Vandforsyning

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Videoer
  • Casestudier
  • Kontakt os

Vand- og energitab sætter vandbranchen under pres

Verdens Økonomiske Forum 2017 har evalueret en vandkrise som værende en af de største risici i verden og med den største indvirkning.

Med et stigende befolkningstal øges presset også, og det bliver i løbet af de næste to årtier altafgørende at finde en mere bæredygtig relation mellem vand- og energiforsyning.

Det vurderes, at tæt ved en tredjedel af verdens befolkning i dag bor i vandstressede områder eller områder med vandmangel, og inden 2040 forventes det, at næsten 20 % af alle verdens lande vil opleve ekstremt høj vandstress.  

Alligevel er vand- og energitabet i vandsektoren særdeles højt. Faktisk er vandforsyningsanlæggenes gennemsnitlige vandspild 40 % på verdensplan og 26 % i Europa – og det skyldes primært fejl, lækager og vandtryk. 

Samtidigt forbruger vandbranchen 4 % af den globale elektricitet – et tal, som forventes at blive dobbelt så højt inden 2040 – og vand udgør op til halvdelen af en kommunes samlede energiregning.

Udfordringer i vandbranchen

Nutidens udfordringer – Danfoss

Nutidens udfordringer — fremtidens præstationer

Udfordringerne i branchen er en refleksion af et voksende behov for effektiv vandforsyning og -rensning.

Den gode nyhed er, at teknologierne til at reducere energiforbruget og lækager i alle vandcyklussens processer – fra produktion og fordeling til pumpning og rensning af spildevand – allerede eksisterer.

Trykstyring er afgørende gennem hele vandcyklussen

Global Director hos Danfoss Drives Mads Warming forklarer, hvorfor der er behov for en mere effektiv vandforsyning og -rensning på globalt niveau.

Illustration af vandrensning – Danfoss

Trykregulering er nøglen til at reducere vand- og energitabet

Danfoss' trykfølere og omformere med variabel hastighed er vigtige komponenter til reducering af vand- og energitabet gennem hele vandcyklussen.

Erfaringer fra 112 systemer i ti forskellige lande viser, at en bedre trykregulering i væsentlig grad reducerer forbruget af ikke-indtægtsgivende vand samt energiforbruget.

I det store og hele fører forbedret trykstyring til en 38 % reduktion af trykket og 53 % færre nye brud. Andre fordele er, at energiforbruget nedsættes med 20-40 %, og den typiske reduktion af vandlækage er 38 %. Derudover giver disse forbedringer en øget levetid for aktiver og færre netværksrelaterede klager.

Dansk vandforsyningsvirksomhed sætter nye standarder for bæredygtighed

Vandselskabet Aarhus Vand har kun 6 % lækage. Og Danfoss har bidraget gennem hele vandcyklussen.

Vand og spildevand – nærbillede – Danfoss

Få balance i vand- og energiforbruget

Den stigende globale efterspørgsel efter vand og energi har sat begge brancher under et enormt pres for at finde en løsning mod en mere bæredygtig fremtid. Og tryk er løsningen til at opnå det mål.

Relaterede produkter

Videoer

Casestudier

Marselisborg Aarhus – Danfoss case

Verdens første energineutrale opland

Marselisborg opland i Aarhus har opnået 100 % overskudsproduktion af energi ved at minimere forbruget gennem hele vandcyklussen og ved at maksimere energiproduktionen fra renseanlægget.

Artikler

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.