Služby DrivePro® zlepšují zajištění dodávky tepla pro 49 000 bytů v Hlivicích

středa 17. dubna 2024
Teplárna PEC Gliwice
Podívejte se na video a dozvíte se více o efektivní teplárně v Hlivicích

POLSKO: Poskytovatel dálkového vytápění PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.) uspokojuje požadavky na centrální vytápění a teplou vodu v celém městě Hlivice. PEC Gliwice zásobuje 49 000 bytových jednotek, které tvoří 62 % bytů ve městě, a také řadu veřejných institucí, průmyslových nebo servisních, a komerčních zařízení.

Teplárna v Hlivicích obhospodařuje rozsáhlou síť vytápění o délce 235 kilometrů a zahrnuje pokročilou technickou infrastrukturu. Infrastruktura pro výrobu tepla se skládá ze dvou uhelných kotelen, dvou plynových kotelen, čerpací stanice na vodu, elektrostatických odlučovačů, zařízení na odsíření a denitrifikaci spalin.

Za účelem snížení spotřeby energie a prodloužení životnosti strojů nainstalovala společnost PEC frekvenční měniče VACON® od společnosti Danfoss k řízení provozu ventilátorů, čerpadel a dopravníků.

Aby byl zajištěn trvale správný provoz těchto frekvenčních měničů, provádí autorizovaná partnerská společnost Neisa pravidelné audity.

Dva pracovníci ze společnosti Neisa provádějící audit Site Assessment

Výzva: Efektivní a bezpečné vytápění města

Největší výzvou v činnosti společnosti PEC Gliwice je zajištění bezpečného a ekologického vytápění budov v Hlivicích.

Bezpečnost distribuce během topné sezóny je zásadní, proto je nezbytné, aby byla technická infrastruktura spolehlivá. Pouze pravidelné audity mohou zaručit bezporuchový provoz různých součástí. A co víc – kontroly je třeba provádět v letních měsících, kdy je poptávka po službách společnosti PEC Gliwice menší než v jiných obdobích roku.

Zároveň se teplárna snaží dosáhnout klimatické neutrality. Kromě investic do obnovitelné energie se zaměřuje také na snížení spotřeby energie motorů čerpadel, ventilátorů a dopravníků.

Teplo vyráběné, přenášené a distribuované systémem společnosti PEC Gliwice denně využívá více než 49 000 bytů a mnoho veřejných institucí, průmyslových závodů, vzdělávacích zařízení a také servisních a komerčních zařízení.

Krzysztof Szalinski, Prezident společnosti PEC Gliwice Sp. z o.o
Neisa provádí audit Site Assessment

Řešení: Řízení rizika s pravidelnými kontrolami

Aby byl zajištěn spolehlivý provoz frekvenčních měničů, provádí společnost Neisa, autorizovaný partner společnosti Danfoss Drives, pravidelné audity DrivePro® Site Assessment. Společnost se sídlem v Tychách provádí své kontroly v letních měsících, přičemž bere v úvahu jak potřeby teplárny, tak obyvatel města.

Během každé kontroly posuzují odborníci společnosti Neisa technický stav frekvenčních měničů a analyzují rizika potenciálních poruch. Na základě shromážděných dat provedou odborníci opravy. 

Činnosti společnosti Neisa se však nezaměřují pouze na aktuální opravy a údržbu. Při každé kontrole odborníci posoudí, zda hrozí riziko technických problémů nebo poklesu výkonu v dohledné budoucnosti, a na základě toho připraví seznam doporučení pro výměnu zařízení nebo jeho součástí v dlouhodobém horizontu. Doporučení společnosti Neisa jsou řazena podle naléhavosti. Teplárna v Hlivicích tak má čas připravit se a posoudit, jaké opravy by měli odborníci provést při příští preventivní údržbě, aby se zabránilo budoucím poruchám.

Periodické kontroly poskytují potřebné informace o stavu infrastruktury, což společnosti PEC Gliwice umožňuje připravit plán servisu a také plánovat údržbu zařízení. Servis a údržba se rovněž provádí v obdobích s nízkou poptávkou po vytápění, aby se snížilo riziko poruch a zajistil se optimální provoz v tomto kritickém období. Data z auditů se používají také k výběru zařízení, které je třeba modernizovat.

Používáním správně naprogramovaných frekvenčních měničů snižuje společnost PEC Gliwice spotřebu energie svých čerpadel, dopravníků a ventilátorů a přibližuje je tak klimatické neutralitě. 

Díky pravidelné údržbě a opravám má společnost PEC Gliwice k dispozici kompletní sadu potřebných informací o infrastruktuře. Tímto způsobem si může udržet svou špičkovou výkonnost – například postupnou modernizací frekvenčních měničů. Tato modernizace zahrnuje frekvenční měniče vybrané pro konkrétní aplikaci se správnými komunikačními protokoly nebo kartami vstupů a výstupů.

Michal Michulec, Generální ředitel společnosti Neisa
Krzysztof Szalinski a Marcin Drosdowsky z PEC Gliwice a Michal Michulec z Neisa stojí před budovou PEC
Krzysztof Szalinski a Marcin Drosdowsky z PEC Gliwice a Michal Michulec z Neisa

Výsledek: Optimální účinnost a dlouhá životnost

Regulace pomocí frekvenčních měničů snižuje spotřebu energie elektromotorů až o 40 %. Pravidelné audity DrivePro® Site Assessment prováděné společností Neisa pomáhají zajistit, aby byly parametry systému vždy správně nastaveny pro zachování optimální účinnosti.  

Kromě zlepšení energetické účinnosti mohou tyto pravidelné kontroly také prodloužit životnost strojů. Neustálé monitorování a optimalizace provozních parametrů frekvenčních měničů chrání stroje před možným přetížením a zkraty, ale také před přehřátím. Snižuje také náběhový proud, což umožňuje hladké spuštění zařízení.

Souhrnně řečeno: teplárna PEC Gliwice je řízena frekvenčními měniči VACON®, které regulují provoz motorů čerpadel, ventilátorů a dopravníků. Frekvenční měniče snižují spotřebu energie těchto motorů a také prodlužují jejich životnost díky snížení rizika přetížení nebo proudových rázů. Odborníci společnosti Neisa, autorizovaného servisního partnera společnosti Danfoss Drives, zajišťují, aby frekvenční měniče VACON® fungovaly optimálně po celý rok.

S takovou politikou preventivní údržby a získanými znalostmi o stavu zařízení můžeme zachovat vysokou spolehlivost provozu zařízení po celou topnou sezónu.

Krzysztof Szalinski, Prezident společnosti PEC Gliwice Sp. z o.o

Prozkoumejte výrobky

Již brzy...

Již brzy...

Prozkoumejte služby DrivePro® Lifecycle Services v akci

Již brzy...

Již brzy...