Ventilationsanlæg

 • Overblik
 • Relaterede produkter

For at kunne opnå den mest nøjagtige indblæsningstemperatur fra ventilationsanlægget, kræver det nøjagtig regulering af vandflow ind i varmevekslerne til opvarmning eller afkøling af hele luftflowet. I de fleste tilfælde benyttes der et system med variabelt flow til det. De bedste resultater, både med hel og delvis belastning, kan opnås ved hjælp af trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV; Pressure Independent Balancing and Control Valves). De sættes bare til det ønskede flow ved fuld belastning og fungerer som automatiske flowbegrænsere. Ved delvis belastning reducerer aktuatoren flowet på nøjagtig vis og i henhold til behovet. Der vil ikke opstå overflow, hvilket betyder, at energieffektiviteten af varme- eller kølekilden øges.

En alternativ løsning med et system til konstant flow er at bruge almindelige motoriserede styreventiler og manuelle indreguleringsventiler til at bestemme maksimalt flow.

Det anbefales at installere manuelle afspærringsventiler for at kunne udføre servicearbejde på styreventilerne.

Danfoss tilbyder også et udvalg af elektriske aktuatorer til spjæld. De regulerer mængden af luft, der føres ind i ventilationsanlægget, ved at spjældene placeres i en hvilken som helst position mellem 0-90 graders vinkel. De kan dække en spjældoverflade på op til 8 m2.

For at beskytte frostfølsomme dele af ventilationsanlægget kan man installere selvbegrænsende elektriske varmekabler. De øger deres varmeoutput, når temperaturen i det omgivende miljø falder.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Indendørs komfort uden klager

Energioptimering

Omkostningsbesparelser

Præcis temperatur på luftafkast

Driftssikkerhed

Nem service, vedligeholdelse og reparation

Trykaflastede indregulerings- og styreventiler (AB-QM)

Få kontrol over vandflow op til 442.000 liter pr. time med trykaflastede indregulerings- og styreventiler (AB-QM) fra Danfoss.

Relaterede produkter

 • Manuelle indreguleringsventiler – Danfoss
  Manuelle indreguleringsventiler

  Manuelle indreguleringsventiler udgør en statisk, grundlæggende indreguleringsløsning til mange HVAC-applikationer. Ventilerne begrænser flowet gennem forskellige dele i systemer til opvarmning, køling og levering af varmt brugsvand. Fordi manuelle indreguleringsventiler ikke kan reagere på skiftende forhold, anbefales det at benytte disse ventiler til systemer med konstant flow.

 • AB-QM – Danfoss
  AB-QM

  Trykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.

 • Aktuatorer til PIBCV – Danfoss
  Aktuatorer til PIBCV

  For at drage fordel af de kombinerede indregulerings- og styringsfunktioner i Danfoss AB-QM er den udstyret med aktuatorer, der styres af rumtermostater eller af et Building Management System. Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, lige fra termisk til/fra til digitale gearmotorer med bus-kommunikation.

 • Kugleventiler – Danfoss
  Kugleventiler (JIP)

  Kugleventiler muliggør on/off-styring af bygningens systemtilslutning. Kugleventiler giver mulighed for sektionsopdeling af systemet, således at der kan udføres service, vedligeholdelse og reparationer i sektioner, uden at hele systemet skal lukkes ned eller tømmes.