ECL310 zonestyring

  • Overblik
  • P302.1
ECL 310

VAV og zonestyring med ECL 310

Med Danfoss ECL 310 til styring af VAV & varmezone, vælger man en standard løsning i absolut topklasse. Med et stærkt overblik og én samlet løsning, der er baseret på kvalitet og enkelthed.

Du kan her læse om P302 applikationsnøglen

P302.1

Overskrift P302.1

ECL Comfort 310 kommunikerer med rummoduler og rumføler via Modbus.

6 individuelle rumzonestyringer til styring af varme og VAV-spjæld.

Varmen reguleres via en termomotor på radiatorventilerne, TWA-A eller ABNM (0-10V)

VAV-spjæld styres analogt (0-10V), og regulerer efter temperatur, ppm (CO2) og fugt (RH%). Der er mulighed for flow-tilbagemelding.

Driftform

Positionering af indblæsning- og udsugnings VAV findes ud fra rumtemperaturen, CO2 og RH% målt i lokalet.

Positionering ud fra rumtemperaturen er en graf der består af fire punkter (X,Y), som indbyrdes forbindes med en ret linje. Dvs. til en given rumtemperatur aflæses en given position af spjældet.

Positionering ud fra CO2 og RH% har ligeledes en graf hver, med 2 punkter. Den endelige position af VAV-spjældet findes som den største af de tre aflæste positioner.

Spjæld til indblæsning og udsugning styres af hver sin 0-10V udgang. Det er muligt at få vist flowet for hvert spjæld. Dette kræver at spjældende har målekors og 0-10V tilbagemelding. Tilbagemelding skal skaleres, med flowet ved 0V og 10V.

Dokumenter til P302.1

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype