Jak nová vodní čerpací stanice na vodu zajišťuje zásobování vodou v Bernu

čtvrtek 21. března 2024

ŠVÝCARSKO: Bereme jako samozřejmost, že je vždy k dispozici dostatek pitné vody. Místní dodavatelé vody jsou neustále ostražití a naplňují tato očekávání tím, že nepřetržitě poskytují pitnou vodu nejvyšší kvality. V kantonu Bern zásobuje sdružení dodavatelů vody Region Bern AG (WVRB) komunitu s více než 250 000 obyvateli 20,9 milionu metrů krychlových pitné vody za rok. Sofistikovaná úpravna vody a distribuční systém se skládají z čerpacích stanic na vodu, sběrných nádrží, spojovacích vedení a vodojemu.

Aby bylo zajištěno spolehlivé zásobování vodou vysoké kvality, WVRB neustále investuje do nejnovějších technologií. V rámci tohoto úsilí byla v roce 2023 uvedena do provozu nová čerpací stanice Wehrliau. Pomůže zajistit spolehlivé zásobování komunit v kantonu Bern pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě po mnoho dalších let. Čerpací stanice Wehrliau dodává až 20 000 litrů pitné vody za minutu – to odpovídá 130 plným vanám. Dvě čerpadla, poháněná elektromotory s regulací otáček o výkonu 250 kW přečerpávají vodu ze dvou místních studní s pitnou vodou do nové čerpací stanice a následně ji přivádějí do městské vodovodní sítě.

Hanspeter Sommer sestupuje po schodech uvnitř čerpací stanice Wehrliau v Bernu

Výzva: Nepřetržitá dostupnost čerpací stanice

Dostupnost systému v čerpací stanici na vodu je zcela rozhodující pro nepřetržité dodávky čisté pitné vody. Řízení otáček musí fungovat s absolutní spolehlivostí a optimální účinností. Důležitou roli zde hrají efektivní a jednoduché možnosti údržby. Vysoká účinnost systému také zabraňuje plýtvání vodou, omezuje energetické ztráty a snižuje emise CO₂. Měniče iC7 od společnosti Danfoss hrají klíčovou roli v zajištění optimálního řízení otáček v systému. Spolehlivě přizpůsobují množství vody požadavkům komunity na pitnou vodu.

, Michael Mühlethaler ze společnosti Gebrüder Meier, servisního partnera společnosti Danfoss, a manažer společnosti Danfoss pro partnery Jesper Christensen ukazují, jak snadné je uvádět měniče iC7 do provozu a provádět jejich servis

Řešení: Čerpací stanice na vodu bez vyšších harmonických

Společnost Danfoss použila měniče iC7 a ve spolupráci se servisním partnerem Gebrüder Meier vyvinula řešení, které zajistí nepřetržitý provoz čerpací stanice, a zároveň shodu s právními předpisy ohledně omezení vyšších harmonických. Řešení Danfoss v maximální možné míře eliminuje harmonické kmitočty způsobující zkreslení sítě, aby byla zajištěna čistá síť.

Měnič iC7 má modulární architekturu. Měnič zajišťuje optimální výkon a minimalizuje harmonické zkreslení v síťovém napájení pomocí front-endu s nízkým obsahem vyšších harmonických založeného na technologii AFE. Střídač řídí motor a zátěž.

Společnost Danfoss dokázala splnit požadavky na místní instalaci v čerpací stanici na vodu tím, že navrhla měniče jako kompletní řešení s integrovaným chlazením a větráním v rozvaděčovém systému Rittal. Instalace v blízkosti motoru zabraňuje negativním vlivům na napětí motoru a umožňuje obejít se bez dalších výstupních filtrů.

 

When it comes to variable speed drives, we have opted for Danfoss, because Danfoss fulfills our expectations very well. We want to install our drives as close to the motor as possible. Danfoss also gives us the opportunity to set up the electrotechnical interfaces, the signal interfaces, exactly as we want them.

Hanspeter Sommer, Project Manager at the Water Association Region Bern AG (WVRB)

Výsledek: Řada iC7 šetří místo

Stejně jako u všech aplikací s měniči pro vysoké výkony je prostor v čerpací stanici Wehrliau mimořádně omezený. Ve srovnání s podobnými měniči na trhu mají kompaktní měniče iC7 o 30 % menší půdorysné rozměry. Sdružení navíc ušetřilo na instalačních nákladech zapojením měničů shora, takže nebylo nutné otevírat základní desku.

Řídicí rozvaděč využívá přirozený systém chlazení vzduchem. Každý modul je samovolně větrán tím, že nasává chladný vzduch zespodu a odvádí teplý vzduch z rozvaděče. Tím odpadá potřeba ventilátoru na horní straně rozvaděče, což šetří energii, zabraňuje možným poruchám a snižuje počet náhradních dílů. Kromě toho toto řešení prodlužuje životnost zařízení tím, že okamžitě odvádí horký vzduch. Kdyby horký vzduch setrvával v rozvaděči, zkracoval by životnost komponent.

During commissioning, maintenance and service, iC7 drives enable safe and easy access to all major assemblies and components. The door-in-door concept ensures better personal safety for our maintenance and service personnel, giving us safe access to the control electronics during operation. The power electronics are safely hidden behind the cabinet door, eliminating the risk of injury or contact with live parts. For added convenience, the integrated fold-out service table allows us to keep a laptop handy, ready to edit drive parameters using the MyDrive Insight PC tool.

Michael Mühlethaler, Danfoss service partner Gebrüder Meier

Rychlá a bezpečná údržba čerpací stanice

Kromě optimalizace dostupnosti a účinnosti systému těží dodavatel vody z bezpečné a pohodlné údržby v případě potřeby. Například výkonové moduly lze vyměňovat jednotlivě, aniž by bylo nutné odpojovat síťové a motorové kabely. Díky tomu je údržba a výměna mnohem snazší a rychlejší. Kazety ventilátorů, které jsou v takových aplikacích typickými díly podléhajícími opotřebení, lze také rychle a snadno vyčistit nebo vyměnit. Doba údržby je zkrácena z několika hodin na pouhých několik minut.

Informace o instalaci

  • 2 skříňové měniče iC7
  • Verze s nízkým obsahem vyšších harmonických 250 kW / 480 A
  • Krytí IP54
  • Kabeláž dovnitř/ven nahoře (kabel síťového napájení a kabel výstupu motoru)
  • Rozměry Š × V × H = 1 200 × 2 300 × 600 mm

Jak úzká spolupráce přispěla k úspěchu projektu

Sdružení dodavatelů vody Region Bern během celého projektu úzce spolupracovalo se společností Danfoss a jejím servisním partnerem, společností Gebrüder Meier. Úzká spolupráce mezi vodárenským sdružením, závodem Danfoss, vývojem produktů a servisem společnosti Danfoss umožnila splnit všechny požadavky tohoto projektu infrastruktury, který je pro region důležitý.

Společnost Gebrüder Meier poskytla službu DrivePro® Start-Up pro optimalizaci uvedení do provozu. Nadále bude pokračovat v optimalizaci provozních nákladů vodovodní sítě pomocí nabídek služeb DrivePro®, které zajistí přesně takový servis a podporu, jaké sdružení WVRB vyžaduje pro bezpečný a spolehlivý provoz po celou dobu životnosti zařízení. Tento rozsah zahrnuje služby od počátečního výběru a uvedení do provozu až po modernizaci prostřednictvím výměny na konci dlouhé životnosti.

Produkty a služby společnosti Danfoss v tomto projektu

Související úspěšné realizace

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer sestupuje po schodech uvnitř čerpací stanice Wehrliau v Bernu; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer sestupuje po schodech uvnitř čerpací stanice Wehrliau v Bernu } else { Hanspeter Sommer sestupuje po schodech uvnitř čerpací stanice Wehrliau v Bernu }
    Jak nová vodní čerpací stanice na vodu zajišťuje zásobování vodou v Bernu

    ŠVÝCARSKO: Čerpací stanice Wehrliau v Bernu dodává až 1,20 milionu litrů pitné vody za hodinu. Měniče iC7 hrají při zajišťování spolehlivých dodávek vody klíčovou roli.