

Utilstrækkeligt opvarmede stigrør, der muliggør legionellavækst, forhindres, men systemets funktionelle design er stadigvæk lige vigtigt

Produktudvalg

  • Danfoss Thermal balancing valve MTCV
    MTCV Thermal balancing valves

    MTCV Thermal balancing valves provide a dynamic, temperature based, balancing solution for drinking water applications. The valves prevent too high temperatures causing lime, corrosion and high energy costs. They also prevent too low temperatures where legionella risks increase and long waiting times for hot water to occur.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems rumænske, moldaviske, moldoviske Rumænien 01 sep, 2014 6.4 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems engelsk Multiple 10 sep, 2014 5.9 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems ungarsk Ungarn 01 sep, 2014 6.4 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems polsk Multiple 19 feb, 2019 5.9 MB .pdf

Software

Danfoss C.H.-software

Vores avancerede Danfoss C.H.-software hjælper dig med at designe og beregne den perfekte varme- eller køleinstallation med Danfoss-produkter.