Datacentre

 • Overblik
 • Casestudier
Løsninger fra Danfoss til datacentre

Et skridt nærmere sikre datacentre med netto nuludledning og en driftstid på 99,99 %

Køling af IT-udstyr forbruger en betydelig mængde energi i forbindelse med varmehåndtering for servere, samtidig med at der genereres en stor mængde overskydende varme. Reduktion af klimapåvirkningen i forbindelse med digitalisering er derfor højeste prioritet, da vækst for datacentre forventes at accelerere.

For at opnå nuludledning er der behov for en smart kombination af teknologier, idet der tages højde for den cirkulære økonomi, sikkerhed og fleksibilitet på efterspørgselssiden.

Løsninger fra Danfoss hjælper alle typer datacentre med at opnå en høj effektforbrugseffektivitet (power usage effectiveness, PUE) og en høj energigenanvendelsesfaktor, samtidig med at en pålidelig og høj driftstid understøttes.

Datacentre skal være funktionsdygtige uafbrudt, selv i tilfælde af brand. Tilbuddene fra Danfoss omfatter løsninger til køling, brandsikkerhed, strømdistribution, energilagring og varmegenvinding. 

“En stærk indsats for at opnå energieffektivitet og initiativer i forbindelse med respons på efterspørgslen og udnyttelse af spildvarme kan hjælpe med at minimere påvirkningerne fra store datacentre af elnettet såvel som miljøet. Ved at sikre at datacentre drives af energikilder med nuludledning, kan disse påvirkninger reduceres yderligere.”

Det Internationale Energiagentur

Teknologier til effektiv køling af datacentre og lav PUE

Køling af IT-udstyr er afgørende, når udstyret skal beskyttes, og den optimale køleløsning afhænger af anlæggets størrelse, placeringen og arkitekturen. Ved at optimere IT-udstyrets kapacitet og undgå dyre driftsstop skaber løsninger fra Danfoss de ideelle varmeforhold omkring serverinstallationer, samtidig med at PUE optimeres, og energiforbruget og CO2-udledningen holdes på et minimum. 

Lige fra datacentrenes kølekilder, som f.eks. kølere, til rørdistributionsnetværk, til køleterminaler, close control units (CCU'er), klimaanlæg (AHU'er), ventilatorer og pumper, samt elvarme til beskyttelse af rør, så tilbyder vi et bredt udvalg af innovative løsninger, der leverer særdeles pålidelig køling og reducerer energiomkostningerne på en bæredygtig måde.  

Funktioner og fordele​

 • Find alt dét, du har brug for, til de forskellige funktioner på ét sted, som leveres af særligt erfarne eksperter inden for air conditioning og varme 
 • Oprethold en optimal temperatur ved IT-installationer
 • Forlæng dit udstyrs levetid
 • Sørg for driftstid med condition-based monitoring (tilstandsbaseret overvågning)
 • Hold energiomkostningerne nede 
 • Optimer miljøvenlige kølemidler med lavt GWP
 • Dedikeret teknisk service og kundeservice i hele verden 

Casestudier

Fremtidssikrede fjernvarmeløsninger giver effektiv genanvendelse af energi

Udnyttelse af spildvarme ved hjælp af varmegenvindingsenheder er en af de primære strategier, der anvendes for at opnå kulstofneutralitet i datacentre. Genvinding af spildvarme fra datacentre og overførsel til eksisterende eller nye fjernvarmenetværk udgør et vigtigt bidrag i forbindelse med omstillingen af energisystemer.

Fjernvarmesystemer udgør en fremtidssikret infrastruktur, idet mange forskellige lokale og bæredygtige energikilder integreres, herunder overskydende varme og geotermisk energi. Disse systemer bringer også balance i elnettet via sektorintegration. 

 

Fjernvarmeløsninger fra Danfoss maksimerer datacentrenes effektivitet og hjælper med at ændre dem fra at være energiforbrugere til at være kulstoffrie kilder og levere bæredygtig energi. Danfoss' tilbud inden for fjernvarmeapplikationer omfatter Optimization-softwareserien, varmegenvindingsenheder, energioverførselsanlæg, løsninger til varmepumper, energieffektive komponenter og en række innovative varmeløsninger. 

Funktioner og fordele: 

 • En komplet portefølje til fjernvarmeapplikationer, der leveres af særdeles erfarne eksperter inden for air conditioning og varme  
 • Innovative og særdeles energieffektive løsninger til varmepumper, der er tilsluttet fjernvarme 
 • Optimeret systemstyring og distribution 
 • Integrerede komponenter til korrekt hydraulisk afbalancering, høj sikkerhed og holdbarhed  
 • Intelligent energimåleudstyr 

Intelligent redundans med maskinlæring og AI

Maksimal driftstid i datacentre opnås ved, at integreret energilagring overvinder upålidelig forsyning eller den typiske afbrudte drift, der findes i mange vedvarende energikilder, hvorved energineutral drift understøttes.

De fleste datacentre i dag drives med vekselstrømsdistribution. Jævnstrømsnettet indeholder dog nogle spændende muligheder for nem integration af alternativ energi eller redundante strømkilder. Løsninger fra Danfoss sikrer pålidelig strømkonvertering i intelligente distributionsnet og jævnstrømsnet med energilagring. Ved at afhjælpe spidsbelastning ved hjælp af energilagring udjævnes spidsbelastninger såvel som dyk, så netforsyningen kan køre konsekvent ved den gennemsnitlige efterspørgsel, som normalt er relativt lav. 

Løsninger fra Danfoss støtter dig i at opnå effektforbrugseffektivitet (PUE), så strømdistributionstab minimeres ved hjælp af strømkonvertering i så få trin som muligt, og idet højspænding holdes tæt på belastningen.

Innovative og økonomiske redundanssystemer fra Danfoss sikrer en konsekvent og pålidelig forsyning. Vores opfindsomme løsninger til redundans reducerer anlægsinvesteringerne betydeligt. De muliggør også overførsel af relevante data til stadigt mere komplekse energistyringssystemer, der benytter kunstig intelligens og maskinlæring til at optimere effektiviteten (PUE). Det handler om at dele ekspertviden mellem de rette personer for at sikre, at det kombinerede hardware-/AI-system er en løbende succes. Når du handler med Danfoss, er denne vidensdeling altid en del af pakken. 

Løsninger fra Danfoss muliggør også intelligent og pålidelig backup-forsyning i tilfælde af strømudfald i datacenteret, idet beskyttelse i Tier-kategori 3 eller 4 sikres, så der opnås stabil drift af servere og systemer. 

Funktioner og fordele

 • Robusthed over for strømafbrydelser ved hjælp af flere energikilder og sektorkobling i intelligente elnet, der kombinerer vedvarende energikilder, energilagring og sam-generering med flydende naturgas (liquid natural gas (LNG))
 • Lang levetid for PUE og redundans med distributionsløsninger til jævnstrømsnettet
 • Microgrid-løsninger med økonomisk strømkonvertering baseret på vedvarende energikilder og energilagring
 • Forhåndscertificeret netoverensstemmelse ved brug af luft- eller væskekølet teknologi
 • Vidensdeling er altid en del af pakken 

Effektiv brandsikkerhed i datacentre

Danfoss' højtryksvandtågesystemer er FM-godkendte til brandsikkerhed i datacentre. Disse højtryksvandtågesystemer er kendt som SEM-SAFE® og er egnet til at beskytte komplette, driftskritiske dataanlæg, herunder kabelbakker i dobbeltlag, teknikrum eller -haller til dataprocessering og installationsgulve. 

SEM-SAFE®-systemer består af en modulær højtrykspumpenhed, sektionsventiler, rørføring og vandtågedyser. Pumpeenheden har et kompakt design, lav vægt, lille fodaftryk og en nem konfiguration, så datacenterets behov for at udvide imødekommes. 

SEM-SAFE®-højtryksvandsystemer anvender vandmikrodråber, der frigives gennem dysen ind i beskyttede områder. Der dannes en ultrafin tåge med en slukningseffekt i to lag. Udover at afkøle flammerne dræber den samtidigt ilten til branden. Køleeffekten sænker også risikoen for genantændelse, beskytter mod varmeskader og forhindrer , at branden spredes. 

Funktioner og fordele​

 • Minimal nedetid
 • Minimal vandskade
 • Lavt vandforbrug sammenlignet med traditionelle sprinklere
 • Øjeblikkelig køling i brandzoner
 • Ventilation kan holdes kørende
 • Intet behov for at holde datacenteret lufttæt 
 • Lavere samlede ejeromkostninger uden udgifter til genopfyldning og vedligeholdelsesfrie pumper
 • Risiko for fejlagtig udledning minimeres 
 • Bæredygtig brandsikkerhedsteknologi
 • Egnet til modulære datacentre
 • Lille fodaftryk for pumper og vandtank og dermed intet behov for voldsom lagring som ved gascylindere