Om Danfoss Køleautomatik

Vores mission er at holde mennesker, produkter og planeten afkølet.

Køling er en vigtig del af vores moderne samfund, og behovet for køling forventes at stige kraftigt som følge af befolkningsvækst, stigende indkomster, global opvarmning og urbanisering. Hos Danfoss gør vi en stor indsats for at levere køling på en bæredygtig måde, holde kølingens påvirkning af miljøet på et absolut minimum og indfri FN's verdensmål.

Vi udvikler og skaber køleteknologier, som er energieffektive, støtter brugen af naturlige kølemidler, hjælper med at reducere de samlede emissioner samt minimerer kølingens indflydelse på den globale opvarmning. En bæredygtig kølekæde og energieffektive supermarkeder bidrager til leveringen af fødevarer og hjælper på den måde med at reducere CO2-aftrykket som følge af fødevarespild.

Løsninger fra Danfoss spiller også en vigtig rolle i overgangen til nye energiformer. Vi arbejder for at integrere mere bæredygtig energi og dekarbonisere vores energisystem, hvilket kræver større fleksibilitet og bygninger, der er klar til at reagere på behovet. Når vi kombinerer vores ekspertise inden for både varme- og køleapplikationer, kan vi udvikle innovative energilagringsløsninger, såsom det tilsluttede supermarked og Danfoss Smart Store.

Takket være et bredt udvalg af produkter og løsninger, der omfatter ventiler, følere, elektronik, pumper, varmevekslere og kompressorer, herunder vores banebrydende oliefrie Danfoss Turbocor® centrifugalkompressor, hjælper vi vores kunder med at prioritere energieffektivitet og bæredygtighed, samtidig med at vi udvikler fremtidens teknologi sammen.

Vores virksomhed og produkter

Danfoss køleautomatik består af følgende forretningsenheder og produktlinjer:

Applikationer

Danfoss er en brancheførende og markedsledende leverandør af air conditioning- og kølesystemer til mange forskellige applikationer inden for f.eks. air conditioning, kommerciel og industriel køling og systemer, der anvendes i boliger og erhvervsejendomme, såsom

samt andre brancheapplikationer, f.eks. mobilhydraulik, marine-, vand-, luft- og vindapplikationer,

  • industrielle styringskomponenter, såsom væskestyringer og tryk- og temperaturregulatorer,
  • applikationer, der kræver væske ved højtryk
  • vandrensning og omvendt osmose.

Global tilstedeværelse

Danfoss køleautomatik er repræsenteret globalt, hvor de vigtigste markeder er Nordamerika, Kina, Indien, Mellemøsten og Afrika samt Europa.

Danfoss køleautomatik har salgskontorer i mere end 100 lande, forskning og udvikling samt laboratorie- og testanlæg på tre kontinenter samt produktionsfaciliteter i Europa, Kina, Indien, Nordamerika og Mexico.