Multifunkční termostatické vyvažovací ventily

  • Přehled
  • Produktová řada
  • Video
  • Online seminář

Systémy teplé užitkové vody vyžadují speciální přístup k hydronickému vyvážení. Jedním z hlavních důvodů je zabránění množení bakterií Legionella, které způsobují nepříjemné zdravotní komplikace.

Z těchto důvodů nelze použít manuální nebo automatické vyvažovací ventily. Termostatické vyvažovací ventily, které řídí teplotu vody v každé stoupačce systému, jsou nejlepší volbou pro tento druh systémů. Udržováním konstantní teploty vody v každé stoupačce je systém TUV automaticky vyvážen bez ohledu na vzdálenost od zdroje TUV.

Pro vyšší bezpečnost a energetickou účinnost lze systémy TUV pravidelně dezinfikovat dočasným zvýšením teploty vody na úroveň, která zabíjí bakterie Legionelly. Toho lze dosáhnout elektronickou dezinfekcí. Elektronická dezinfekce nabízí mnohem více výhod, umožňuje vzdálený přístup k systému a provoz na mobilních zařízeních přes WiFi nebo integraci do systémů správy budov.

 

Společnost Danfoss nabízí ve svém produktovém portfoliu vhodné řešení v podobě ventilu MTCV. Jedná se o multifunkční termostatický vyvažovací ventil používaný v domovních cirkulačních rozvodech teplé užitkové vody. Ventil MTCV zajišťuje tepelnou rovnováhu v rozvodech teplé vody udržováním konstantní teploty v soustavě, a to omezováním průtoku v oběhovém potrubí až na minimum požadované úrovně.

Vlastnosti a výhody

Energetická účinnost

optimálně vyvážený systém TUV (teplé užitkové vody) s funkcí termické desinfekce

Optimalizace nákladů a návratnost investice

provozování systému TUV efektivním způsobem při maximalizaci energetické účinnosti systému s rychlou návratností investice

Jednoduchý návrh a instalace

umožňuje instalatérovi, projektantovi i investorovi zkrátit čas odstávek a kontrolu systému

Komfort and redukce rizika výskytu bakterie Legionella

teplá voda je vždy hned k dispozici,  minimalizace výskytu a šíření bakterie Legionella

Produktová řada

  • MTCV je termostatický vyvažovací ventil, který zajišťuje bezpečnou teplotu vody a dynamické hydronické vyvážení celého systému. Volitelně může být vybaven dezinfekčním modulem (MTCV-C), teplotním čidlem Pt 1000 a termopohonem TWA pro dočasné otevření a uzavření dezinfekčního modulu namontovaného uvnitř ventilu. Jakmile je termopohon aktivován, obtok v dezinfekčním modulu se zcela otevře, aby – dočasně – umožnil plný průtok vody. Tím se stoupačka systému TUV propláchne při extra vysoké teplotě, aby se zabily případné bakterie. Pravidelné proplachování každé stoupačky udržuje systém bezpečný. Více informací si přečtěte zde v datovém listu.
Datový list MTCV
  • CCR2+ je elektronický ovladač pro registraci a sběr dat o teplotě a pro automatizaci procesu dezinfekce, kdy se teplota vody dočasně zvýší. Kombinací MTCV-C a CCR2+ je dosaženo pokročilého a nákladově efektivního řešení pro snížení rizika vzniku bakterie Legionelly, zvýšení energetické účinnosti a zároveň vyššího uživatelského komfortu. Jednotka CCR2+ zahrnuje dálkové ovládání a monitorování systémů teplé užitkové vody TUV na mobilním zařízení připojeném k WiFi a má možnost plné integrace se systémy pro správu budov. Všechny teploty se zaznamenávají do jednotky a např. správce zařízení může přistupovat k datům na svém mobilním telefonu nebo automaticky přijímat alarmy a upozornění. Přečtěte si více informací zde v datovém listu.
Datový list CCR2+

Video

Online seminář

Online seminář

Online seminář

Ventil MTCV je perfektní řešení pro bytové domy. Jedná se o multifunkční termostatický vyvažovací ventil používaný v domovních cirkulačních rozvodech teplé užitkové vody. Mezi jeho hlavní funkce patří zajištění automatické tepelné dezinfekce