Aplikace Danfoss Icon2™ – Zásady ochrany osobních údajů

Aplikace Danfoss Icon2™ (dále jen aplikace) je určena pro použití instalatéry k instalaci, uvedení do provozu, překonfigurování a ladění systému Danfoss Icon2™.

Tyto zásady ochrany osobních údajů aplikace Danfoss Icon2TM slouží k informování návštěvníků o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování („zpracování“) osobních údajů, pokud se někdo rozhodne používat naši aplikaci.

Pokud se rozhodnete používat naši aplikaci, souhlasíte tím se zpracováním údajů v souladu s těmito zásadami. Vaše údaje nebudeme zpracovávat s nikým jiným, než jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů aplikace Danfoss Icon2™.

Údaje o poloze

Aplikace komunikuje s hlavní řídicí jednotkou Danfoss Icon2™ pomocí Bluetooth Low Energy (dále jen BLE). Máte-li operační systém Android verze 6.0 až 11, musí být pro používání BLE v telefonu povoleno oprávnění pro zjišťování polohy. Pro možnost Umístění musíte vybrat možnost „Povolit po celou dobu“, protože aplikace musí být schopna běžet na pozadí – například během aktualizace firmwaru. Aplikace neshromažďuje žádné údaje o poloze.

Použití osobních údajů

Aplikace poskytuje možnost zadávat osobní údaje, ukládat je v systému Danfoss Icon2™ a sdílet je s jinými osobami mimo kontrolu společnosti Danfoss. Podívejte se na seznam příkladů, které nemusí pokrývat všechny možnosti:

  • Zpráva o instalaci: Když vytvoříte zprávu o instalaci, můžete zadat adresu instalace a jméno instalatéra. Zpráva o instalaci je obvykle vytvořena instalatérem a sdílena s vlastníkem instalace. Zpráva o instalaci je uložena v hlavní řídicí jednotce Danfoss Icon2™.
  • Protokoly MC: Pomocí aplikace je možné získat data protokolu z hlavní řídicí jednotky Danfoss Icon2™. Pomocí těchto dat protokolu může společnost Danfoss v případě problémů provádět lepší analýzu hlavní příčiny. Ve výchozím nastavení by tato data protokolu neměla obsahovat osobní údaje.

Společnost Danfoss nezpracovává osobní údaje prostřednictvím svého IT systému, cloudu atd. Veškeré osobní údaje z aplikace se ukládají lokálně v mobilním zařízení nebo v hlavní řídicí jednotce Danfoss Icon2™.

Další informace o tom, jak společnost Danfoss zpracovává osobní údaje a jak nakládá s právy na ochranu osobních údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Danfoss.